Elementor Header
Privrednici su:

Zahtevamo, da minister Velimir Ilić podnese ostavku !!

Zahtevamo, da minister Velimir Ilić podnese ostavku !!

NAPOMENA
Ovo UGIS-ovo pismo, koga su pročitali poslanici SRS na sednici skupštine dok je išao direktan TV prenos, je uticalo da se posle toga rade zaštitne elastične ograde na mostovima i opasnim delovima puta tako da smo doprineli bezbednosti saobraćaja i spasili mnoge živote a proizvođači ograda dobili su posao.

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS traži da gospdin Velimir Ilić Minister za kapitalne investicije podnese ostavku zbog nestručnog rada njegovih službenika, neznanja ili nečinjenja.

Razlozi koji su nas opredelili da trađimo ostavku gospodnia ministra su:

Razlog broj 1

Odgovorni ste gospodine ministre što Vi i vaši službenici ništa niste uradili da se promeni zakon ” Zakon o planiranj i izgradnji RS” iz 2003 godine a koji diskriminiše, ponižava i oduzima pravo na rad inženjerima i tehničarima. (Podsećam Vas da inženjera i tehničara ima u RS oko 100.000. ).

Podsećam Vas gospodine ministre da smo četiri puta Vama pisali o ovom problemu, molili Vas da primite članove UGIS kako bi Vas upoznali sa problemima i našim predlozima. Napisali smo projekat ”Predlog imena zakona o planiranju i izgradnji iz 2003 god”, koji rešava ove probleme, i dostavil ga Vama a Vi gospodine ministre i vaša služba uporno ćutite već 18 meseci.

Kako gospodine ministre objašnjavate činjenicu da su inženjeri i tehničari izgradili 90 % objekata u Srbiji kao odgovorni rukovodioci radova, po predhodnim zakonima, ti objekti i dalje stoje i Vi i vaši službenici radite u njima a novi zakon, vaši službenici i Vi gospodine ministre tvrdite da inženjeri i tehničari nisu više stručni ( a bili su stručni do 2003 godine ) da obavljaju poslove odgovornog rukoodioca radova ( Ovom prilikom navodim samo nekoliko objekata gde su inženjeri i tehničari bili odgovorni rukovodioci radova: Zgradu narodne skupštine RS, Zgradu vlade RS, Poslovnu zgradu Naftagas u N. Sadu itd ).

alt

Zašto gospodine ministre i dalje školujete inženjere i tehničare ako su oni nestručni za obavljanje određenih poslova i ne mogu biti odgovorni rukovodioci ( Zašto školujete neodgovorne stručnjake? ) ?

Zašto gospodine ministre ne sprovodite postojeći zakon, ako je on dobar, već dozvoljavate da se postavljaju fiktivni odgovorni rukovodioci radova?

 

Razlog broj 2

Odgovorni ste Vi gospodine ministre i vaši službenici, što će te ovakvim radom napraviti veliku finansisku štetu budćetu RS, jer će te primorati članove UGIS da zaštitu svojih prava traže pred sudom u Strazburu i tom tužbom tražitće finansisku nadokanadu od RS u iznosu od 500.000 EU po članu.

Da li će te gospodine ministre Vi i vaši partiski drugovi nadoknaditi štetu budžetu RS koji će moratu isplatiti oštetu inženjerima i tehničarima kad sud u Strazburu donese presudu u njihovu korist?

Razlog broj 3

Odgovorni ste Vi gospodnine ministre i vaši službenici što ste ozakonili diskriminaciju malih privrednika i tako im oduzeli šansu da pokušaju da naprave svoje malio preduzeće-radnju.

Pitm Vas gospodine ministre: Kako da inženjeri i tehničari, koji imaju iskustvo na poslovima odgovornog rukovodioca radova po predhodnim zakonima, koji su ostali bez posla da se samozaposle odnosno da pokušaju da naprave svoje preduzeće-radnju kad im zakon iz 2003 god ne dozvoljava da obavljaju poslove odgovorng rukovodioca radova. ( Na primer: Kako da inženjer ili tehničar osnuju preduzeće-radnju za izradu instalacija vodovoda i kanalizacije sa 3 zaposlena radnika? )

Šta će te gospodine ministre raditi ako i mali privrednici krenu putem Udruženja građevinskih inženjera Srbije-UGIS pa i oni zatraže zaštitu svojih prava pred sudom u Strazburu zbog diskriminacije koju sprovodite nad njima?

Razlog broj 4

Odgovorni ste Vi gospodnine ministre i vaši službenici što ništa niste uradili na izradi zakonskog sistema koji će posticati uštedu energije u RS. (Podsećam Vas da ste u predizbornoj kampanji pokazivali neke papire i tvrdili da su to projekti koji nude rešenje kako da RS uštedi energiju jer uvozi sve vrste energije.)

Vaša služba ništa nije uradila na izgradnji sistema koji će stimulisati uštedu energije pa čak ni u oblasti građevinarstva gde je to možda najlakše. Mogli ste u zakonu o porezu-PDV-u da propišete da se pozicije izrade termoizolacije objekata oporezuju sa najnižom poreskom stopomto, to niste uradili nego ste dozvolili da se termoizolacioni materijal oporezuje po maksimalnoj poreskoj stopi što nije logično a i štetono je po celokupni razvoj RS.

Pošto vaša služba nezna ili nećete da ponudite rešenje ovog problema mi Vam javno nudimo ideju kako treba rešiti ovaj problem a ako treba spremni smo da ponudimo i zakonsko rešenje.

Predlog

Investitor novog ili postojećeg objekta, koji investira u termoizolaciju svojih objekata po pravilima struke, ima pravo da od države traži povraćaj poreza u visini od 50% obračunatog poreza za poziciju termoizolacije pod uslovom da je materijal proizveden u RS i poseduje certifikat izdat od nadležnog instituta, da je poslove uradilo preduze?e-radnja registrovano za obavljanje tih poslova i da je investitor obezbedio potvrdu od nadležnog organa koji izdaje odobrenje za gradnju da su ti poslovi urađeni.

Razlog broj 5

Odgovorni ste gospodine ministre što: vaši službenici, predsednik Iženjerske komore Srbije, neki od dekana građevinskog i saobraćajnog fakulteta ili Vi niste objasnili porodicama nastradalih putnika u saobraćajnoj nesreći na žabaljskom mostu i građanima RS zašto nema zaštitne ograde ( Na pomenutom mostu postoji samo pešačka zaštitna ograda. ) a na tom istom putu na natputnjaku kod Novog Sada postoji zaštitna ograda. Primer nebrige i neodgovornosti prestavnika vlasti, mogla je biti i nesreća koja se dogodila na mostu iznad Save u Sremskoj Mitrovici, kada je putnički automobil probio pešačku ogradu na mostu i upao u Savu i tom prilikom poginula su tri putnika.

Molim Vas gospodine ministre da vaši službenici, stručne ustanove RS ili Vi lično objasnite građanima RS i porodicama nastradalih zašto na određenim mostovima nema zaštitne ograde na drugim ima.

alt

Ograda na mostu preko Tise kod Žablja, koju je probio autobus i pao u Tisu

Napomena

Izvinjavam se porodicama nastradalih putnika, ako sam ih povredio.Razlog zašto smo naveli ovae primer je: da pokrenemo pitanja zašto pojedini mostovi i delovi puta pored provalija nemaju zaštitnu ogradu, da nateramo prestavnike vlasti da budu odgovornijisa ciljem da se na ovakvim mestima izgrade zaštitne ograde kako bi se sprečil buduće nesreće.

Razlog broj 6

Odgovorni ste gospodine ministre to vaši službenici i Vi, kao ovlašteni predlagačč zakona, niste izgradili sistem koji će efikasnije štititi građane RS i njihovu imovinu od katastrofa i elementarnih nepogoda. Vaš sistem, Vi ih zovete krizni štabovi za odbranu od poplava ili neke druge nesreće, ne funkcioniše i tu našu tvrdnju potvrđuju posledice poplava u Banatu.

Postojeći sistem kriznih štabova za odbranu od poplava ili nekih drugih nesreća je je čist amaterizam i to dokazujemo samo sa dva primera a mogli bi nabrojati mnogo više.

Primer 1

Predsednik mesne zajednice Jaša Tomić izjavio je da je tražio angažovanje helikopter kako bi se utvrdilo odakle voda nadire u selo i naravno helikopter nije dobio. Logično je da po nalogu predsednika mesne zajednice nemože se angažovati helikopter jer predsednici mesnih zajednica funkcionišu u sistemu gde neznaju ni broj mobilnog telefona svog predsednika opštine a kamo li da znaju odgovorno lice u vojsci i policiji koje može izdati naredbu o upotrebi helikoptera ali nije logično da ne postoji odgovorno lice na nivou RS koje će moći blagovremeno angažovati potrebne kadrove, opremu, tehniku pa i helikopter ako treba.

Primer 2

Da ne postoji sistem i da se radi na principima amaterizma dokazuje i slučaj vađenja autobusa iz Tise. Vrhu vlasti RS bilo je potrebno 7 dana da sazna ko može izvaditi autobus iz Tise što dokazuje da se radi na principu amaterizma jer ne postoji ni registar na nivou RS sa kojom opremom i kadrovima raspolaže RS.

Pošto vaši službenici neznaju ili nećete da ponude kako rešiti ovaj problem mi Vam javno nudimo ideju kako treba rešiti ovaj problem a ako treba spremni smo da ponudimo i zakonsko rešenje.

 

Predlog

Predlažemo da se osnuje agencija za sprečavanje katastrofa i ublažavanje posledica elementarnnih nepogoda i nesreća na nivou RS.

Agencijom bi upravljao upravni odbor koji broji 9 ( devet ) članova a koje bi birala Narodna skupština RS tajnim gleasnjem između više kandidata na osnovu programa rada kog prilažu kandidati.

Sastav upravnog odbora mora da odražava proporcionalni sastav Narodne skupštine RS u smislu partiske i regionalne pripadnosti.

Da će fond raditi po zakonu i usvojenom programu članovi upravnog odbora fonda garantuju ličnom imovinom.

Upravni odbor raspisuje javni konkurs sa temom ” Kako organizovati agenciju za sprečavanje katastrofa i ublažavanje posledica elementarnnih nepogoda i nesreća sa zadatkom da bude najefikasnija, da najmanje košta i šta agencija treba da radi.

Upravni odbor agencije bira direktora agencije na osnovu javnog konkursa i programa rada koga sam kandidat piše.

Da ?e agencija raditi po zakonu i usvojenom programu direktor agencije garantuju li?nom imovinom.

Komentar

Ako ovo prihvatite gospodine ministre dobit će te besplatno rešenje kako agenciju efikasno i jeftino organizovati, šta agencija treba da radi i kako formirati informacionu bazu podataka o kadrovima i opremi sa čime raspolaže RS.

Napomena

Ako gospodine ministre vaši službenici ne znaju, a ne znaju, kako rešiti navedene probleme zašto ne pročitaju na ”projekat-predlog zakona ” Predlog izmena zakona o planiranju i izgardnj RS” koji smo Vam poslali, prisvoje projekat kao svoj i predlože Narodnoj skupštini RS, da ga usvoji.

Gospodine ministre ako ste toliko suetni pa niste hteli da prihvatite pomenuti projekat UGIS-a zašto ga niste stavili na web sajt ministarstva zar se toliko plašite našeg predloga?

Podsećam Vas da ovaj projekat nudi rešenje kako rešiti probleme: planiranja u seoslim područjima, održavanja objekata, izgradnju održavanje i finansiranje puteva, projektovanja, izgradnje, nadzora, inspekciskog nadzora, tehničkog prijema, inženjerske komore, legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, naknade za korištenje građevinskog zemljišta itd a koje postojeći zakon nije rešio.

Pitanja durgim ustanovama

Pitanje za predsednika Inženjerske komore Srbije

Zašto gospodine predsedni?e niste objavili naš projekat” Predlog izmena zakona o planiranju i izgardnj RS”, koji smo Vam poslali, na vašem web sajtu zar se toliko plašite našeg predloga?

Pitanje za direktora RTS

Gospodine direktore ako je RTS javni servis građana, koji moraju da plaćaju taj servis dodatnom predplatom-porezom, zašto te iste građane niste upoznali sa našim primedbama i predlozima i da li bi ovaj tekst objavili da iza nas stoji Nataša Kandič?

Napomena

Pozivamo sve: inženjere i tehničare koji ne vole da budu ponišavani i diskriminisani, male priverednike koji ne vole da budu diskriminisani, porodice nastradalih putnika u saobraćajnoj nesreći na mostovima iznad Tise i Save i sve one građane koji žele odgovornu vlast da na sledećim izborima ne glasaju za stranke koje su donela ovaj zakon i brane ga suprotno logici, struci pravu.

U Bečeju posle ovog pisma urađena je zaštitna elastična ograda na mostu preko kanala

Još jednom se zahvaljujemo ministru Velimiru Iliču jer je podržao UGIS i ako smo mi napisali ovo pismo a radikali ga javno pročitali.

 

 

U Bečeju 07. 11.2005. godine.

Sa poštovanjem

predsednik UGIS-a

Ing Živojin Vujanović

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top