Elementor Header
Privrednici su:

KAKO KVALITETNO URADITI FASADU??

KAKO KVALITETNO URADITI FASADU??

Ovaj projekat pokazuje: Kako na staru fasadu od produžnog maltera, staru 25 godina, naneti akrilni dekorativni malter, kako kvalitetno ofarbati lamperiju, i kako soklu uraditi sa mozajk dekorativnim malterom ? kulirplastom.

PRIMER!!!

alt

Slika 1. Kuća u Bečeju

DA BIH DOBILI KVALITETNU FASADU, POTREBNO JE:

URADITI SPECIJALISTIČKI PREGLED FASADE!

URADITI KVALITETNO TEHNI?KO I TEHNOLOŠKO REŠENJE!

ODABIRATI KVALITETAN MATERIJAL! ( Bez kvalitetnog materijala, nema kvalitetne gradnje! )

ODABRATI DOBROG IZVOĐAČA RADOVE, DOBROG MAJSTORA! ( Bez kvalitetnog izvođača radova, bez kvalitetnog majstora, nema kvalitetne gradnje. )

USPOSTAVITI, KVALITETNU I BLAGOVREMENU KONTROLU RADOVA! ( Bez dobre kontrole, odgovornog nadzora, nema kvalitetne gradnje. Pre početka radova, Nadzorni organ, treba da saopšti izvođaču radova, kako će kontrolisati kvalitet radova. i kako će kontrolisati kvalitet materijala. Svaki materijal mora imati odgovarajući atest, Nadzorni organ kontroliše ateste, pre ugradnje materijala. )

Kako kvalitetno uraditi fasadu, pokazati će mo kroz 12 koraka!

KORAK 1. – SPECIJALISTI?KI PREGLED OBJEKTA!

Specijalistički pregled objekta potrebno je uraditi, da se vidi u kakvom je stanju objekat i da se napravi pravi plan rada.

Kako objekat izgleda, pokazaju dole pokazane slike.

Slika 2

alt

Slika 2

Slika 2 pokazuje u kakvom je stanju postojeća fasada.

Na zidu ima pukotina, ali samo na malteru!

ćošovi su oštećeni – obijeni!

Postoje fleke na sokli i betonske bradavice, od icurelog betona.

Slika 3

alt

Slika 3

Slika 3 pokazuje, u kakvom stanju se nalazi krovni opšav od lamperije.

Stanje lamperije opšava je izuzetno loše! Sama slika pokazuje da je lamperija ispucala i da je zaštitna boja ? sadolins otpao.

TEHNOLOGIJA RADA!

KORAK 2. ZAŠTITA

Obavezno se moraju zaštititi: prozori, vrata i drveni delovi na fasadi, a koji mogu biti umazani prilikom rada.

Majstor, koji kaže da ne treba zaštita, i da on neće umazati prozore, oterajte sa gradilišta. Majstor laže, sigurno će umazati prozore, vrata, ogradu, i slično, a Vi će te to čistiti.

Slika 4

alt

Slika 4

KORAK 3. ? ŠLICOVANJE PUKOTINA

Pukotine na zidu šlicovati, izdubiti, tako da moće u njih ući malter.

KORAK 4. ?ŠMIRGLANJE POSTOJEĆE LAMPERIJE.

Postojeću lamperiju ošmirglati sa grubom šmirglom.

Posle šmirglanja lamperije, prašinu oduvat sa kompresorom.

KORAK 5. ? PRANJE FASADE !!

Fasadu detaljno oprati vodom pod velikim pritiskom – PUROMATOM.

Voda pod pritiskom od 100 bari, skinut ?e trule delove fasade, oštećene delove stare boje i finu prašinu.

Da bi se ova pozicija kvalitetno uradile, potrebno je da Nadzorni organ, posle pranja fasade proveriti, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. ( Potrebno je da Nadzorni organ uzme čekić u ruke, da se popne na skelu, i udaranjem po fasadi proveri, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. )

Prilikom pranja fasade paziti, da se na nakvasi lamperija, koja će se farbati.

Slika 5

alt

Slika 5: Pranje fasade.

Slika 5 pokazuje, zašto treba oprati fasadu! Tamni deo fasade je fina prašina, koja bi ostala ispod lepka kojim su zalepljene stiroporne ploče.

Ovakvim pranjem fasade, voda će skinuti trule delove maltera, a to nam je i cilj.

Ukoliko ne operemo fasadu sa vodom pod visokim pritiskom ? PUROMATOM, ostat će nam prašina ispod dekorativnog akrilnog maltera, a mi to ne želimo.

KORAK 6. – DUBOKO PENETRIRAJU?A PODLOGA!

Na ovako očišćenu fasadu naneti dubinsku podlogu. ( Podloga treba da duboko penetrira u stari malter i da ga tako poveže.)

Nadzorni organ mora da proveri, da li će majstori na zid naneti predviđenu količinu dubinske podloge, jer to utiče na kvalitet radova. ( Praksa pokazuje da majstori ne nanose predviđenu koli?inu podloge, zato ih treba kontrolisati.)

PREPORUČUJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA OSNOVNI PREMAZ ? PODLOGU URADITE SA SPEKTRA DUBINSKOM IMPREGNACIJOM!!

KORAK 7. ? POPRAVKA O�TE?ENIH ?O�KOVA I ZA�TITA ISTIH!!

?o�kove, uglove popraviti i za�tititi sa armiranim akrilnim lepkom.

Na ?o�kove postaviti za�titnik ivica sa mre�icom.

Iznad prozora i na balkone ( donju ivicu), postaviti okapnice sa mre�icom.

Slika 6

alt

Slika 6�

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA NA RAVNE POVR�INE FASADE NANESETE ARMIRANI SPEKTRA LEPAK!!!

KORAK 8. ? POPRAVKA PUKOTINA NA ZIDU !!

U �licovane pukotine ?etkom naneti debeo sloj grunda.

Grund armirati sa staklenim vlaknima.

KORAK 9. ? FARBANJE LAMPERIJE DRVENOG OP�AVA !!!

Na o�mirglanu i odpra�enu povr�inu naneti minimum 3 sloja OSNOVNOG PREMAZA sadolins. Drvo treba da �to vi�e upije Osnovni premaz, zato ga treba naneti u 3 sloja.

Dlake drveta, koje digne osnovni premaz sadolinsom, o�mirglati finom �mirglom.

Posle nane�enog osnovnog premaza naneti ZAVR�NI SLOJ sadolinsa minimum u 2 sloja. Zavr�ni sloj sadolinsa slu�i da zatvori pukotine, pore na drvetu, da voda i vlaga ne ulaze u drvo.

Za�to je potrebno ovoliko premaza? Da bi se do�lo do op�ava, potrebna je skela! Zato je potrebno kvaliteno uraditi farbanje op�ava.

Slika 7

alt

Slika 7�

PREPORU?UJEMO !!!

alt

PREPORU?UJEMO DA NA LAMPERIJU NANESETE, OSNOVNI PREMAZ, 3 SLOJA BORI TANKOSLOJNE LAZURE!!!

PREPORU?UJEMO!!!

alt

� PREPORU?UJEMO DA NA LAMPERIJU NANESETE, ZAVR�NI PREMAZ, 2-3 SLOJA BORI LAK LAZURA!!!

KORAK 10. – AKRILNI PODLOGA GRUND!!

Na pripremljenu podlogu naneti AKRILNI GRUND ? PODLOGU, u boji zavr�nog dekorativnog akrilnog maltera.

PREPORU?UJEMO MAJSTORA !!!

alt

KORAK 11. AKRILNI DEKORATIVNI MALTER!!

Na nane�enu podlogu-grund, naneti AKRILNI DEKORATIVNI MALTER.

Onaj ko kontroli�e radove, nadzorni organ, mora da obrati pa�nju na spojeve i na uribavanje. Ovi radovi se moraju raditi brzo i sa dovoljno kvalifikovanih majstora.

alt

Slika 8

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA NA FASADU NANESETE SPEKTRA UNI GRUND + SPEKTRA AKRILNI MALTER!!!

KORAK 12. DEKORATIVNI MOZAJK MALTER ? KULIRPLAST !!

Na betonsku soklu naneti osnovni premaz ? grund u dominiraju?oj boji mermernih zrncad.

Na nane�enu podlogu-grund naneti DEKORATIVNI MOZAJK MALTER.

Onaj ko kontroli�e radove, nadzorni organ, mora da obrati pa�nju na spojeve i na uribavanje. Ovi radovi moraju se raditi brzo i sa dovoljno kvalifikovanih majstora.

PREPORUJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA NA SOKLU NANESETE SPEKTRA MOZAJK MALTER!!!

ZNANJE NA POKLON !!!!

alt

PREPORU?UJEMO !!!

Posetite sajt Privrednici Srbije : www.privrednicisrbije.rs i pro?itajte: �

alt��

  • KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI,
  • OBEZBEDITI VI�E POSLA?
  • ( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top