KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I
REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?
 
Ovaj projekat pokazuje: Kako kvalitetno: okrpiti staru hidroizolaciju ravnog krova, kja je urađena sa PVC MEMBRANOM i kako rekonstruisati gromobransku instalaciju.

Projekat će mo pokazati kroz primer! Pokazati će mo, kako je okrpljena hidroizolacija ravnog krova i kako je rekonstruisana gromobranska instalacija, na objektu, Dečiji vrtić u Bačkom Gradištu. Pokazali smo, kako preko hidroizolacije ravnog krova, od PVC membrane, postaviti gromobransku traku, a da se ne ošteti izolacija.

PRIMER!!!

Na ovom objektu, 2002 godine, urađena je hidroizolacija ravnog krova sa PVC membranom, preko koje je postavljena gromobranska instalacija od pocinkovane trake.

2016 godine, krov procuruje na više mesta, a gromobranska instalacija leži na PVC membrani, pa je bilo potrebno okrpiti hidroizolaciju i rekonstruisati gromobransku instalaciju.

Investitor je odlučio, da rekonstruiše gromobransku instalaciju i da okrpi hidroizolaciju. Odlučio je da okrpi hidroizolacuiju, jer je imao samo toliko para !!!

Slika 1

Slika 1. Dečiji vrtić Labud Pejović Bačko Gradište, opština Bečej.

RAZRADA PROJEKTA!!! DA BI KVALITETNO OKRPILI PVC MEMBRANU NA RAVNOM KROVU, I KVALITETNO REKONSTRUISALI GROMOBRANSKU INSTALACIJU, POTREBNO JE:

 • URADITI KVALITETNU DIJAGNOZU POSTOJEĆEG STANJA! POTREBNO JE USTANOVITI: ZAŠTO JE PVC MEMBRANA PROPALA, ZAŠTO PROKIŠNJAVA KROV I ZAŠTO JE GROMOBRANSKA INSTALACIJA PALA SA PVC NOSAČA.

 • KVALITETNO URADITI, TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO REŠENJE KRPLJENJA PVC MEMBRANE I REKONSTRUKCIJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE!

 • ODABRATI KVALITETAN MATERIJAL! ( Bez kvalitetnog materijala, nema kvalitetne gradnje! )

 • ODABRATI DOBROG IZVOĐAČA RADOVE, DOBROG MAJSTORA! ( Bez kvalitetnog izvođača radova, bez kvalitetnog majstora, nema kvalitetne gradnje. )

 • USPOSTAVITI, KVALITETNU I BLAGOVREMENU KONTROLU RADOVA!Potreban je, stručan i odgovoran nadzorni organ! ( Bez dobre kontrole, odgovornog nadzornog organa, nema kvalitetne gradnje. Pre početka radova, Nadzorni organ, treba da saopšti izvođaču radova, kako će kontrolisati kvalitet radova. i kako će kontrolisati kvalitet materijala. Svaki materijal, koji se ugrađuje, mora imati odgovarajući atest. Nadzorni organ kontroliše ateste, pre ugradnje materijala. )

NAPOMENA!!

Posao nadzornog organa, trebalo bi da bude, da izvođača radova kontroliše, da li se radovi izvode po projektu. Međutim, u praksu nije moguće sprovesti pomenuto načelo nadzora, jer su projekti toliko skromno urađeni, da je nadzorni organ prinuđen da on daje tehnička rešenja i upustva, da bi obezbedio kvalitetnu gradnju.

Zbog gore pomenute činjenice i želje da se kvalitetno uradi posao, Nadzorni organ Vujanović Živojin građ inž, preuzeo je odgovornost i uradio sledeće:

 • URADIO DIJAGNOZU POSTOJEĆEG STANJA,
 • URADIO TEST, PROBNO VARENJE PVC MEMBRANE,
 • URADIO TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO REŠENJE,
 • ODABRAO MATERIJAL I
 • SVE TO PREKONTROLISAO.

POZIVAM NADZORNE ORGANE, DA DAJU PUNI DOPRINOS KVALITETNOJ GRADNJI U SRBIJI, DA PREUZMU ODGOVORNOST I DA ONI ODREĐUJU, KOJI ĆE SE MATERIJAL KORISTITI I OD KOGA ĆE SE ISTI KUPITI. ( Zašto to da radi nadzorni organ? Nadzorni organ ima veliku odgovornost za kvalitet gradnje, pa je logično da se koristi materijal onog proizvođača u koga nadzor organ ima poverenje. Zašto da nadzor organ određuje, od koga će se kupiti odabrani materijal? Određeni materijali imaju rok upotrebe i imaju klasu kvaliteta ( nisu svi materijali prve klase ), pa je logično da se materijal kupi od onoga trgovca, kome veruje nadzorni organ. )

 DIJAGNOZA - ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA!!!

    1.   Na ovaj ravan krov, PVC membrana postavljena je 2002 godine, pre 14 godina.

   2.   Na svim uglovima i ivicama krova, PVC membrana se digla i zgužvala.

   3.   Gromobranska instalacija je pala sa plastičnih nosača.

   4.   Na delovima krova, PVC membrana je ispucala i niklo je rastinje i trava.

   5.   PVC membrana je izbušena na X mesta.

 Slika 2

Slika 2 pokazuje! Kako se postojeća PVC membrane na uglovima i na ivicama podigla, zbog čega voda sa krova nije ni mogla da otiče.

Slika 3

 

Slika 3 pokazuje! Kako je plastični nosač gromobranske trake pričvršćen za PVC membranu.

Slika 4

Slika 4 pokazuje:

Leva slika pokazuje! Kako se pričvršćuje, plastični nosač gromobranske trake, za ravan krov, za postojeću PVC membranu. Rešenje je loše, ono zahteva da se probušiti PVC membrana, kod svakog PVC nosača. Na ovom krovu ima 100 PVC nosača pocinkovane trake, što znači da je na 100 mesta probušena PVC membrana.

Desna slika pokazuje, da plastični nosači nisu stabilni i da sa njih spada gromobranska traka.

Slika 5

 Slika 5 pokazuje! Leva slika pokazuje, stanje slivnika i PVC membrane! Desna slika pokazuje, da je PVC membrana ispucala i da je na njoj nikao korov.

PITAM !! ZAŠTO JE PVC MEMBRANA, NA UGLOVIMA I NA IVICI OBJEKTA PODIGNUTA I ZGUŽVANA?

Razlog ovog dizanja i gužvanja PVC membrane je izvođačka greška, koja je napravljena pre 14 godina, prilikom postavljanja postojeće PVC membrane.

Ispod limenog opšava, na ivici krova, nije postavljena zaptivna masa, koja bi sprečila da se vetar podvlači ispod opšava i PVC membrane i da je diže.

Na ivici krova, na najnižoj tačci, nije postavljen dovoljan broj anke, koji vežu PVC membranu za ploču.

Slika 6

Slika 6 pokazuje mesto, gde je vetru omogućeno da se podvlači ispod PVC membrane.

Slika 7

Slika 7 pokazuje! Leva slika pokazuje, da nam je dragi gost, roda, došla u goste, a desna slika pokazuje, da taj gost pravi nered na krovu.

Posle urađene dijagnoze postojećeg stanja, bilo je potrebno uradili TESTIRANJE postojeće PVC membrane, na mogućnost zavarivanja.

 

TESTIRANJE POSTOJEĆE MEMBRANE NA MOGUĆNOST ZAVARIVANJA ISTE!

Nadzornom organu, organizovao je testiranje zavarivanja PVC membrane, sa ciljem da se ustanovi da li je moguće kvalitetno zavariti staru i novu PVC membranu.

Slika 8

 

Slika 8 pokazuje:

Leva slika pokazuje, postupak zavarivanja nove PVC membrane za postojeću.

Desna slika pokazuje, sa kojom se lakoćom odlepljuje nova PVC membrana od postojeće.

Slika 9

 Slika 9 pokazuje, mesto plastičnog nosača gromobranske trake, gde je PVC membrana probušena i gde treba staviti fleku, a takvih mesta ima 100, i da se fleka ne može zavariti, odnosno, pokazuje da se fleka lako odlepljuje od postojeće PVC membrane.

Zaključak !!! TEST JE POKAZAO, DA SE NE MOŽE ZAVARITI NOVA PVC MEMBRANA ZA LICE STARE PVC MEMBRANE !!!

Napomena !!!

Posle ovakvih rezultata testiranja, logično bi bilo, da je nadzorni organ doneo oluku da se odustaje od krpljenja PVC membrane, što su neki i predlagali.

Mi nismo bili zadovoljni sa rezultatima testiranja, pa smo probali i druga rešenja, kako da zavarimo novu za staru PVC membranu!

Probali smo da NOVU PVC membranu zavarimo za NALIČJE STARE PVC membrane.

Slika 10

-------------------------------------------------------------------

NE PREPORUČUJEMO !!!

NE PREPORUČUJEMO ??? PROIZVOD !!!

Slika 11

 

NAPOMENA !!!

Poštovani inženjeri, u ovom delu projekta NE PREPORUČUJEMO, naveo sam ime firme, čiju PVC membranu ne preporučujem prilikom krpljenja izolacije, i u daljem tekstu objasnio zašto ne preporučujem.

Dana 29.07.2016 godine službenik kompanije ??? ( Ne smem da spomenem ime kompanije, jer prete tužbom, i u daljem tekstu njihovo ime će biti ??? ) došao je kod mene i tražio da tekst NE PREPORUČUJEM skinem sa sajta, jer se njima, kompaniji ???, taj tekst ne sviđa.

Ja sam tvrdio, da objavljeni tekst nikoga ne vređa niti ugrožava, pa ni ??? kompaniju. Tvrdio sam tada, a i sad tvrdim, ja kao slobodan građanin imam pravo na slobodno javno izražavanje, to mi valjda ustav R. Srbije obezbeđuje, i da mogu da kažem: NE PREPORUČUJEM ??? PROIZVOD zbog toga i toga.

Za ovakvo javno izneto mišljenje, ne smem snositi nikakve posledice, pa ni pretnje. Ja mislim da osobi, koja je javno iskazala stav, NE PREPORUČUJEM, niko ne sme pretiti, ni na koji način, i da onaj koji preti, krši ustav i zakone ove zemlje.

Razgovor je završen sa zaključkom da će mo se čuti.

Pola sata posle završenog razgovora, dobio sam informaciju da kompanija ??? sprema tužbu protiv mene, zbog objavljenog teksta i da će mi preko suda uzeti sve što sam do sada stekao.

Zbog ovog teksta kompanija ??? hoće da mene tuži.

Citat!

 

 

ZAŠTO NE PREPORUČUJEM ??? PROIZVOD?

U rešavanju ovog problema, krpljenja PVC membrane na ravnom krovu, nameravao sam da testiram i ??? PVC membranu. Pozvao sam službenike ???, objasnio im moju nameru i pokušao da dobijem određene informacije. ??? službenici mi nisu dali tražene informacije, već su me uputili na njihove distributere.

Pozvao sam ??? distributere i tražio određene informacije, a oni su mi odgovorili! Ne možemo ti dati tražene informacije, jer te informacije ??? daje samo svojim ovlašćenim majstorima.

Ponovo sam pozvao službenike ??? i saopštio im, da ja ovakvo njihovo ponašanje doživljavam kao potcenjivanje i ponižavanje građevinskih inženjera, i da ću ja napisati priču „ KAKO ??? PONIŽAVA GRAĐEVINSKE INŽENJERE“ i da ću tu priču objaviti na sajtu Privrednici Srbije.

Ponovo sam zamolio ??? službenike, da njihovo tehničko lice „??? instruktor“ izađe na gradilište i da probam da zavarimo ??? PVC membranu za staru PVC membranu.

Dana 15.04.2016 godine tehničko lice ??? i ??? instruktor su izašli na gradilište, ALI NISU HTELI DA PROBAJU ZAVARITI ??? PVC membranu za STARU PVC membranu. Zašto neće to da urade, objasnili su da ne mogu to da urade, jer im to ne dozvoljava rukovodstvo kompanije.

Predložili su, da ne krpimo postojeću PVC membranu, već da istu skinemo i da postavimo novu.

ZBOG GORE IZNETOG, MI NE PREPORUČUJEMO ??? PROIZVOD!!!

 

 

Završen citat!

Pitam vas, vas koji čitate ovaj tekst! Da li sam ja ovim tekstom nekoga uvredio? Ja mislim da nikog nisam uvredio!

Gospodo iz kompanije ???, molim Vas, navedite šta nije tačno u ovom tekstu.

Na sastanku VI STE PITALI!  ZAŠTO VAS NISAM POHVALIO U OVOM PROJEKTU?

Kako da vas pohvalim, tražio sam od vas, da probate da zavariti vašu PVC membranu za staru membranu. Ta informacija, bila mi je potrebna i važna. Vi niste hteli to da uradite, ja tu činjenicu naveo u ovom projektu, a Vi se ljutite i pretite. ZAŠTO???

Pitaju me! Odkud meni pravo, kao nadzornom organu, da tražim da se izvrši probno zavarivanje membrane, i ako ja treba da donesem odluku, da li će mo nastaviti sa krpljenjem izolacije ili će mo odustati od krpljenja. Odustajanje od krpljenja hidroizolacije ravnog krova značilo bi: da će krov i dalje procurivati, da obdanište neće moći da radi, i da će objekat još brže propadati.

Pitam!! Šta sam trebao da uradim? Da kažem, ja ne znam da rešim ovaj problem, ili da kažem! Odustajem od krpljenja, jer kompanija ??? nije htela da izvrši probno zavarivanje membrane, i ako bi takvo moje ponašanje investitoru napravio štetu od 1.000.000 dinara.

Da li je moj greh, što smo probali varenje membrane i pokazali da se može okrpiti PVC membrana i da joj se može produžiti vek trajanja za X godina, pa mi se preti tužbom.

PITAM KOMPANIJU ??? Poštovana gospodo iz kompanije ???, zašto pretite tužbom, meni malom privredniku i inženjeru koji se trudi da odgovorno radi svoj posao.

Poštovana gospodo iz kompanije ???, JA SE PLAŠIM VAŠE PRETNJE, DA ĆE TE ME TUŽITI, I ZATO SAM OBRISAO IME VAŠE KOMPANIJE IZ OVOG TEKSTA, VI STE MENE OZBILJNO UPLAŠILI, JA SE VAS BOJIM I OSEĆAM SE UGROŽENO.

Poštovana gospodo iz kompanije ???, MI VAM NUDIMO ISTI PROSTOR, ( mislim na veličinu teksta i slike) NA OVOM SAJTU, NA OVOJ STRANICI. POD USLOVOM DA SE JAVNO IZVINITE ZA PRETNJE KOJE STE UPUTILI, A U TOM PROSTORU MOŽETE OBJAVITI ŠTA GOD ŽELITE.

PITAM INŽENJERSKU KOMORU SRBIJE!

Molim rukovodstvo Inženjerske komore Srbije da odgovori! Da li inženjer sme javno da kažu: koji proizvod PREPORUČUJE, a koji proizvod NE PREPORUČUJE. Da li zbog ovakvog zastrašivanja, velikih i moćnih i imamo autocenzuru.  Da li je: autocenzura i ćutanje kriva za probleme koje imamo u građevinarstvu, na primer: problem zvani „SMRDLJIVE ZGRADE“ ( Međusobno pričamo: ćuti, šta će ti to, oni su moćni, ne smeš protiv šefa, u mom slučaju, šef je kompanija??? )

PITAM ZAŠTITNIKA GRAĐANA, SAŠU JANKOVIĆA?

Molim Zaštitnika građana Sašu Jankovića da odgovori! Da li ja, kao građanin R. Srbije, smem javno da kažem: ja ovaj proizvod PREPORUČUJEM, i ja ovaj proizvod NE PREPORUČUJEM, a da ne strahujem da će me ta kompanija tužiti i preko suda uzeti sve što sam stekao u životu. Ja se osećam ugroženo. Osećam da mi je kompanija ??? oduzela pravo na slobodno mišljenje i izražavanje.

Napomena kompaniji ???

Kad sam napisao ovaj tekst, ja sam Vas informisao o njemu, sa ciljem da budete informisani o projektu „KAKO OKRPITI STARU HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU“ sa namerom, da ne dođe do nekog nesporazuma.

Ponovo vas informišem, sad o ispravljenom tekstu „KAKO OKRPITI STARU HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU“ sa ciljem da ne dođe do novog nesporazuma i novih pretnji, jer se ja Vas plašim!!!!

 

------------------------------------------------------------------------

Pošto smo uradili dijagnozu postojeće PVC membrane i izvršili uspešno probno zavarivanje PVC membrane, na red je došlo da odaberemo materijal.

ODABRAO SAM FLAG PVC MEMBRANU ( FLG Flagon SR 1,5mm ) JER SE ONA POKAZALA KAO NAJBOLJA, OD SVIH UZORAKA KOJE SMO TESTIRALI !!

 PREPORUČUJEMO !!!

 PREPORUČUJEMO PVC MEMBRANU FLAG !!!

 Slika 12

Pošto smo odabrali i materijal, na red je došlo da odredimo tehniku i tehnologiju krpljenja PVC membrane!!!

 KAKO KVALITETNO OKRPITI PVC MEMBRANU ???

Prvo šta treba uraditi je pranje postojeće PVC membrane sa vodom pod pritiskom, PUROMATOM. Ovakvo pranje potrebno je, da bi otkrili, gde je postojeća PVC membrane oštećena, gde je probušena.

Slika 14 i 15

Slike 14 i 15 pokazuju:

 • koliko je prljava postojeća PVC membrane i
 • pranje postojeće PVC membrane, sa vodom pod pritiskom, sa PUROMATOM.

Slika 16 pokazuje!

Leva slika pokazuje, kako je obrađeno i pripremljeno za krpljenje mesto plastičnog nosača gromobranske trake.

Desna slika pokazuje, kako je okrpljeno mesto gde je bio plastični gromobranski nosač.

 Slika 17

Slika 17 pokazuje, krpljenje, zamenu PVC membrane pored ivice krova.

Slika 18

Slika 18 pokazuje, kako treba pričvrstiti PVC membranu za krovnu konstrukciju.

Slika 19

Slika 19 pokazuje postupak varenja PVC membrane.

PREPORUČUJEMO MAJSTORA !!!

PREPORUČUJEMO MAJSTORA: Aleksandara Stojića iz Novog Sada, vlasnika firme HIDRO AS, Tel: 064-32-80-444

 

Slika 20

Slika 20 pokazuje!

Leva slika pokazuje SAMOSTOJEĆI NOSAČ GROMOBRANA.

Desna slika pokazuje, postavljanje podmetača ispod SAMOSTOJEĆEG NOSAČA GROMOBRANA, koji je od PVC membrane.

 

PREPORUČUJEMO MAJSTORA !!!

PREPORUČUJEMO IZVOĐAČA GROMOBRANSKE INSTALACIJE „ELEKTROTIM“ IZ NOVOG SADA Tele: 021-6750-488 ; 6311-555

Slika 21

Slika 21 pokazuje završen posao na: KRPLJENJU PVC MEMBRANE I REKONSTRUKCIJI GROMOBRANA !!!

 

ZAKLJUČAK !

Primoran sam, da dam još neka objašnjenja!

Pitaju! Koliko će krpljena membrana trajati?

Ako investitor posluša nadzornog organa i izvrši zaptivanje spojnica izmeđ okapnice i AB konstrukcije ( Vidi slika 5 i 6 ) procenjujem da će PVC membrana trajati:

 

1. Stara PVC membrana, koja je postavljena 2002 godine, procenjujem da će trajati još 6 godina, uz sitna krpljenja, koja će možda biti potrebna.

2. Nova PVC membrana, koja je postavljena 2016 godine trajati će narednih 16 godina i više.

 

Pitaju! Da li je krpljenje membrane bilo ekonomski opravdano, ako se jednog dana stara membrana mora promeniti, pa će se tada baciti i membrana koju smo stavili 2016 godine?

Odgovor! Jeste bilo ekonomski opravdano krpljenje! Prilikom izrade ovog projekta, razmišljao sam i o sledećem krpljenju! Ako se pažljivo pogleda projekat, videti će te da je krpljenje urađeno tako, da novu membranu, koja je postavljena 2016 godine, neće trebati menjati ( Vidi sliku 17 ), zameniti će se samo stara membrana iz 2002 godine.

Da li je trebalo još nešto uraditi? Da trebalo je na kraju radova uraditi testiranje krova na procurivanje! Planirao sam da zatvorim slivnike i da ceo krov potopim sa vodom, i da vodu ostavim 24 časa na krovu. To nisam mogao da uradim jer projektant nije predvideo tu poziciju, nisu predviđena sredstva. Predlažem projektantima da predvide poziciju testiranje ravnog krova na procurivanje, da predvide sredstva.

 

 

 

 

PREPORUČUJEMO !!!

PREPORUČUJEMO “SAMOSTOJEĆE NOSAČE GROMOBRANA – SNG” PROIZVOĐAČA ŽAD-ING, Tel: 069-155-41-22

Zašto SNG?

 • NE TREBA BUŠITI IZOLACIJU!
 • BRZA I JEFTINA UGRADNJA!
 • STABILAN NA KROVU!
 • MOGUĆE POSTAVITI I ZAVARITI PVC PODMETAČ!

ZNANJE POKLANJA: IZVOĐAČ I NADZORNI ORGAN,
Vujanović Živojin građ. ing, sa 37 godina iskustva,
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

PREPORUČUJEMO !!!

Posetite sajt Privrednici Srbije : www.privrednicisrbije.rs i pročitajte:  

 
KAKO, GRAĐEVINSKOJ PRIVREDI,OBEZBEDITI VIŠE POSLA?
( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)

 

Ovaj projekat namenjen je: vlasnicima, preduzetnicima i direktorima, preduzeća koji se bave trgovinom i proizvodnjom građevinski materijalima i izvođenjem građevinskih radova. Projekat nudi rešenje, kako obezbediti više posla građevinskoj privredi. Odnosno, pokazuje šta:mali, srednji i veliki privrednici treba da uradimo, da bi imali više posla i profita.....http://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/283--kako-spasiti-svoju-firmu-od-propasti.html