Elementor Header
Privrednici su:

ZAŠTO I KAKO TREBA SPASITI PIK BEČEJ?

ZAŠTO I KAKO TREBA SPASITI PIK BEČEJ?

Ovaj projekat nudi odgovor! Da li treba spasiti ?Poljoprivredni kombinat PIK Bečej? od propasti, i ako treba, kako to uraditi?

Napomena:

Ovaj projekat, poslali smo na sledeće adrese:

 1. Predsedniku Vlade R. Srbije,
 2. Svim ministrima Vlade R. Srbije,
 3. Predsedniku R. Srbije,
 4. Vladi AP Vojvodina,

Zašto treba spasiti Poljoprivredni kombinat PIK Bečej?

Razlog, zašto treba spasiti PIK Bečej, tražimo u logici. Postavljamo logična pitanja, i na ta pitanja dajemo odgovor.

Da li je nacionalni interes države Srbije, da ima zdravu proizvodnju hrane, i da te hrane bude dovoljno?

Na ovo pitanje, ne znam kako bi Vlada R. Srbije odgovorila. Ja mislim da je u nacionalnom interesu, da Srbija ima zdravu proizvodnju hrane, i da ta proizvodnja bude toliko velika da može prehraniti stanovništvo u kriznim momentima. U mirnodopskim uslovima, potrebno je stvoriti uslove za agresivan i po količini veliki izvoz hrane. Odnosno, potrebno je izgraditi sistem, koji će ovo omogućiti.

Da bi imali zdravu proizvodnju hrane, i da te hrane bude u potrebnim količinama, potrebno je imati domaće stručnjake koji će moći odgovoriti budu?im izazovima. Mi imamo: poljoprivredne, veterinarske fakultete i institute. Ali ti fakulteti i instituti, nemaju gde da provere i primene svoje teoretsko znanje.

Da bi naša nauka, u oblasti proizvodnje hrane, mogla odgovoriti budućim izazovima, potrebno je da država Srbija stvori potrebne uslove fakultetima i naučnim radnicima.

Zar nije logično, da država Srbija, jedan poljoprivredni kombinat zadrži u državnom vlasništvu, i da taj kombinat da fakultetima i institutima na upravljanje?

Mi mislimo, da država Srbija, zbog razvoja domaće nauke i sigurnosti, treba bar jedan poljoprivredni kombinat da zadrži u državnom vlasništvu. Zato predlažemo sledeće:

Predlažemo Vladi R. Srbije da, Poljoprivredni kombinat PIK Bečej otkupi od poverioca, i da upravljanje poveri:

 • Poljoprivrednom fakultetu N. Sad,
 • Veterinarskom fakultetu Beograd i
 • Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad.

alt

Kako spasiti Poljoprivredni kombinat PIK Bečej?

Da bi se sprečila pljačka i krađa novoformiranog preduzeća, potrebno je da Vlada R. Srbije poštuje logiku, potrebno je da propiše:

 • Ko upravlja novoformiranim preduzećem, Novi PIK Bečej?
 • Kako se biraju članovi upravnog odbora?
 • Kako se bira glavni direktor?

Šta Vlada R. Srbije treba da uradi?

Vlada R. Srbije, treba da kupi PIK Bečej koji je u stečaju. Treba da formira novo preduzeće i da to preduzeće da na upravljanje: Poljoprivrednom fakultetu N. Sad, Veterinarskom fakultetu Beograd i Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad.

Napomena:

Većina političara i ekonomski eksperti, kritikovati će ovaj predlog. Objašnjavati će, da nije dobro da PIK Bečej bude državno preduzeće, jer država ne zna da upravlja preduzećem.

Mi kažemo! Političari i ekonomski eksperti ne znaju da upravljaju sa državom. Zato država ne zna da upravlja preduzećima.

Kako se upravlja novim preduzećem, PIK Bečej?

Preduzećem, Novim PIK Bečej, upravlja upravni odbor sastavljen od 7 članova. Po dva člana upravnog odbora daju Poljoprivrednom fakultetu N. Sad, Veterinarskom fakultetu Beograd i Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad a jednog člana daje autor ovog projekta.

Kako se biraju članovi upravnog odbor?

Poljoprivrednom fakultetu N. Sad, Veterinarskom fakultetu Beograd i Institutu za ratarstvo i povrtarstvo N. Sad, svoje predstavnike u upravnom odboru biraju, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

članovi upravnog odbora, moraju da daju hipoteku vrednosti od 50.000 eura, kao garanciju da će poso raditi savesno i po zakonu.

Plata člnova upravnog odbora, je u visini plate narodnog poslanika R. Srbije.

članovi upravnog odbora ima bonus 1%, od dobiti koju ostvare preduzeće, kao godišnju nagradu. Bonus, od 1 %, deli se na sedam jednakih delova.

Kako se bira direktor ?

Glavnog generalnog direktora preduzeća, Novi PIK Be?ej , bira upravni odbor , na osnovu javno raspisanog konkursa, i programa rada koga piše kandidati.

Glavnog ? generalnog direktora preduzeća, Novi PIK Bečej, mora da založi hipoteku vrednosti od 200.000 eura, kao garanciju da će poso direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata glavnog ? generalnog direktora , je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Glavni ? generalni direktor ima bonus 4%, od dobiti koju ostvari preduzeće. Polovinu od ovog bonusa ( 2% ), generalni direktor je obavezan da podeli svojim saradnicima.

Šta je zadatak preduzeća, Novi PIK Bečej?

 1. Zadatak preduzeća, Novi PIK Bečej, je da stvara profit, i da na ekonomskim principima omogući fakultetima i naučnim radnicima, naučna usavršavanja i istraživanja.
 2. Zadatak preduzeća, Novi PIK Bečej, je da vrati državi uložena sredstva, u narednih 10 godina. Ostvarenu dobiti deliti na dva dela, 50% ulagati u razvoj preduzeća, a drugih 50% u vraćanje duga državi.

Kako ovaj projekat realizovati, kad je PIK Bečej u postupku stečaja?

Vlada R. Srbije, treba da usvoji ovaj projekat kao pilot projekat. Treba da od poverioca otkupi dugove PIK Bečeja, ili u postupku likvidacije , na licitaciji, kupi PIK Bečej.

Kako će izgledati buduće preduzeće, Novi PIK Bečej?

Viziju, kako u budu?nosti treba da izgleda preduzeće Novi PIK Be?ej, daju članovi upravnog odbora i generalni direktor.

Ko može pomoći, da se ovaj projekat realizuje, da se spasi PIK Bečej ?

Može pomoći lokalna vlast. Može omogućiti da se ovaj projekat pročita na sednici skupštine opštine Bečej, i da odbornici, podrže ovaj projekat, ako im se dopadne.

Može pomoći pokrajinska vlast. Može omogućiti, da se ovj projekat proćita na sednici skupštine AP Vojvodini, i da poslanici podrže ovaj projekat, ako im se dopadne.

alt

Predsednik Vlade R. Srbije, Aleksandar Vučić

Zašto treba tražiti, od Vlade R. Srbije tražiti, da ovaj projekat realizuje?

Zato što je u interesu gra?ana Srbije, da država Srbija, bar u malom procentu, ima kontrolu nad proizvodnjom semena ratarskih kultura i genetskim potencijalom za stočarsku proizvodnju.

Ako je Vlada R. Srbije uložila novac u: železaru Smederevo, Fap Priboj, RTB Bor, Razvojnu banku Vojvodine, Agro banku, Galeniku, itd. Zašto ne bi mogla i u PIK Bečej.

Ako, od Vlada R. Srbije, ne tražimo da spasi PIK Bečej, ona to neće ni uraditi.

Zašto smo javno objavljujemo ovaj projekat?

Želimo da čitaoce podstaknemo na razmišljanje. želimo da podstaknemo rukovodioce PIK Bečej, da oni napišu svoj projekat, Kako spasiti PIK Bečej. ( Ukoliko rukovodioci PIK Bečej, bivši ili sadašnji, napišu projekat, Kako spasiti PIK Bečej od propasti, mi će mo taj projekat objaviti na našem sajtu. )

želimo da spasimo PIK Bečej os propasti. Veća je verovatnoća, da će Vlada R. Srbije realizovati ovaj projekat, ako javnost upoznamo sa ovim projektom.

Mi smo sigurni, da ovaj projekat može spasiti PIK Bečej od propasti. Potrebno je da Vlada R. Srbije, usvoji i realizuje ovaj projekat.

Napomena:

Autor projekta zna, da Vlada R. Srbije ne?e usvojiti i realizovati ovaj projekat. Vlada ovaj projekat neće prihvatiti, ne zato što je projekat loš, već zato što je projekat dobar.

Neće projekat prihvatiti zato:

 • Zato što bi projekat spasio PIK Bečej, a to bi mogla biti zarazna bolest.
 • Zato što bi projekat pokazao, da i državna preduzeća mogu biti uspešna.
 • Zato što stranački kadrovi, nebi mogli konkurisati za mesto direktora, jer nebi smeli založiti ličnu imovinu, kao garanciju da će preduzeće voditi uspešno.

Šta bi se desilo, kad bi Vlad R. Srbije usvojila ovaj projekat?

PIK Bečej bi za godinu dana, postao uspešno i profitabilno državno preduzeće. To je problem, jer bi građani Srbije mogli postaviti sledeća pitanja:

 • Građani, birači bi pitali! Da li je moralo, da se sve proda.
 • Građani, birači bi pitali! Zašto se direktori i članovi upravnog odbora, u javnim preduzećima, ne biraju po principu ovog projekta. Građani bi tražili, da se zakonom nametne obaveza, da se i direktorima i članovima upravnog odbora u JP uvede lična materijalna odgovornost.
 • Mogli bi građani Srbije doći na ideju, mogli bi tražiti, da se i narodnim poslanicima i licima koja vrće vlast, uvede lična materijalna odgovornost.

Kad bi se ovaj projekat usvojio, ko bi se bavio politikom? Mi kažemo! Politikom bi se bavili: časni, pošteni i stručni ljudi!

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

  • Kupujmo domaće!

Novog zapošljavanja radnika, većih plata i penzija, nema bez domaće industrijske proizvodnje.

Domaće industrijske proizvodnje, nema bez domaćeg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema domaće industijske proizvodnje.

alt

 • Kupujmo domaće! Samo ako budemo kupovali domaće proizvode, mođemo obezbediti: veće zapošljavanje, veće plate, veće penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom domaćih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Akciju, Kupujmo domaće, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sreće i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo domaća?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Napomena !

Kako možete pomoći ovu našu borbu ?

 • Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanović Živojin, na telefon 069-155- 41-22.

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!� Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje građevinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanović Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top