Elementor Header
Privrednici su:

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! OVO JE NOVI RAZLOG, RAZLOG br, 2.

Ovo je novi razlog zbog koga bi Ministar Vesić morao da podnese ostavku, RAZLOG br. 2.

Ministre Vesiću, Vi ste u intervju, na TV Happy izjavili! Poštovani građani Srbije, ništa ne treba da brinete kad na vas padne deo fasade i ubije vas, vaši naslednici dobit će obeštećenje, jer ću ja doneti zakon o obaveznom osiguranju fasada za štetu napravljenu trećim licima. Vaš Ministar Vesić.

Gospodine Vesiću, Vi ste na televiziji Happy ovo izjavili, a N 1 preneo!

Citat! Dodao je da je uvedena obaveza osiguranja zajedničkih prostorija od štete trećim licima, poput fasada, ravnih krovova i liftova.

„To znači da kada se desi da otpadne deo fasade na nečija kola ili nekoga povredi, sada može da se naplati šteta, odnosno da neko bude obeštećen“, kazao je Vesić. Završen citat.

Ovo je logičan prevod Vesićeve izjave!

Poštovani građani Srbije, ništa ne treba da brinete kad na vas padne deo fasade i ubije vas, vaši naslednici dobiti će obeštećenje, jer ja brine o vama, donosim zakon o obaveznom osiguranju fasada za štetu napravljenu trećim licima. Vaš Ministar Vesić.

Pitam Ministra Vesića?

Gospodine ministre, šta građaninu vredi vaš predlog zakona o obaveznom osiguranju fasada za štetu napravljenu trećim licima, kad mu na glavu padne deo fasade i ubije ga? Ništa ne vredi gospodine ministre, biti će mrtav i neće moći da potroši pare od osiguranja što ste Vi obezbedili, Vi će te biti odgovorni za njegovu smrt.

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

Šta ne valja u ministrovom predlogu zakona?

Ne valja mnogo toga, ja ću navesti samo 4 argumenta!

  1. Ne valja što gospodin ministar ne poštuje logiku, umesto da donese zakone kojim će obavezati vlasnike objekata da svoje objekte drže u tehnički ispravnom stanju, energetski efikasnom i vizuelno lepom, on donosi zakon o obaveznom osiguranju fasada i time pravi još veću štetu.
  2. Ne valja što službenici Ministra Vesića ne znaju ni da prepišu gotovo projekat, koji rešava ovaj problem. Projekat je poslat Vladi R. Srbije i objavljen na sajtu Privrednici Srbije https://privrednicisrbije.rs/

Udruženje građevinskih inženjera-UGIS napisalo je 76 članova zakona o planiranju i izgradnji, među njima je i deo, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, koji rešava ovaj problem, odnosno predložili smo da zakon obaveže vlasnike objekta da svoje objekte drže u tehnički ispravnom, energetski efikasne i vizuelnom lepom stanju. ( Pročitajte predlog zakona Održavanje objekta, koji je predložilo Udruženje građevinskih inženjera Srbije -UGIS, a koji je dole priložen )

  1. Ne valja što će ovaj ministrov predlog, obavezno osiguranje fasada, napraviti velike probleme. Vlasnici stanova će izabrati osiguranje fasade, koje će koštati 100 dinara po stanu mesečno, umesto da poprave fasade. A što će fasada nekoga ubiti, to nije važno, osiguranje će platiti štetu.
  2. Ne valja što ministar nije zakonom obavezao vlasnike objekata, da su obavezni da osiguraju svoje objekte od požara i štete koja nastaje gašenjem požara. ( Pročitajte predlog zakona Obavezno Osiguranje objekta, koji je predložilo Udruženje građevinskih inženjera Srbije -UGIS, a koji je dole priložen )

Ministre Vesiću, šta se dešava kad u nekoj zgradi izbije požar u jednom stanu i vatra i vatrogasci unište ili oštete 5 okolnih stanova, tu niste predložili obavezno osiguranje stanova?  To vas ne interesuje.

Dole pokazana fotografija pokazuje, u kakvom se stanju nalaze objekti – fasade, odnosno, pokazuje koliko je ne znanje, neodgovornost i bahatost Ministra građevina Gorana Vesića i njegovih službenika.

Ministar Vesić predlaže donošenje zakona o obaveznom osiguranju fasada, umesto da donese zakon o održavanju objekata.

Primer 1.

Ministre Vesiću, šta bi se desilo prolaznicima da im je ova fasada pala na glavu? Ubila bi ih!

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

Primer 2.

Po procenama Svetske zdravstvene organizacije i UN u Srbiji od zagađenog vazduha godišnje umre oko 6.500 građana.

Ovaj problem se jednostavno rešava! Potrebno je doneti zakon koji će obavezati vlasnike objekata da su obavezni svoje objekte držati u: tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju. Vidi naš predlog!

Gospodine ministre, da li se osećate odgovornim za smrt ovih građana. Mogli ste sprečiti ovo umiranje, ALI NISTE, mogli ste prepisati naš predlog zakona, u delu ODRŽAVANJE GO, koji bi sprečio ovo umiranje, ALI NISTE.

Pobogu ministre, zaustavite umiranje, prepišite naš predlog Izmena zakona o planiranju i izgradnji u delu održavanje objekata.

Ovo je slika Užica na dan 05.10.2022 god u 16,25 časova i slika pokazuje koliko je vazduh u Užicu zagađen, sa čađu iz privatnih kuća koje se greju na ugalj i drva. Ovo zagađenje je posledica nepostojanja termo izolacije na  objektima ( privatnim kućama i zgradama), odnosno, neznanja i neodgovornosti u ministarstvu građevina.

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS, napisalo je predlog dopune zakona „Zakon o planiranju i izgradnji“ u delu ODRŽAVANJE OBJEKTA I OBAVEZNO OSIGURANJE OBJEKATA i taj predlog poslala Vladi R. Srbije i nadležnim organima i objavili ga na sajtu Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs .

PROČITAJTE, Ministre Vesiću PODNESI OSTAVKU, RAZLOG br. 1. https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/ministre-vesicu-podnesi-ostavku-ministre-vesicu-zasto-unistavate-gradjevinarstvo/

Naš predlog!

ODRŽAVANJE OBJEKATA

Predlažemo da se iza člana 159, dodaju novi članovi.

član 159/1.

Vlasnici objekata obavezni su da svoje objekte drže u: tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju, i da vrše specijalistički preglede objekta, odnosno, da redovno vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalistički preglede objekta .

Ukoliko vlasnici objekata ne drže svoje objekte u tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju, odnosno, ne vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše kvalitetno, ne vrše specijalističke preglede objekta, nadležni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, koja će uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta ne plati radove, iz prethodnog stava, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, staviti  će teret na nekretninu u visini radova koji su urađeni, po principu prioriteta. Teret za neplaćene radove, može se staviti i na objekat koji već ima teret, jer je obaveza i budućeg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem, nalaže vlasnicima objekata da svoje objekte drže u tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju, odnosno, da sprovedu tekuće i investicioni održavanje objekata. Određuje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predviđen ovim članom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo člane, u visini od 3% budžeta.

član 159/2

Pod tekućim i investicionim održavanjem zajedničkih delova objekta, podrazumeva se: stepenište, fasada, krovovi, oluci, zajedničke prostorije, instalacije, liftovi, interfona, čišćenje prostora u zgradi i oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova i poslovnih prostora u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da objekat dovedu u tehnički ispravno, energetski efikasno i vizuelno lepo stanje, odnosno,  obavezni su da urade investiciono i tekuće održavanje i specijalističke preglede. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Specijalistički pregled građevinskih objekata

član 159/3

Vlasnici objekata obavezni su da redovno vrše specijalističke preglede objekata u skladu sa pravilnikom koga će doneti ministarstvo građevina.

Organ koji je izdao građevinsku dozvolu obavezan je da vodi evidenciju specijalističkih pregleda građevinskih objekata u elektronskom obliku, prema pravilniku koga će doneti ministarstvo građevina i da ti nalazi budu javni, da budu objavljeni na internetu.

član 159/4

Organ koji izdaje odobrenje za gradnju, može da naredi vanredni specijalistički pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalistički pregled objekta, obavezan je da pismeno, u elektronskom obliku, izvesti nadležni organ o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalistički pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz, u elektronskom obliku, dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

PRIMER IZ BEČEJA!

Ovaj primer pokazuje koliko je neznanje i neodgovornost Ministra građevina i njegovih službenika i kakve probleme oni prave građevinskoj struci i građanima Srbije.

U strogom centru Bečeja, ul. Zelena 45, došlo je do urušavanja objekta, ( ruši se krov, padaju crepovi sa krova.) i ugrožavanje prolaznika.

Na prijavu građana na lice mesta izašla je građevinska inspekcija, postavila PVC traku i natpis „Pažnja pada crep sa krova“ i otišli. Posle 5 dana građani su pokidali tu traku i sad se odvija pešački saobraćaj tim trotoarom, ne znajući da im sa krova preti smrtna opasnost.

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

Da je bilo pameti i manje sujete, da je vlast prihvatila UGIS-ov predlog dopune zakona o planiranju i izgradnji ovaj problem bi se rešio za 15 dana.

Kako bi to bilo?

Vlasnik objekta bi morao uraditi specijalistički pregled objekta, te nalaze bi imao građevinski inspektor i mogao bi na vreme da interveniše.

U ovom slučaju, Građevinski inspektor bi izašao na lice mesta, utvrdio činjenično stanje i izdao rešenje o rušenju objekta i to rešenje objavio na sajtu građevinske inspekcije.

Posle isteka zadatog roka, inspekcija bi angažovala izvođača radova koji bi: srušio objekat, odneo šut i postavio uličnu ogradu koja mora biti vizuelno lepa.

Inspektor bi fakturisao sve nastale troškove: postavljanje privremene zaštite, izrada projekta rušenja, rušenje objekta, odvoz šta, izradu ulične ograde i ostale troškove i tu fakturu okačila na sajtu građevinske inspekcije.

Ukoliko vlasnik objekta ne plati fakturu u roku od 15 dana, Građevinski inspektor bi rešenjem naložio Katastru da na ovu parcelu stavi teret u visini fakture koja bi se uvećavala za bančinu kamatu do momentu plaćanja.

OBAVEZNO OSIGURAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

član 159/5

Svi vlasnici, stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, obavezni su da svoje objekte osiguraju od štete koja nastane od požara i od posledice gašenja požara na minimalni iznos od 50% tržišne vrednosti objekta i da osiguraju štetu za treća lica, kad iz njihovih objekta požar ili vatrogasci, zbog gašenja požara, naprave štetu na pokretnoj ili nepokretnoj imovini trećem licima.

Od obaveznog osiguranja, iz stava 1 ovog člana zakona, oslobođeni su oni vlasnici objekata koji su 100% vlasnici na objektu kao celini i ako je njihov objekat dovoljno daleko da ne može ugroziti susedne objekte.

Potvrdu, da je neko oslobođen plaćanja obaveznog osiguranja, izdaje nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju i nadležni protivpožarni inspektor.

član 159/6

U slučaju ako neki vlasnik objekta, nije dostupan, ili odbije da sklopi ugovor o obaveznom osiguranju svog objekta, sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, tada je nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju obavezan, da u ime vlasnika objekta i o njegovom trošku sklopi ugovor sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, uzimajući u obzir kod koga osiguravajućeg društva su osigurani susedni objekti.

Nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju stavlja teret na nekretninu u iznosu osiguranja uvećanu za kamatu i administrativne troškove, kod onih lica koji ne plate ispostavljene fakture za osiguranje objekta.

član 159/7

Osiguravajuća društva, koja se bave obaveznim osiguranjem objekata, imaju pravo da za materijalne troškove i troškove svog rada, zaračunavaju maximalno 15% od vrednosti polise, dok drugih 85 % polise moraju da izdvoje na izdvojeni račun iz koga se vrši nadoknada štete.

Kontrolu, da li osiguravajuća društva postupaju po prethodnom stavu ovog člana zakona, vrši Narodna banka Srbije i propisuje pravila, evidencije i daje uputstva.

Zaključak!

Zbog nečinjenja i na osnovu gore iznetom, Ministre Vesiću treba da PODNESE OSTAVKU!

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

POZIVAM!

Pozivam inženjere i tehničare Srbije, da dignu glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bahatosti nelogičnosti i pogrešnih odluka partijski lidera, partijski lideri postavljaju: nekompetentne, nestručne i neodgovorne političare za ministra građevina. Ovakvom odlukom oni ponižavaju inženjere i prave nemerljivu štetu građevinskoj privredi, narodu i Srbiji. Pogledajte ko su u poslednjih 20 godina bili ministri građevina: Oliver Dulić lekar, Velja Ilić tehnolog, Zorana Mihajlović ekonomista, Tomislav Momirović pravnik i Goran Vesić pravnik.

Predlažem da u javnosti pokrenemo priču, da ministar građevina mora biti građevinske struke, i da je potrebno to  regulisati zakonom. Potrebno je pokrenuti građansku inicijativu, da se donese zakon koji će reći da ministar građevina mora biti građevinske struke. Arhitekte su građevinci.

Državom Srbijom vladaju pravnici i doktori, predlažem pravnicima da Ministarstvo pravde povere glumcima, a lekarima da Ministarstvo zdravlja povere sportistima, a građevinskim inženjerima da ostave Ministarstvo građevina.

POMOZI SEBI I SRBIMA I SRBIJI, PROSLEDI OVO PRIJATELJU I POZNANIKU!

Autor:

Predsednik udruženja građevinskih inženjera Srbije-UGIS

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

STRUČNI NADZOR!

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top