Elementor Header
Privrednici su:

FASADA UMALO UBILA DEVOJKU !!

FASADA UMALO UBILA DEVOJKU !!

Projekat pokazuje, kakve probleme pravi dotrajala fasada na zgradi SO Bečej i nudi rešenje, kako tu fasadu kvalitetno obnoviti ? revitalizovati za male pare. Srbija je puna ovakvih dotrajalih fasada, pa se ovaj projekat može primeniti na bilo koju staru fasadu.

Ukoliko nita šne preduzmemo i ne obnovimo fasade, ponovo će nam se desiti nesreće, kao ona u centru Beograda, kad je pala fasada i umalo nije ubila devojku. ( http://www.kurir.rs/fasada-umalo-ubila-devojku-clanak-200478 )

Dana 14.08.2015 godine došlo do rušenja dela severne fasade na zgradi SO Bečej. Samo zahvaljujući Bogu, niko nije stradao, niko nije poginuo. Sada smo imali sreće! Da li će mo imati seće, sledeći put?

U kakvom je stanju fasada zgrade SO Bečej, pokazuju sledeće fotografije:

Slika 1

alt

Slika 1 ( Mesto pada fasade! Ovaj kamen je pao sa fasade! )

Slika 1 pokazuje:

Stradanje devojke u centru Beograda, kada je na nju pala fasada.

Mesto pada fasade u Bečeju! Fasada je pala sa zgrade SO Be?ej, ispred izloga knjižare Forum!

Ovaj izlog sa igračkama privlači decu i roditelje da mu priču!

Pokazuje, koliko je veliko parče fasade palo na zemlju, koliki je veliki kamen!

Da je ovaj komad fasade – kamen palo nekome na glavu, sigurno bi taj poginuo.

Pitamo !!! Da li je bezbedno stajati ispred ovog izloga? Očigledno nije!

Da i bečejske fasade ne bi nekoga povredile, ili nedaj bože ubile, Nadzorni organ za AG radove na rekonstrukciji Poslovnice OTP banka u Bečeju, građ inž Vujanović Živojin nudi rešenje ovog problema.

Analiza stanja fasade na zgradi SO Bečej!

Radeći posao nadzornog organa, uočio sam problem fasade SO Be?ej.

Pomenuta fasada je trula, delovi fasade otpadaju, i takva ugrožava živote slučajnih prolaznika, klijenata banaka, radnika a i ružno izgleda. Zbog toga sam, kao nadzorni organ za AG radove, predložio nadležnim rukovodiocima OTP banke da uradi, finansira obnovu ? revitalizaciju fasade, iznad Poslovnice OTP banaka u Bečeju.

Predložio sam, da se uradi ? finansira, izradu specijalističkog pregleda dela fasade, iznad poslovnice OTP banke.

OTP banka nije prihvatila moj predlog, nije htela da finansira izradu specijalističkog pregleda fasade. Ali je prihvatila moj predlog, da finansira obnovu – revitalizaciju fasade prizemlja, po tehničkom ? tehnološkom reenšju ing Vujanović Živojina.

Slika 2

alt

Slika 2 ( Severna strana zgrade Opštine Bečej )

Slika 2 pokazuje severnu stranu zgrade SO Bečej,

Dana 14.08.2015 godine, na ovom mestu došlo do ruenja dela fasade.

Pet minuta pre padanja fasade, ispred ovog izloga bila su deca koja su gledala igračke.

Mesto havarije obezbedili su nadležni organi.

Slika 3.

alt

Slika 3: Fasada na zgradi SO Bečej

Slika 3 pokazuje:

Koliko je trula fasada na zgradi SO Be?ej!

Koliko je opasno ići pored ove fasade!

Kolika je potreba, da se ova fasada obnovi ? revitalizuje.

ZAKLJUČAK!

Fotografije pokazuju da je fasada na zgradi SO Bečej u izuzetno lošem stanju, i da treba netoš preduzeti da se ovo propadanje zaustavi.

Predpostavljam da će nadležni organi SO Bečej pokušati da reše ovaj problem. Angažovati će neku projektnu kuću da uradi projekat rekonstrukcije fasade.

Projektant će ponuditi sledeće rešenje:

 • POSTOJEĆI MALTER OBITI DO CIGLE,
 • OČISTITI FUGE,
 • OMALTERISATI FASADU TAKO DA SE ZADRŽI POSTOJEĆI IZGLED,
 • OFARBATI FASADU

Ovo rešenje je ispravno, ali je skupo. Zato što je skupo, zato što nema para, fasada se neće uraditi. A to znai, da će fasada za 2 godine još gore izgledati.

Zbog gor iznetog  Vujanović Živojin građ. inž. predlaže tehnićko  tehnološko rešenje, koje će fasadi produžiti životni vek za 30 godina.

 

             KAKO JEFTINO OBNOVITI – REVITALIZOVATI POMENUTU FASADU.

       ( KAKO POSTOJEĆOJ FASADI, PRODUŠITI VEK TRAJANJA ZA 30 GODINA. )

alt

Predlažem!

Uvod!

DA BIH DOBILI KVALITETNU FASADU, POTREBNO JE:

URADITI SPECIJALISTIČKI PREGLED FASADE!

URADITI KVALITETNO TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO RE�ŠENJE!

ODABIRATI KVALITETAN MATERIJAL! ( Bez kvalitetnog materijala, nema kvalitetne gradnje! )

ODABRATI DOBROG IZVOĐAĆA RADOVE, DOBROG MAJSTORA! ( Bez kvalitetnog izvođača radova, bez kvalitetnog majstora, nema kvalitetne gradnje. )

USPOSTAVITI, KVALITETNU I BLAGOVREMENU KONTROLU RADOVA! ( Bez dobre kontrole, odgovornog nadzora, nema kvalitetne gradnje. Pre početka radova, Nadzorni organ, treba da saopšti izvođaču radova, kako će kontrolisati kvalitet radova. i kako će kontrolisati kvalitet materijala. Svaki materijal mora imati odgovarajući atest, Nadzorni organ kontroliše ateste, pre ugradnje materijala. )

TEHNOLOGIJA REVITALIZACIJE FASADE:    

KORAK 1. SPECIJALISTI?KI PREGLED FASADE!!     

Da bi došli do kvalitetnog tehničkog rešenja i tačnog predmera i predra?una radova, potrebno je uraditi Specijalistički pregled fasade.

KORAK 2. OBIJANJE TRULIH DELOVA FASADE!!

Trule i podklobučene delove fasade odstraniti mehanički, sa čekićem i špahlom.

KORAK 3. PRANJE FASADE!!

Fasadu detaljno oprati sa vodom pod visokim pritiskom.. Voda pod pritiskom od 100 bari, skinut će trule delove fasade, oštećene delove stare boje i finu prašinu.

 • Da bi se ova pozicija kvalitetno uradile, potrebno je de Nadzorni organ, posle pranja fasade proveriti, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. ( Potrebno je da Nadzorni organ uzme čekić u ruke, da se popne na skelu, i udaranjem po fasadi proveri, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. )
 • Nadzorni organ mora da proveri, da li će majstori na zid naneti predviđenu koli?inu dubinske podloge, jer to utiče na kvalitet radova. ( Praksa je da majstori ne nanose predviđenu količinu podloge, jer ele posao da zbrzaju. Da bi se predviđena koli?ina dubinske podloge nanela, da bi se dobio projektovani kvalitet, ponekad su potrebne i tri ruke nanošenja. )

Slika 4

altSlika 6: Pranje fasade.

Slika 4 pokazuje:

Zašto treba oprati fasadu!? Tamni deo fasade je fina prašina, koja bi ostala ispod novog sloja fasadne boje, ukoliko se ista ne ukloni sa pranjem ili peskarenjem.

Ovakvim pranjem fasade, voda će skinuti i trule delove maltera, a to nam je i cilj.

Ukoliko ne operemo fasadu, i tako uklonimo prašinu, već preko prljave fasade nanesemo novi sloj fasadne boje, onda to kazuje da: majistor, odgovorni rukovodilac radova i nadzorni organ ne znaju da rade ovaj posao.

KORAK 4. POPRAVKA OŠTEĆENIH DELOVA FASADE! 

Oštežene delove stare fasade, gde je stari malter otpao, popraviti sa armiranim malterom. ( Malter za popravku armirati staklenim vlaknima. )

KORAK 5. – DUBOKO PENETRIRAJU?A PODLOGA!

Na ovako očišćenu fasadu naneti dubinsku podlogu. ( Podloga treba da duboko penetrira u stari malter i da ga tako poveže.)

Nadzorni organ mora da proveri, da li će majstori na zid naneti predviđenu količinu dubinske podloge, jer to utiče na kvalitet radova. ( Praksa je da majstori ne nanose predviđenu količinu podloge, jer žele posao da zbrzaju.)

Slika 5

alt

Slika 5: Istočni deo fasade na zgradi Opština Bečej.Nanošenje dubokopenetrirajuće podloge.

Slika 5 pokazuje:

Struganje fasade!

Nanošenje dubinske podloge ( Nanošenje duboko penetrirajućeg premaza u 3 sloja ).

U kakvom je stanju isto?na strana fasade na zgradi SO Be?ej!

Napomena:

Nažalost!! Nisam uspeo da ubedim investitora, da opere fasadu sa vodom pod pritiskom.

PREPORU?UJEMO!!!  alt

PREPORU?UJEMO DA OSNOVNI PREMAZ ? PODLOGU URADITE SA SPEKTRA DUBINSKOM IMPREGNACIJOM!!!

( NA OVOJ FASADI, OSNOVNI PREMAZ JE URA?EN SA SPEKTRA DUBINSKOM IMPREGNACIJIM! )

KORAK 6. NANO�ENJE ARMIRANOG LEPKA! 

Na ovako pripremljenu podlogu, na ravne delove fasade, naneti armirani lepak ( lepak + mre�ica + lepak ). Obavezno mora biti fleksibilni lepak, lepak koji je namenjen za fasade i ima atest.

Slika 6

alt

Slika 6. Nano�enje armiranog lepka.

altSlika 7. Izgled fasade SO Be?ej na koju je nanesen armirani lepak!

Slika 6 i 7 pokazuju:

Kako je na ravne povr�ine nanet armirani lepak.

Kako izgleda fasada sa na koju je nanet armirani lepak.

Lepak i mre�ica moraju imati atest. Lepak mora biti fleksibilan, predvi?en za zavr�ni sloj fasade.

Debljina armiranog lepka treba da bude 4 mm. Nadzorni organ mora da proveri debljinu armiranog lepka, jer je praksa da majstori i izvo?a?i mnogo �tede materijala na ovoj poziciji.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA NA RAVNE POVR�INE FASADE NANESETE ARMIRANI SPEKTRA LEPAK!!!

( NA OVOJ FASADI NANET JE SPEKTRA ARMIRANI LEPAK! )

KORAK 7. NANO�ENJE SPOLJA�NJEG GLETA! 

Ukoliko se �eli dobiti staklasto ravna povr�ina, na ovako pripremljenu fasadu naneti ARMIRANI SPOLJA�NJI GLET u 3 ruke. Spolja�nji glet, obavezno mora imati atest. Nadzorni organ mora proveriti atest za glet pre po?etka nano�enja spolja�njeg gleta.

Ukoliko spoljni glet nema atest, onda fasadu zavr�iti sa kvalitetnim lepkom.

Slika 8

altSlika 8. Izgled fasade SO Be?ej na koju je nanet spolja�nji glet.

Slika 8 pokazuje:

Na armirani lepak nanesen je spolja�nji glet u dva sloja. Prvi sloj spolja�njeg gleta je armiran staklenim vlaknima!

PREPORU?UJEMO!!!

alt

UKOLIKO INVESTITOR INSISTIRA DA MU FASADA BUDE STAKLENO RAVNA, ONDA TU FASADU IZGLETUJTE SA VITEX ?VISTO AKRILNI KITOM.

KORAK 8. NANO�ENJE PODLOGE!!

Kad smo o�mirglali gletovanu povr�inu do �eljene fino?e, onda istu treba odpra�iti sa kompresorom.

Na ovakvo pripremljenu povr�inu nanosimo odgovaraju?u podlogu.

PREPORU?UJEMO!!!

altPREKO O�MIRGLANE PASADE NANETI VITEX ? ACRYLAN UNCO PODLOGU.

KORAK 9. ZAVR�NA FASADNA BOJA !

Na ovako ura?enu fasadu, kad se zavr�i hemijski proces ( posle 15 dana ) u dva sloja naneti SILIKATNU ILI SILIKONSKU FASADNU BOJU. Nadzorni organ mora da proveriti, da li fasadna boja ima potrebnu debljinu.

Slika 9

altSlika 9: Ovako izgleda ofarban isto?ni deo fasade na zgradi Op�tina Be?ej.

Slika 9 pokazuje, kako izgleda revitalizovani deo fasade na zgradi Op�tina Be?ej.

Slika 10

alt

Slika 10: Ovako izgleda isto?ni deo fasade na zgradi Op�tina Be?ej.

Slika 10 pokazuje, kako izgleda revitalizovani deo fasade, na isto?noj strani fasade na zgradi Op�tina Be?ej.

Zahvaljuju?i ing Vujanovi? �ivojinu i OTP banci, ovako izgleda fasada ispred OTP banke, kao �to je na slici 9 i 10. Ukoliko nadle�ni organi SO Be?ej prihvati moj predlogovako ?e izgledati cela fasada.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA FASADU OFARBATE SA SPEKTRA SILOKSANSKOM FASADNOM BOJOM ILI SA SPEKTRA SILIKONSKOM FASADNOM BOJOM!!!

NAPOMENA!

Ovako ura?ena fasada, trajati ?e narednih 30 godina, uz uslov da se svakih 10 godina fasada opere i osve�i fasadnom bojom.

ZAKLJU?AK:

Predla�em da se po predlo�enom tehni?kom – tehnolo�kom re�enju obnove – revitalizuju fasade na:

  • ZGRADI OP�TINA BE?EJ,
  • ZGRADI SUDA,
  • ZGRADI GRADSKOG POZORI�TA,
  • PRAVOSLAVNOJ CRKVI,
  • KATOLI?KOJ CRKVI ITD.

i tako da im se produ�i �ivotni vek za 30 godina.

Da bi se pomenute fasade kvalitetno uradile, po predlo�enom tehni?ko – tehnolo�kom re�enju, potrebno je uspostaviti poslovnu saradnju sa ing Vujanovi? �ivojinom, odnosno sa �AD-IN�ENJERINGOM. Ing Vujanovi? �ivojin, odnosno �AD-IN�ENERING mo�e biti:

  • IZVO?A? RADOVA,
  • NADZORNI ORGAN ILI
  • DOBAVLJA? MATERIJALA

i predla�em vam da tu poslovnu saradnju realizujemo, na obostranu korist.

alt

 

Sa po�tovanjem!

 • Nadzorni organ OTP banke
 • Vujanovi? �ivojin gra?. in�
 •                                                                                                                                                       064-155-41-22

alt

 

PREPORU?UJEMO!

Posetite sajt Privrednici Srbije : www.privrednicisrbije.rs i pro?itajte:

alt

 • KAKO TAJKUNI,
 • DA OTKUPE SVOJE GREHOVE ?
 • ( Kako tajkune oporezovati? )

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top