Elementor Header
Privrednici su:

Putinvest d.o.o. Beograd

NAPOMENA:
OVO JE PROMOTIVNO PRIKAZIVANJE VAŠE FIRME NA OVOM SAJTU. AKO ŽELITE NEKU  IZMENU ILI ŽELITE DA OVU STRANICU SKINETE SA OVOG SAJTA, JAVITE SE UREDNIKU.

Putinvest d.o.o.  Beograd

Projektovanje
“PUTINVEST” d.o.o., privatno preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica i inženjering osnovano je 2003. godine sa sedištem u Beogradu. Bavi se projektovanjem putne infrastrukture, gradskih saobraćajnica i uređenjem prostora, izradom građevinskih projekata, projekata saobraćajne signalizacije i saobraćajno-tehničke opreme, saobraćajnim analizama i izradom studija opravdanosti. Osim izrade idejnih rešenja, idejnih i glavnih projekata značajna oblast rada je i vršenje tehničke i stručne kontrole tehničke dokumentacije kao i stručni nadzor tokom izvođenja radova. Takođe, preduzeće je angažovano na geodetskim poslovima  geodetski radovi sa geodetskom obradom projektne dokumentacije, za šta poseduje Licencu Republičkog Geodetskog zavoda i savremenu geodetsku opremu. Za sedam godina od osnivanja ovaj kolektiv je uradio veliki broj idejnih i glavnih projekata za brojne vangradske i gradske saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom kao i niz tehničkih kontrola tehničke dokumentacije, uz vršenje nadzora u toku izvođenja radova.

Samo tokom prethodne tri godine urađeni su projekti rehabilitacije više od 100 kilometara državnih puteva prvog i drugog reda (magistralnih i regionalnih puteva). Najveći broj ovih projekata je realizovan ili su neposredno pred realizacijom. Zaposleni u “PUTINVEST”-u su angažovani i na poslovima odrežđivanja lokacije za postavljanje saobraćajnih znakova III-23, III-24 (naziv naseljenog mesta) i III-23.1, III-24.1 (naselje) na državnim putevima prvog i drugog reda (magistralnim i regionalnim putevima) Republike Srbije. Uspeh preduzeća se ogleda u izradi kvalitetne dokumentacije zasnovane na pronalaženju racionalnih i ekonomski opravdanih rešenja za omogućavanje bezbednog odvijanja saobraćaja, uz maksimalno uvažavanje zahteva za očuvanjem životne sredine. Projektni biro preduzeća opremljen je savremenom računarskom opremom i odgovarajućim licenciranim softverima koji su potrebni za izradu projektne dokumentacije. Zahvaljujući tome, kao i striktnom poštovanju predviđenih rokova, preduzeće i zaposleni imaju korektan i odgovoran odnos prema Investitorima, kao i uspešnu dugogodišnju saradnju sa specijalizovanim projektantskim kućama sa kojima zajednički nastupa na izradi kompleksne projektne dokumentacije.

Ova galerija slika pokazuje samo deo naših proizvoda i usluga, ostatak možete pogledati na našem web sajtu www.putinvest.rs 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top