Elementor Header
Privrednici su:

Rad na crno ubija male privrednike u građevinarstvu

Rad na crno ubija male privrednike u građevinarstvu

Ovaj projekat nudi rešenje kako zaustavit rad na crno odnosno davanja poslova licima koja za to nisu registrvana, ne plaćaju poreze i doprinose, ne zapošljavaju radnike, i kako postaći razvoj preduzetnoštva u oblasti građevinarstvu.

Uvod !
Sadašnja praksa, koju je uspostavila vlada republike Srbije svojim ne činjenjem, u oblasti građevinarstva je :

 • Investitori daju poslove grupama maistora koji nisu registrovani za obavljanje tih poslova, ili ( što je češći slučaj ) nemaju registrovanu nikakvu firmu. Ta lica ne plaćaju državi nikakav poreze, doprinose, takse pa čak nemaju ni zaprećene kazne dok mi koji smo registrovani plaćamo sve poreze, doprinose pa i kazne jer su one namenjene samo za nas registrovane.Ovakvo ponašanje vlasti ubijaja registrovana preduzeće- radnje, tera privrednike u sivu zonu rada, u oblasti gra?evinarstva a državu, penziski i zdrastveni fond godišnje ošteti za nekoliko stotina miliona evra.
 • Pojedinie velikih firme ( na primer trgovinsko preduzeće ) za izgradnju novih i održavanje postojećih objekata angažuju radnike na određeno vreme i urade posao i ako nisu za to registrovani, kadrovski i tehnički osposobljeni. Na ovakav način ove firme vrše utaju PDV-a na uslugu, koji iznosi 18%, jer kad registrovana firma radi ovaj posao ona plaća PDV i na uslugu. Mi se slažemo da neko preduze?e ( na primer trgovinsko ) može da izvodi gra?evinske radove pod uslovom da se: registruje za tu delatnost, kadrovski i tehnički osposobi.
 • Građevinska inspekcija u širokom luku zaobilazi gradilišta gde radove izvode na crno odnosno izvode ih grupe maistora koji nemaju registrovanu nikakvu firmu. Ovakvo ponašanje inspektora je logično, zašto bi inspektori pravili zapisnike o izvođenju radova na crno kad ih zakon ne obavezuje.

Ovakvo ponašanje vlasti ubijaja registrovana građevinska preduzeće-radnje, oduzima građevinskim radnicima posao, tera privrednike u sivu zonu rada, proizvodi kriminal i korumpciju a državu, penziski i zdrastveni fond godišnje ošteti za nekoliko stotina miliona evra.

Ovde se postavlja jedno logično pitanje: Zašto postoje registrovana građevinska preduzeća-radnje ( koja plaćaju porez ) kad je i laiku jasno da su registrovano preduzeće-radnja u konkurenciji sa onima koje rade na crno su u startu skuplje za iznos PDV-a i troškove ostalih poreza i doprinosa?

alt

Zato što vlast neće da donese precizne zakone i zato što dražvni službenici

ne rade posao za što su plaćeni novac gube mali privrednici i država

REŠENJE OVOG PROBLEMA

Tražimo od Vlade RS da Zakonom o planiranju i izgradnji precizno definišu obaveze gra?evinske inspekcije, organa koji izdaje građevinske dozvole, propiše jasno-logično vođenje inspekciskog zapisna i uvede odgovornost-sankcije za investitore da bi se i spreči rad na crno, odnosno da se prihvati predlog Udružanja građevinskih inženjera Srbije-UGIS na sledeći način:

 • investitor je obavezan da radove na: održavanju, adaptaciji i izgradnji obavezno prijavi pismeno ili u elektronskom obliku nadležnoj građevinskoj inspekciji, ko izvodi radove ( ime firme, adresa i PIB ),
 • izvođač radova je obavezan da građevinskoj inspekciji prijavi pismeno ili u elektronskom obliku kod kog investitora izvodi radove ( ime i adresu ),
 • odgovorni projektant, izvođač i nadzorni organ obavezni su da svoj svaki pojedinačni rad elektronskim putem prijave Inženjerskoj komori, a ona je obavezna da to stavi na sajt,
 • građevinska inspekcija je obavezana da evidenciju o izvo?enju radova stavi na sajt sa svim podatcima o investitoru, izvođaču radova, projektantu i nadzornom organu ( Uvođenjem ovakvog rešenje ukinula bi se potrebu da građevinska preduzeća prijavljuju gradilište inspekciji rada i inspekciji zaštite na radu. ),
 • radove može izvoditi samo registrovano preduzeće ili radnja. Vlasnici stanova, kuća mogu jednostavne radove izvoditi sami, a Inženjerska komora Srbije određuje koji su to radovi, ali su obavezni da to prijave građevinskoj inspekciji.
 • investitor-vlasnik objekta biće kažnjen sa minimum 50.000 dinara pa do 30% predračunske vrednosti radova ( koji se izvode ) ako poveri izvođenje radova preduzeću-radnji koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi gra?evinskoj inspekciji ko izvodi radove,
 • lice, preduzeće radnja koja izvodi radove a nema registrovano preduzeće-radnju ili nije registrovano za obavljanje poslova koji se rade kaznilo bi se sa minimum 50.000 dinara pa do 30% predračunske vrednosti radova koji se izvode,
 • građevinski inspektor je obavezan da izađe na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane da sačini zapisnik o činjeničnom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvođača radova, ime odgovornog projektanta i izvođača radova i imena radnika koji su zate?eni na gradilištu i da te informacije prosledi nadležnim organima. ). Ukoliko inspektor ne iza?e na lice mesta-gradilište po prijavi zainteresovane strane u roku od 24 časa predpostavljeni gra?evinskom inspektoru ( njegov šef ) mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, predpostavljeni je obavezan da mu uruči otkaz,
 • građevinskim inspektorima zakonom dati nadležnost da kontrolišu i primenu zakona o zaštiti na radu. Zato su stručno osposobljeni, a ako nisu, treba ih osposobiti. Ako odgovorni izvođači radova poznaju zakon o zatiti na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i građevinski inspektori,
 • ako građevinski inspektor u vršenju svog posla zloupotrebi svoj službeni položaj, neopravdano optuži preduzeće-radnju, prikrije činjenično stanje i slično, a to potvrdi sudija za prekršaje svojom presudom, predpostavljeni je obavezan da mu da odkaz i zabranjuje mu se rad 5 ( pet ) godina u državnim organima u RS.

Napomena:

Ovaj projekat je prosleđen nadležnim ministarstvima vlade RS, Inženjerskoj komori Srbije, rukovostvu sindikata građevinskih radnika koji su pokazali veliku ne zainteresovanost za ovaj problem i naš predlog i zato ga javno objavljujemo da ga Vi ocenite koliko je dobar ili loš

Rukovostvo građevinskog sindikata preti štrajkom zbog malih i ne isplaćenih plata a ne interesuje ih što njihovi poslodavci gube poslove u konkurenciji sa onima koji nemaju firme odnosno koji rade na crno i ne plaćaju nikakve poreze i doprinose.

Ukoliko se desilo neko čudo, pa vlada RS prihvatila ovaj projekat i sprovela ga u delo desit će se sledeće:

 • mali privrednici dobit će pansu da prežive i razviju svoj biznis,
 • država će dobiti pripadajući porez,
 • radnici će se zaposliti a
 • penziski i zdrastveni fond dobiti doprinose
 • KAKO MOŽETE POMO?I ?
 • Možete pomoći na sledeći način:
Donacijom ” Udruženje građevinskih inženjera Srbije -UGIS “:
 • Udruženje građevinskih inženjera Srbije -UGIS
 • Broj računa : 205-68848-57 Komercijalna banka
Reklamiranjem na sajtu ” Privrednici Srbije”:
 • Reklamiranjem Vaše firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osobaVujanović Živoji
Donacijom na račun :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanović Živojin

 

ing Vujanović Živojin

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top