Elementor Header
Privrednici su:

STRUČNI NADZOR!

STRUČNI NADZOR!

STRUČNI NADZOR!  PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZDGARDNJI, U DELU STRUČNI NASZOR!

Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS, 2005 godine, napisalo je 76 članova, Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji i poslalo nadležnim organima. Ovom prilikom mi vam prestavljamo naš predlog, Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji, u delu  STRUČNI NADZORN.

Šta ne valja u Zakonu o planiranju i izgradnji?

Ne valja mnogo toga, a ja ću u kratkim crtama objasniti, šta ne valja u delu STRUČNI NADZOR.

MOŽEMO KONSTATOVATI, PRAKTIČNO NE POSTJI KONTROLA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA, NE POSTOJI STRUČNI NADZOR!

Postojeći zakon nije rešio, kontrolu kvaliteta izvođenja radova, STRUČNI NADZOR, što direktno utiče na kvalitet izvođenja radova, bezbednost objekata i bezbednost građana.

Na 50 % objekata, koji se grade u Srbiji, po postojećem zakonu nije potreban nadzorni organ. Nije potreban nadzorni organ za: stambene zgrade i kuće do 400 m2, poljoprivredne objekte do 1.500 m2. NAD IZGRADNJOM OVIH OBJEKATA NEMA NIKAKVE KONTROLEOVO REŠENJE JE VAN PAMETI, OVO REŠENJE JE ZLONAMERNO.)

Koliko je ovaj zakon loš, nelogičan i sam sebi suprotstavljen govori i ova činjenica. Po važećem zakon za objekte do 400 m2 i za poljoprivredne objekte do 1.500 m2 nije potreban nadzorni organ i odgovorni izvođač radova, ali da bi se ovi objekti tehnički primili, potrebna je pismena izjava nadzornog organa da su objekti izgrađeni po projektu i važećim propisima. Da bi se uradio tehnički pregled ovih objekata, moraju se falsifikovati izjave nadzornog organa, jer su objekti građeni bez nadzornog organa. Moramo konstatovati da su SVI TEHNIČKI PREGLEDI OVIH OBJEKATA FALSIFIKOVANI. Ova činjenica govori, da svi dosadašnji ministri ( Oliver Dulić lekar, Velja Ilić tehnolog, Zorana Mihajlović ekonomista, Tomislav Momirović pravnik i Goran Vesić pravnik), i njihovi službenici i narodni poslanici nisu znali da radite svoj posao i da imaju morala i da su odgovorni, oni bi podneli ostavku.

Na drugih 50% objekata investitor imenuje nadzornog organa, ali i tu NEMA KVALITETNE KONTROLE IZVOĐENJA RADOVA. Ukoliko nadzorni organ želi da poštuje pravila struke, i krene da kontroliše kvalitet izvođenja radova, izvođač u saradnji sa investitorom smeni nadzornog organa. Za investitora i izvođača radova, dobar nadzorni organ je onaj nadzorni organ koji ne dolazi na gradilište. )

Ovakvo rešenje nadzora nad izvođenjem građevinskih objekata proizvodi lošu gradnju u Srbiji i ugrožava bezbednost objekata i građana. Ne daj Bože, da se desi ozbiljniji zemljotres u Srbiji, on bi proizveo pravu katastrofu, zbog ovakvog nadzora, imali bi na desetine hiljada mrtvih. )

STRUČNI NADZOR!

Ovo su posledice nerada i neznanja ministara građevina!

Kako rešiti ovaj problem?

Potrebno je kontrolu izvođenja radova, NADZOR, u zakonu postaviti na logičan način!

  1. Potrebno je ukinuti član 153a postojećeg zakona i pravilnike, koji omogućava da se objekti grade bez NADZORA. Svi objekti, za koje se izdaje građevinska dozvola, moraju imati NADZORNOG ORGANA.
  2. Uvesti dve vrste nadzora!
    • DRŽAVNI NADZOR!Nadzornog organa za: statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštitu čovekove okoline i energetsku efikasnost treba da imenuje država o trošku investitora, a za ostale radove, nadzornog organa imenuje investitor.
    • INVESTITOROV NADZOR!Nadzornog organa za ostale radove, postavlja investitor.
  3. Uvesti elektronski građevinski dnevnik.
  4. Uvesti obavezu nadzornom organu, da pismeno u elektronskom obliku obavesti organ, koji je izdao građevinsku dozvolu, o datumu početka vršenja nadzora i o datumu prestanka vršenju nadzora.
  5. Nadzorni organ daje pisanu izjavu, u elektronskom obliku, da li je objekat izveden po projektu, u skladu sa pravilima struke i o rezultatima atesta za ugrađeni materijal.

STRUČNI NADZOR!

PROČITAJTE, MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU!    https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/ministre-vesicu-podnesi-ostavku-ministre-vesicu-zasto-unistavate-gradjevinarstvo/

 

Ovo je predlog Udruženja građevinskih inženjera-UGIS, Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji u delu STRUČNI NADZOR.

STRUČNI NADZOR, koga organizuje država, o trošku investitora.

Stručni nadzor za statičku i dinamičku stabilnost objekata,

zaštite čovekove okoline, i energetske efikasnosti.

član 153/1

Stručni nadzor, za statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštitu čovekove okoline i energetsku efikasnost organizuje državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, o trošku investitora. Ovaj nadzorni organ kontroliše samo pozicije koje utiču na statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost da li se gradi u skladu sa projektom, važećim propisima, sačinjava zvaničnu belešku i o nalazu i obaveštava: investitora, izvođača, državni organ koji je izdao odobrenje za gradnju, a inženjersku komoru obaveštava, ukoliko konstatuje propuste u radu odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Kad se završe pozicije, koje utiču na statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost, prestaje nadležnost ovog nadzornog organa.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, poziva licencirane inženjere da se prijave za obavljanje posla NADZORNI ORGAN i proveravaju, na sajtu IKS, da li su prijave ispravne.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, na osnovu mišljenja projektanta određuje, da li je potreban i nadzorni organ za zaštitu čovekove okoline.

Stručni nadzor za statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

U vršenju poslova nadzora za, statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena: kod investitora, u preduzeću ili preduzetničkoj radnji koji koja je izvođač radova, koje je projektant, lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala saglasnosti za ovaj objekat.

OSTALE PREDLOGE MOŽETE PROČITATI NA SAJTU PRIVREDNICI SRBIJE                                                                                                                    https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/projekti-i-ideje/predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji/

STRUČNI NADZOR!

POZIVAM!

Pozivam inženjere i tehničare Srbije, da dignu glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bahatosti nelogičnosti i pogrešnih odluka partijski lidera, partijski lideri postavljaju: nekompetentne, nestručne i neodgovorne političare za ministra građevina. Ovakvom odlukom oni ponižavaju inženjere i prave nemerljivu štetu građevinskoj privredi, narodu i Srbiji. Pogledajte ko su u poslednjih 20 godina bili ministri građevina: Oliver Dulić lekar, Velja Ilić tehnolog, Zorana Mihajlović ekonomista, Tomislav Momirović pravnik i Goran Vesić pravnik.

Predlažem da u javnosti pokrenemo priču, da ministar građevina mora biti građevinske struke, i da je potrebno to  regulisati zakonom. Potrebno je pokrenuti građansku inicijativu, da se donese zakon koji će reći da ministar građevina mora biti građevinske struke. Arhitekte su građevinci.

Državom Srbijom vladaju pravnici i doktori, predlažem pravnicima da Ministarstvo pravde povere glumcima, a lekarima da Ministarstvo zdravlja povere sportistima, a građevinskim inženjerima da ostave Ministarstvo građevina.

STRUČNI NADZOR!

POMOZI SEBI I SRBIMA I SRBIJI, PROSLEDI OVO PRIJATELJU I POZNANIKU!

STRUČNI NADZOR!

 

 

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top