NADZORNI ORGAN ZA AG RADOVE
NA OTP BANCI Vujanović Živojin građ. inž.
 
 
FASADA UMALO UBILA DEVOJKU !!

Projekat pokazuje, kakve probleme pravi dotrajala fasada na zgradi SO Bečej i nudi rešenje, kako tu fasadu kvalitetno obnoviti – revitalizovati za male pare. Srbija je puna ovakvih dotrajalih fasada, pa se ovaj projekat može primeniti na bilo koju staru fasadu.

Ukoliko ništa ne preduzmemo i ne obnovimo fasade, ponovo će nam se desiti nesreće, kao ona u centru Beograda, kad je pala fasada i umalo nije ubila devojku. ( http://www.kurir.rs/fasada-umalo-ubila-devojku-clanak-200478 )                                      

Dana 14.08.2015 godine došlo do rušenja dela severne fasade na zgradi SO Bečej. Samo zahvaljujući Bogu, niko nije stradao, niko nije poginuo. Sada smo imali sreće! Da li će mo imati seće, sledeći put?

U kakvom je stanju fasada zgrade SO Bečej, pokazuju sledeće fotografije:

Slika 1

alt

Slika 1 ( Mesto pada fasade! Ovaj kamen je pao sa fasade! )

Slika 1 pokazuje:

Stradanje devojke u centru Beograda, kada je na nju pala fasada.

Mesto pada fasade u Bečeju! Fasada je pala sa zgrade SO Bečej, ispred izloga knjižare Forum!

Ovaj izlog sa igračkama privlači decu i roditelje da mu priđu!

Pokazuje, koliko je veliko parče fasade palo na zemlju, koliki je veliki kamen!

Da je ovaj komad fasade - kamen palo nekome na glavu, sigurno bi taj poginuo.

Pitamo !!! Da li je bezbedno stajati ispred ovog izloga? Očigledno nije!                                                                    

Da i bečejske fasade ne bi nekoga povredile, ili nedaj bože ubile, Nadzorni organ za AG radove na rekonstrukciji Poslovnice OTP banka u Bečeju, građ inž Vujanović Živojin nudi rešenje ovog problema.

Analiza stanja fasade na zgradi SO Bečej!

Radeći posao nadzornog organa, uočio sam problem fasade SO Bečej.

Pomenuta fasada je trula, delovi fasade otpadaju, i takva ugrožava živote slučajnih prolaznika, klijenata banaka, radnika a i ružno izgleda. Zbog toga sam, kao nadzorni organ za AG radove, predložio nadležnim rukovodiocima OTP banke da uradi, finansira obnovu – revitalizaciju fasade, iznad Poslovnice OTP banaka u Bečeju.

Predložio sam, da se uradi – finansira, izradu specijalističkog pregleda dela fasade, iznad poslovnice OTP banke.

OTP banka nije prihvatila moj predlog, nije htela da finansira izradu specijalističkog pregleda fasade. Ali je prihvatila moj predlog, da finansira obnovu - revitalizaciju fasade prizemlja, po tehničkomtehnološkom rešenju ing Vujanović Živojina.

Slika 2

alt

Slika 2 ( Severna strana zgrade Opštine Bečej )

Slika 2 pokazuje severnu stranu zgrade SO Bečej,

Dana 14.08.2015 godine, na ovom mestu došlo do rušenja dela fasade.

Pet minuta pre padanja fasade, ispred ovog izloga bila su deca koja su gledala igračke.

Mesto havarije obezbedili su nadležni organi.

Slika 3.

alt

Slika 3: Fasada na zgradi SO Bečej

Slika 3 pokazuje:

Koliko je trula fasada na zgradi SO Bečej!

Koliko je opasno ići pored ove fasade!

Kolika je potreba, da se ova fasada obnovi – revitalizuje.

ZAKLJUČAK!

Fotografije pokazuju da je fasada na zgradi SO Bečej u izuzetno lošem stanju, i da treba nešto preduzeti da se ovo propadanje zaustavi.

Predpostavljam da će nadležni organi SO Bečej pokušati da reše ovaj problem. Angažovati će neku projektnu kuću da uradi projekat rekonstrukcije fasade.

Projektant će ponuditi sledeće rešenje:

 • POSTOJEĆI MALTER OBITI DO CIGLE,
 • OČISTITI FUGE,
 • OMALTERISATI FASADU TAKO DA SE ZADRŽI POSTOJEĆI IZGLED,
 • OFARBATI FASADU

Ovo rešenje je ispravno, ali je skupo. Zato što je skupo, zato što nema para, fasada se neće uraditi. A to znači, da će fasada za 2 godine još gore izgledati.

Zbog gor iznetog  Vujanović Živojin građ. inž. predlaže tehničko – tehnološko rešenje, koje će fasadi produžiti životni vek za 30 godina.

 

             KAKO JEFTINO OBNOVITI - REVITALIZOVATI POMENUTU FASADU.

       ( KAKO POSTOJEĆOJ FASADI, PRODUŽITI VEK TRAJANJA ZA 30 GODINA. )

alt

Predlažem!

Uvod!

DA BIH DOBILI KVALITETNU FASADU, POTREBNO JE:

URADITI SPECIJALISTIČKI PREGLED FASADE!

URADITI KVALITETNO TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO REŠENJE!

ODABIRATI KVALITETAN MATERIJAL! ( Bez kvalitetnog materijala, nema kvalitetne gradnje! )

ODABRATI DOBROG IZVOĐAČA RADOVE, DOBROG MAJSTORA! ( Bez kvalitetnog izvođača radova, bez kvalitetnog majstora, nema kvalitetne gradnje. )

USPOSTAVITI, KVALITETNU I BLAGOVREMENU KONTROLU RADOVA! ( Bez dobre kontrole, odgovornog nadzora, nema kvalitetne gradnje. Pre početka radova, Nadzorni organ, treba da saopšti izvođaču radova, kako će kontrolisati kvalitet radova. i kako će kontrolisati kvalitet materijala. Svaki materijal mora imati odgovarajući atest, Nadzorni organ kontroliše ateste, pre ugradnje materijala. )

TEHNOLOGIJA REVITALIZACIJE FASADE:    

KORAK 1. SPECIJALISTIČKI PREGLED FASADE!!     

Da bi došli do kvalitetnog tehničkog rešenja i tačnog predmera i predračuna radova, potrebno je uraditi Specijalistički pregled fasade.

KORAK 2. OBIJANJE TRULIH DELOVA FASADE!!

Trule i podklobučene delove fasade odstraniti mehanički, sa čekićem i špahlom.

KORAK 3. PRANJE FASADE!!

Fasadu detaljno oprati sa vodom pod visokim pritiskom.. Voda pod pritiskom od 100 bari, skinut će trule delove fasade, oštećene delove stare boje i finu prašinu.

 • Da bi se ova pozicija kvalitetno uradile, potrebno je de Nadzorni organ, posle pranja fasade proveriti, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. ( Potrebno je da Nadzorni organ uzme čekić u ruke, da se popne na skelu, i udaranjem po fasadi proveri, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. )
 • Nadzorni organ mora da proveri, da li će majstori na zid naneti predviđenu količinu dubinske podloge, jer to utiče na kvalitet radova. ( Praksa je da majstori ne nanose predviđenu količinu podloge, jer žele posao da zbrzaju. Da bi se predviđena količina dubinske podloge nanela, da bi se dobio projektovani kvalitet, ponekad su potrebne i tri ruke nanošenja. )

Slika 4

altSlika 6: Pranje fasade.

Slika 4 pokazuje:

Zašto treba oprati fasadu!? Tamni deo fasade je fina prašina, koja bi ostala ispod novog sloja fasadne boje, ukoliko se ista ne ukloni sa pranjem ili peskarenjem.

Ovakvim pranjem fasade, voda će skinuti i trule delove maltera, a to nam je i cilj.

Ukoliko ne operemo fasadu, i tako uklonimo prašinu, već preko prljave fasade nanesemo novi sloj fasadne boje, onda to kazuje da: majistor, odgovorni rukovodilac radova i nadzorni organ ne znaju da rade ovaj posao.

KORAK 4. POPRAVKA OŠTEĆENIH DELOVA FASADE! 

Oštećene delove stare fasade, gde je stari malter otpao, popraviti sa armiranim malterom. ( Malter za popravku armirati staklenim vlaknima. )

KORAK 5. - DUBOKO PENETRIRAJUĆA PODLOGA!  

Na ovako očišćenu fasadu naneti dubinsku podlogu. ( Podloga treba da duboko penetrira u stari malter i da ga tako poveže.)

Nadzorni organ mora da proveri, da li će majstori na zid naneti predviđenu količinu dubinske podloge, jer to utiče na kvalitet radova. ( Praksa je da majstori ne nanose predviđenu količinu podloge, jer žele posao da zbrzaju.)

Slika 5

alt

Slika 5: Istočni deo fasade na zgradi Opština Bečej.Nanošenje dubokopenetrirajuće podloge.

Slika 5 pokazuje:

Struganje fasade! 

Nanošenje dubinske podloge ( Nanošenje duboko penetrirajućeg premaza u 3 sloja ). 

U kakvom je stanju istočna strana fasade na zgradi SO Bečej!

Napomena:

Nažalost!! Nisam uspeo da ubedim investitora, da opere fasadu sa vodom pod pritiskom. 

PREPORUČUJEMO!!!   alt

PREPORUČUJEMO DA OSNOVNI PREMAZ – PODLOGU URADITE SA SPEKTRA DUBINSKOM IMPREGNACIJOM!!!

( NA OVOJ FASADI, OSNOVNI PREMAZ JE URAĐEN SA SPEKTRA DUBINSKOM IMPREGNACIJIM! )

KORAK 6. NANOŠENJE ARMIRANOG LEPKA! 

Na ovako pripremljenu podlogu, na ravne delove fasade, naneti armirani lepak ( lepak + mrežica + lepak ). Obavezno mora biti fleksibilni lepak, lepak koji je namenjen za fasade i ima atest.

Slika 6

alt

Slika 6. Nanošenje armiranog lepka.

altSlika 7. Izgled fasade SO Bečej na koju je nanesen armirani lepak!

Slika 6 i 7 pokazuju:

Kako je na ravne površine nanet armirani lepak.

Kako izgleda fasada sa na koju je nanet armirani lepak.

Lepak i mrežica moraju imati atest. Lepak mora biti fleksibilan, predviđen za završni sloj fasade.

Debljina armiranog lepka treba da bude 4 mm. Nadzorni organ mora da proveri debljinu armiranog lepka, jer je praksa da majstori i izvođači mnogo štede materijala na ovoj poziciji.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

 PREPORUČUJEMO DA NA RAVNE POVRŠINE FASADE NANESETE ARMIRANI SPEKTRA LEPAK!!!

( NA OVOJ FASADI NANET JE SPEKTRA ARMIRANI LEPAK! )

KORAK 7. NANOŠENJE SPOLJAŠNJEG GLETA! 

Ukoliko se želi dobiti staklasto ravna površina, na ovako pripremljenu fasadu naneti ARMIRANI SPOLJAŠNJI GLET u 3 ruke. Spoljašnji glet, obavezno mora imati atest. Nadzorni organ mora proveriti atest za glet pre početka nanošenja spoljašnjeg gleta.

Ukoliko spoljni glet nema atest, onda fasadu završiti sa kvalitetnim lepkom.

Slika 8

altSlika 8. Izgled fasade SO Bečej na koju je nanet spoljašnji glet.

Slika 8 pokazuje:

Na armirani lepak nanesen je spoljašnji glet u dva sloja. Prvi sloj spoljašnjeg gleta je armiran staklenim vlaknima!

PREPORUČUJEMO!!!

alt

UKOLIKO INVESTITOR INSISTIRA DA MU FASADA BUDE STAKLENO RAVNA, ONDA TU FASADU IZGLETUJTE SA VITEX –VISTO AKRILNI KITOM.

KORAK 8. NANOŠENJE PODLOGE!!

Kad smo ošmirglali gletovanu površinu do željene finoće, onda istu treba odprašiti sa kompresorom.

Na ovakvo pripremljenu površinu nanosimo odgovarajuću podlogu.

PREPORUČUJEMO!!!

altPREKO OŠMIRGLANE PASADE NANETI VITEX – ACRYLAN UNCO PODLOGU.

KORAK 9. ZAVRŠNA FASADNA BOJA !

Na ovako urađenu fasadu, kad se završi hemijski proces ( posle 15 dana ) u dva sloja naneti SILIKATNU ILI SILIKONSKU FASADNU BOJU. Nadzorni organ mora da proveriti, da li fasadna boja ima potrebnu debljinu.

Slika 9

altSlika 9: Ovako izgleda ofarban istočni deo fasade na zgradi Opština Bečej.

Slika 9 pokazuje, kako izgleda revitalizovani deo fasade na zgradi Opština Bečej.

Slika 10

alt

Slika 10: Ovako izgleda istočni deo fasade na zgradi Opština Bečej.

Slika 10 pokazuje, kako izgleda revitalizovani deo fasade, na istočnoj strani fasade na zgradi Opština Bečej.

Zahvaljujući ing Vujanović Živojinu i OTP banci, ovako izgleda fasada ispred OTP banke, kao što je na slici 9 i 10. Ukoliko nadležni organi SO Bečej prihvati moj predlog, ovako će izgledati cela fasada.

PREPORUČUJEMO!!!

alt

PREPORUČUJEMO DA FASADU OFARBATE SA SPEKTRA SILOKSANSKOM FASADNOM BOJOM ILI SA SPEKTRA SILIKONSKOM FASADNOM BOJOM!!!

NAPOMENA!

Ovako urađena fasada, trajati će narednih 30 godina, uz uslov da se svakih 10 godina fasada opere i osveži fasadnom bojom.

ZAKLJUČAK:

Predlažem da se po predloženom tehničkom - tehnološkom rešenju obnove - revitalizuju fasade na:

  • ZGRADI OPŠTINA BEČEJ,
  • ZGRADI SUDA,
  • ZGRADI GRADSKOG POZORIŠTA,
  • PRAVOSLAVNOJ CRKVI,
  • KATOLIČKOJ CRKVI ITD.

i tako da im se produži životni vek za 30 godina.            

Da bi se pomenute fasade kvalitetno uradile, po predloženom tehničko - tehnološkom rešenju, potrebno je uspostaviti poslovnu saradnju sa ing Vujanović Živojinom, odnosno sa ŽAD-INŽENJERINGOM. Ing Vujanović Živojin, odnosno ŽAD-INŽENERING može biti:

  • IZVOĐAČ RADOVA,
  • NADZORNI ORGAN ILI
  • DOBAVLJAČ MATERIJALA

i predlažem vam da tu poslovnu saradnju realizujemo, na obostranu korist.    

alt    

 

Sa poštovanjem!

 • Nadzorni organ OTP banke
 • Vujanović Živojin građ. inž
 •                                                                                                                                                       064-155-41-22

alt

 

PREPORUČUJEMO!

Posetite sajt Privrednici Srbije : www.privrednicisrbije.rs i pročitajte:        

alt

 • KAKO TAJKUNI,
 • DA OTKUPE SVOJE GREHOVE ?
 • ( Kako tajkune oporezovati? )

 

Ovaj projekat nudi rešenje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje domaće proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na život. ..................Više na sajtu: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina