PROJEKAT!!!

ZAŠTO SE SRUŠILA FASADA?

Projekat pokazuje srušene stiroporne fasade, odnosno pokazuje ne znanje i ne odgovornost: rukovodioca gradnje, nadzornih organa, investitora i majstora, koji su učestvovali u izradi ovih fasada i nudi rešenje! Kako kvalitetno uraditi stiropornu termoizolaciju?

Da bi bolje razumeli ovaj projekat, pokazujemo fasade koje su pale!

Slika 1

alt

Zgrada studenskog doma u Nišu, sa koje je otpala stiroporna termoizolacija.

Šta Slika 1. pokazuje?

Da se stiroporna termo izolacija odlepila od stare fasade.

Da su tiple za stiropor počupane, odnosno da tiple nisu bile odgovarajuće.

Da odgovorni izvođač radova i odgovorni nadzorni organ ne znaju da rade ovaj posao.

( Fotografija pozajmljena sa sajta: http://www.blic.rs/vesti/srbija/obrusila-se-fasada-na-studentskom-domu-u-nisu/cv1xyxs )

Slika 2.

alt

Zgrada SO Bor, sa koje je otpala stiroporna termoizolacija.

Slika 3.

altZgrada SO Bor, deo srušene fasade u krupnom planu.

Šta Slika 2 i Slika 3. pokazuje?

Da se stiroporna termo izolacija odlepila od stare fasade.

Da je stiroporni lepak skinuo staru fasadnu boju i fasadnu prašinu. ( Ova fotografija dokazuje da je pre lepljenja stiropora trebalo ukloniti staru fasadnu boju i truli malter. )

Da nisu korištene tiple za stiropor.

Da odgovorni izvođač radova i odgovorni nadzorni organ ne znaju da rade ovaj posao.

( Fotografija pozajmljena sa sajta:http://www.mc.kcbor.net/2012/07/31/srusila-se-fasada-sa-opstinske-zgrade/ )

ZAKLJUČAK!

Gore pokazane slike pokazuju da pojedini: odgovorni rukovodioci radova, nadzorni organi i investitori ne znaju, da kvalitetno urade termoizolaciju stare fasade. Zato, Vujanović Živojin građ. inženjer, poklanja projekat „KAKO TERMOIZOLOVATI STARU FASADU“ sa namerom da podstakne odgovornu i kvalitetnu gradnju.

ZNANJE NA POKLON!!!!

KAKO TERMOIZOLOVATI STARU FASADU?

alt

Uvod!

DA BIH DOBILI KVALITETNU FASADU, POTREBNO JE:

URADITI SPECIJALISTIČKI PREGLED FASADE!

URADITI KVALITETNO TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO REŠENJE!

ODABIRATI KVALITETAN MATERIJAL! ( Bez kvalitetnog materijala, nema kvalitetne gradnje! )

ODABRATI DOBROG IZVOĐAČA RADOVE, DOBROG MAJSTORA! ( Bez kvalitetnog izvođača radova, bez kvalitetnog majstora, nema kvalitetne gradnje. )

USPOSTAVITI, KVALITETNU I BLAGOVREMENU KONTROLU RADOVA! ( Bez dobre kontrole, odgovornog nadzora, nema kvalitetne gradnje. Pre početka radova, Nadzorni organ, treba da saopšti izvođaču radova, kako će kontrolisati kvalitet radova. i kako će kontrolisati kvalitet materijala. Svaki materijal mora imati odgovarajući atest, Nadzorni organ kontroliše ateste, pre ugradnje materijala. )

TEHNOLOGIJA TERMOIZOLACIJE STARE FASADE: 

KORAK 1. - URADITI SPECIJALISTIČKI PREGLED FASADE!!  

Specijalistički pregled fasade treba uraditi, da bi došli do kvalitetnog tehničkog rešenja i tačnog predmera i predračuna radova.

KORAK 2. – UKLANJANJE TRULIH DELOVA FASADE!!

Podklobučene, trule delove fasade mehanički ukloniti sa čekićem, špahlom ili nekim drugim prikladnim alatom.

KORAK 3. – PRANJE FASADE !!

Fasadu detaljno oprati vodom pod velikim pritiskom - PUROMATOM. Voda pod pritiskom od 100 bari, skinut će trule delove fasade, oštećene delove stare boje i finu prašinu.

Da bi se ova pozicija kvalitetno uradile, potrebno je de Nadzorni organ, posle pranja fasade proveriti, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. ( Potrebno je da Nadzorni organ uzme čekić u ruke, da se popne na skelu, i udaranjem po fasadi proveri, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. )

Slika 4

alt

Slika 6: Pranje fasade.

Slika 6 pokazuje, zašto treba oprati fasadu! Tamni deo fasade je fina prašina, koja bi ostala ispod lepka kojim su zalepljene stiroporne ploče.

Ovakvim pranjem fasade, voda će skinuti trule delove maltera, a to nam je i cilj.

Ukoliko ne operemo fasadu sa vodom pod visokim pritiskom – PUROMATOM, odpast će nam fasada kao što su pokazale Slika 1, 2, i 3.

KORAK 4. - DUBOKO PENETRIRAJUĆA PODLOGA!  

Na ovako očišćenu fasadu naneti dubinsku podlogu. ( Podloga treba da duboko penetrira u stari malter i da ga tako poveže.)

Nadzorni organ mora da proveri, da li će majstori na zid naneti predviđenu količinu dubinske podloge, jer to utiče na kvalitet radova. ( Praksa pokazuje da majstori ne nanose predviđenu količinu podloge, zato ih treba kontrolisati.)     

PREPORUČUJEMO!!!

alt

PREPORUČUJEMO DA OSNOVNI PREMAZ – PODLOGU URADITE SA SPEKTRA DUBINSKOM IMPREGNACIJOM!!!

KORAK 5. - POPRAVKA OTPALOG STAROG MALTERA!!  

Delove fasade, gde je malter otpao, popraviti sa armiranim malterom ( Malter za popravku armirati staklenim vlaknima. )

KORAK 6. - LEPLJENJE STIROPORNIH PLOČA NA STARU FASADU!!

Na ovako pripremljenu staru fasadu nalepiti stiroporne ploče. Stiroporne ploče dodatno pričvrstiti sa odgovarajućim tiplama, bez obzira koliko je visoka fasada.

Predlažem da debljina stiropora bude minimum 12 cm.

Slika 6

alt

Slika 6 pokazuje kako treba uraditi termoizolaciju!

alt

Slika 7 pokazuje, kako treba lepiti stiroporne ploče!

alt

Slika 8 pokazuje, kako poravnati i obrusiti stiroporne ploča!

Slike 6, 7 i 8 pokazuju faze rada!

Šta nadzorni organ treba da kontroliše:

Da li se koristi kvalitetan lepak za lepljenje stiropora i da li lepak imati atest.

Da li se koristi kvalitetan stiropor i da li stiropor ima odgovarajući atest.

Da li su uglovi ojačani sa zaštitnikom ivica sa mrežicom.

Da li su oko otvora ( prozora vrata ) postavljena ojačanja sa mrežicom, pod uglom od 45 stepeni.

Da li su postavljeni početni profili.

Da li su ravni zidovi, to proveriti ravnjačom. Eventualne neravnine, bregove, skinuti strugačem za stiropor.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

PREPORUČUJEMO STIROPORNE PLOČE ISOMASTER, 17 GRAMSKI.

PREPORUČUJEMO!!!

 alt

PREPORUČUJEMO 145 GRAMSKU STAKLENU MREŽICU MASTERPLAST.

KORAK 7. – NANOŠENJE ARMIRANI FASADNI LEPAK . ( LEPAK + MREŽICA + LEPAK )!!

Na pripremljenu stiropornu površinu naneti armirani lepak ( lepak + mrežica + lepak ).

U ovoj fazi rada, obavezno mora biti fleksibilni lepak, lepak koji je namenjen za fasade i ima atest.

Mrežica mora odgovarajućeg kvaliteta i mora imati atest.

Nadzorni organ, pre ugradnje lepka i mrežice, mora proveriti da li su lepak i mrežica odgovarajućeg kvaliteta i da li imaju atest.

Debljina armiranog lepka ( lepak + mrežica + lepak ) treba da bude debeo oko 5 mm. Ovo obavezno kontrolisati, jer je praksa majstora da prave tanak sloj armiranog lepka debljine 2 do 3 mm. Ovakav način rada opravdavaju da gazdi štede lepak, odnosno novac i ako to negativno utiče na kvalitet radova.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

 PREPORUČUJEMO DA NA RAVNE POVRŠINE FASADE NANESETE ARMIRANI SPEKTRA LEPAK!!!

ZAVRŠNI SLOJ!!

Završni sloj može biti:

FASADNA BOJA ili

AKRILNI ili SILIKONSKI MALTER.

FASADNA BOJA!!!

Varijanta 1. KAD INVESTITOR ŽELI DA SE FASADA GLETUJE!!!

Ukoliko se želi dobiti staklasto ravna površina, onda morate gletovati sa spoljašnjim gletom.

Na armirani lepak nanesete spoljašnji glet, u dva sloja. Prvi sloj spoljašnjeg gleta je armiran staklenim vlaknima!

Spoljašnji glet, obavezno mora imati atest. Nadzorni organ mora proveriti atest za glet pre početka nanošenja spoljašnjeg gleta.

Ukoliko spoljni glet nema atest, onda se ne nanosi spoljni glet, već se ravna površina dobija sa kvalitetnim fleksibilnim lepkom, koji mora imati atest.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

UKOLIKO INVESTITOR INSISTIRA DA MU FASADA BUDE STAKLENO RAVNA, ONDA TU FASADU IZGLETUJTE SA VITEX –VISTO AKRILNI KITOM.

KORAK 8. NANOŠENJE PODLOGE!!

Kad smo ošmirglali gletovanu površinu do željene finoće, onda istu treba odprašiti sa kompresorom.

Na ovakvo pripremljenu površinu nanosimo odgovarajuću podlogu.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

PREKO OŠMIRGLANE FASADE NANETI VITEX – ACRYLAN UNCO PODLOGU.

Varijanta 2. KAD JE FASADNA POVRŠINA OBRAĐENA SA FINIM FASADNIM LEPKOM!!!

U ovom slučaju fasada je obrađena sa finim fasadnim lepkom!

Nadzorni organ treba da obrati pažnju na kvalitet završnog sloja. Površina mora biti ravna, što proveravate sa ravnjačom, i bez riseva od hoble.

KORAK 9. ZAVRŠNA FASADNA BOJA .

Na ovako urađenu fasadu, kad se završi hemijski proces ( posle 15 dana ) u dva sloja naneti SILIKATNU ILI SILIKONSKU FASADNU BOJU.

Nadzorni organ mora da proveriti, da li majstori fasadnu boju nanose u potrebnoj debljini i da li fasadna boja ima atest. Praksa majistora je, da u boju dodaju više vode nego što trba.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

PREPORUČUJEMO DA FASADU OFARBATE SA SPEKTRA SILOKSANKOM FASADNOM BOJOM ILI SA SPEKTRA SILIKONSKOM FASADNOM BOJOM!!!

KORAK 10. AKRILNI ili SILIKONSKI MALTEROM!!

U ovom slučaju završni sloj je: AKRILNI ili SILIKONSKI MALTEROM!! ,

Na Armirani fasadni lepak nanosimo grund – podlogu u boji Akrilnog – Silikonskog maltera.

Onaj ko kontroliše radove, nadzorni organ, mora da obrati pažnju na spojeve i na uribavanje. Ovi radovi se moraju raditi brzo i sa dovoljno kvalifikovanih majstora.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

ZNANJE NA POKLON !!!!

ZNANJE POKLANJA: IZVOĐAČ I NADZORNI ORGAN,

Vujanović Živojin građ. ing, sa 37 godina iskustva,

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

alt

 

PREPORUČUJEMO !!!

Posetite sajt Privrednici Srbije : www.privrednicisrbije.rs i pročitajte:    

 

 alt

KAKO, GRAĐEVINSKOJ PRIVREDI,

OBEZBEDITI VIŠE POSLA?

( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)

Ovaj projekat namenjen je: vlasnicima, preduzetnicima i direktorima, preduzeća koji se bave trgovinom i proizvodnjom građevinski materijalima i izvođenjem građevinskih radova. Projekat nudi rešenje, kako obezbediti više posla građevinskoj privredi. Odnosno, pokazuje šta: mali, srednji i veliki privrednici treba da uradimo, da bi imali više posla i profita.....http://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/283--kako-spasiti-svoju-firmu-od-propasti.html

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina