Elementor Header
Privrednici su:

KAKO TAJKUNI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE?

KAKO TAJKUNI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE?

( Kako oporezovati tajkune? )

Ovaj projekat nudi rešenje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje domaće proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na život.

Napomena!

Ovaj projekat poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u i Predsedniku Srbije Tomislavu Nikoli?u,

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem:
Da pomognemo Vladi R. Srbije.
Da građanima pokažemo, da postoji izlaz iz ove krize.
Da podstaknemo čitaoce na razmišljanje.

Srpski tajkuni: Milan Beko, Miroslav Mišković i Miodrag Kostić

Srbija je na kolenima, neko kaže da je propala. Narod je: dezorijentisan, ponišen, uplašen i bez nade da će doći bolja vrmena.

Srbija je opljačkana! Građane Srbije pljačkaju od 1990 godine do današnjeg dana. Pljačkali su nas:

? Ratni profiteri,
? Privatizacioni profiteri,
? Tranzicioni profiteri,
? Politički profiteri,
? Sportski profiteri,
? Estradni profiteri itd.

Da bi zaustavili dalje propadanje Srbije. Da bi zaustavili akumuliranje nezadovoljstva kod građana. Da bi ponudili nadu za bolje sutra. Potrebno je doneti ovaj zakon.

Protiv ovog predloga zakona, bit će političari i tajkuni. Oni će biti protiv, i ako bi oni trebali da budu prvi, koji se bore za donošenje ovog zakona. Oni bi trebali da nateraju Vladu R. Srbije da donese ovaj zakon, jer im ovaj zakon spašava stečenu imovinu. On će biti protiv ovog zakona, A kad dođe nevreme, kad se građani pobune protiv nepravde, onda će oni platiti najveću cenu.

šta predlažemo?

Predlažemo da Vlada R. Srbije donese zakon koji će omogu?iti, da političari i tajkuni otkupe svoje grehove. Politi?ari i tajkuni krivi su: što narod nema posla, što su male plate i penzije, što je sprovedena naopaka privatizacija, što je uništena domaća proizvodnja. Oni su krivi, oni su doneli naopake zakone, koji su sve ovo omogućili.
Da bi zaustavili dalje propadanje Srbije i naroda, predlažemo Vladi R. Srbije da donese sledeće zakone.

Predlažemo:

? Da Vlada R. Srbije donese zakon o oporezivanju tajkunske imovine!
? Da Vlada R. Srbije donese zakon o ispitivanju porekla imovine.

Ova dva zakona su međusobno povezani i moraju se doneti istovremeno.

Predsednik Vlade R. Srbije Aleksandar Vučić.

Zakon o oporezivanju tajkunske imovine!

( Kako oporezovati tajkune? )

Predlažemo da se oporezuje, sva pokretna i nepokretna imovina svih građana R. Srbije, koja se nalazi u Srbiji ili inostranstvu, a imovina je nastala između 1990 i 2014 godine po sledećim stopama:

Sa 10% poreza, oporezuje se pokretna i nepokretna imovina tajkuna, odnosno svih građana koji u periodu od 1990 do 2014 godine nisu bili u zakonodavnoj, izvršnoj vlasti na: lokalnom, gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou i nisu bili birani na funkciju od pomenute vlasti.

Sa 15% poreza, oporezuje se pokretna i nepokretna imovina narodnih poslanika i odbornika, koji su u periodu od 1990 do 2014 godine bili izabrani za narodnog poslanika ili odbornika na: lokalnom, gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou.

Sa 20% poreza, oporezuje se pokretna i nepokretna imovina onih građana, koji u periodu od 1990 do 2014 godine, vršili vlast na: lokalnom, gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou i bili izabrani na funkciju od pomenute vlasti.

 

Pravda za građane Srbije i Srbiju.
Obrazloženje!

Zašto predlažemo, da za tajkune bude poreska stopa 10%, za narodne poslanike bude 15% a za vladini službenike bude 20% stopa poraza?

Vlada R. Srbije je predložila zakone, koji su upropastili Srbiju, njihova odgovornost je najveća, zato predlažemo da oni plate porez 20% poreza.

Narodni poslanici su izglasali zakone, koji su upropastili Srbiju, njihova odgovornost je manja od odgovornosti Vlade a veća od odgovornosti tajkuna. Zato predlažemo da oni plate porez 15% poreza.

Tajkuni su pokupovali društvena preduzeće, ugasili proizvodnju, i tako upropastili Srbiju. Njihova odgovornost je manja od odgovornosti Vlade i od odgovornosti narodnih poslanika. Zato predlažemo da oni plate porez 10% poreza.

Tajkuni su uticali da se donesu zakoni po meri tajkuna. Tajkuni su pisali određene zakone. Verovatno su tajkuni potplatili narodne poslanike, ministre i Vladine službenike da donesu zakone u njihovom interesu. Za ovo stanje, nisu krivi tajkuni, koji su podmićivali, već oni koji su primali mito, odnosno narodni poslanici i vladini službenici.

Kako se oporezuje tajkunska imovina?

 

Tajkuni, uložite svoj novac u razvoj Srbije. Ako prihvatite ovaj projekat, nećete morati bežati iz Srbije.

Predlažemo da se zakonom obavežu svi građani R. Srbije, bez izuzetka, da su obavezni da oni ispune poresku prijavu, u kojoj će navesti:

Vrednost pokretne i nepokretne imovine na dan 01.01.1990 godine. ( Vrednost imovine iskazuje se u evrima. )
Vrednost pokretne i nepokretne imovine na dan 01.12.2014 godine. ( Vrednost imovine iskazuje se u evrima. )
Imovina stečena u vremensko periodu 01.01.1990 do 31.12.2014 godine, po bilo kom osnovu, oporezuje se po gore prikazanim stopama.

Poresku prijavu popunjavaju sami građani ili za njih to rade knjigovođe. Građanin daje izjavu, da li je bio ili nije bio u, zakonodavnoj, izvršnoj vlasti ili je od te vlasti biran na funkciju.

Poresku prijavu podnose svi građani R. Srbije, bez izuzetka.( Poresku prijavu podnosi i beba rođena 31.12.2014. godine. Naravno, za bebu poresku prijavu podnose njeni roditelji. Zašto je potrebno ovakvo rešenje? Ovakvo rešenje potrebno je, jer je veliki broj tajkuna, svoju imovinu prepisao na supruge, decu, unuke, ljubavnice itd.)

Umanjenje osnovice za oporezivanje!

Umanjenje po osnovu radnog staža: Poreska osnovica za oporezivanje, vrednost pokretne i nepokretne imovine, umanjuje se za 2.000 eura po godini radnog staža, evidentirane u PIO fondu.

Umanjenje po osnovu stečenog novca u inostranstvu: Poreska osnovica za oporezivanje, vrednost pokretne i nepokretne imovine, umanjuje se za vrednost novčanih sredstava zaraženih u inostranstvu. ( Primer: Novak Đoković je obavezan da prijavi svoju imovinu, ali se poreska osnovica umanjuje za vrednost koja je stečena u inostranstvu.)

Umanjenje po osnovu neisplaćenog kredita: Poreska osnovica za oporezivanje, vrednost pokretne i nepokretne imovine, umanjuje se za iznos neisplaćenog kredita. ( Primer: Petar Petrović je 2000 godine podigao kredit od 100.000 evra, za kupovinu stana. 2014 godine, ostalo je neisplaćen deo kredita od 40.000 eura. Za ovaj iznos, od 40.000 eura, umanjuje se poreska osnova. )

Kako se kontroliše tačnost podataka u prijavi!

Poreska uprava, pravi centralni registar imovine građana R. Srbije.

Poreska uprava proverava, da li su podaci u poreskoj prijavi tačni.

Kad poreska policija ustanovi, da je podnosioci poreske prijave, prijavio manju imovinu od one kojom raspolaže, to ?e se smatrati da je prevara ? utaja. U ovom slučaju, poreska policija izračunava visinu poreza.

Porez se izračunava, tako što se ne prijavljena imovina oporezuje na sledeći način: na propisanu stopu poreza iz ovog zakona, dodaje PDV porez i kazna od 10%. ( Zašto se dodaje PDV porez na ne-prijavljenu imovinu? Predpostavlja se da, podnosioci poreske prijave, nije prijavio imovinu, zato što u momentu sticanja imovine nije platio PDV porez. )

Način plaćanja ovog poreza!

Porez se plaća isključivo u novcu. Porez se ne može platiti vrednosnim papirima, niti se poreski dug može pretvoriti u državne akcije. ( Primer: Ako je neki privrednik – tajkun dužan 10 miliona eura poreza, po ovom zakonu. Nije moguće ovaj porez plati, tako što će privrednik ? tajkun, državi dati akcije svog preduzeća u vrednost poreza.)

Porez se plaća u 36 jednakih rata

Kako se troše prikupljena sredstva po ovom zakonu?

50% prikupljenih sredstava, po ovom zakonu, troše se za razvoj domaće proizvodnje. Sredstva se uplaćuju u Fond za podsticaj domaće proizvodnje.

35% prikupljenih sredstava, po ovom zakonu, troše se za isplatu penzija. Sredstva se uplaćuju u Penzijski fond.

15% prikupljenih sredstava, po ovom zakonu, troše se za zdravstvenu zaštitu. Sredstva se uplaćuju u Zdravstveni fond.

 

Ministar finansija D. Vujović, izjavio je da penzionerima ne treba garderoba, i zbog toga, njima se penzije mogu smanjiti 20%. Gospodine ministre, ovi penzioneri na slici se vole, njima treba ukinut penziju. Njima nisu potrebne pare, njih: greje, hrani i leči ljubav.

Da li je neophodno doneti ovaj zakon i da li je on pravičan?

Da, potrebno je doneti ovaj zakon.

Potrebno je pomiriti tajkune i građane, ovaj zakon će to uraditi.

Potrebno je obezbediti pare za pokretanje domaće proizvodnje.

Potrebno je obezbediti pare za penzije penzionerima i za plate doktorima i profesorima.

Da je potrebno doneti ovaj zakon, dokazati će sledeći primer:

 

Naš tajkun, Miodrag Kostić.

Primer!

Ja, Vujanović Živojin, građevinski inženjer, privatnik, vlasnik samostalne radnje, od 1989 do 1993god. gradio sam mostove, a Miodrag Kostić, sadašnji vlasnik MK Komerc, sa svojom preduzetničkom radnjom čistio je industrijske dimnjake. Gospodina M. Kostića, sretao sam u zanatskoj zadruzi Interkop Bečej u Be?eju. U to vreme, privrednici nisu mogli direktno radit za investitora, mogli su poslove raditi samo preko zanatske zadruge.

Ja sam, u to vreme, bio ponosan. Osećao sam da sam sposobni od gospodina M. Kostića, jer sam gradio prenapregnute mostove, raspona 30 m a M. Kostić je čistio industrijske dimnjake.

Posle toga, dođle su one naopake godine. Ja sam čekao vojni poziv. ?ekao sam, da me vlast pozove u vojsku da branim narod i državu.

Ja sam čekao vojni poziv, razmišljao: o porodici, o narodu, o državi, o ratu. Dok sam ja ovakvo razmišljao, drugi su razmišljali: Kako da smene aktuelnu vlast? Kako da donesu zakon o privatizaciji društvene imovine? Kako društvenu imovinu pretvoriti u privatnu?

Oni koji su razmišljali, kako smetnuti aktuelnu vlast, kako doneti zakon o privatizaciji. Oni su smenili vlast, koja je istini za volju bila loša, doneli zakon o privatizaciji. Ovaj zakon je omogućio tajkunsko bogaćenje. Omogućio je tajkunima, da bez rada steknu nezamislivu imovinu. Zakon je omogućio M. Kostiću, da kupovinom društvenih preduze?a, stekne imovinu vrednu 650 miliona eura,

Kako objasniti, da sam ja 90 godina gradio mostove, bio uspešan i zadovoljan privrednik a 2014 godine i dalje sam mali privrednik. M. Kostiš je 90 godina ?istio dimnjake, a 2014 godine je bogati tajkun, težak je 650 miliona eura i slovi za uspešnog privrednika.

Lako je ovo objasniti!

Ja nisam verovao u ovaj zakon o privatizaciji. Znao sam, da ovaj zakon o privatizaciji, ništa dobro neće doneti građanima Srbiji, znao sam da će doneti: pljačku, lopovluk, nezaposlenost, nezadovoljstvoljstvo. Zbog toga nisam u?estvovao u privatizaciji društvenih preduzeće, nisam uzeo ni one besplatne akcije, koje je podelio M. Dinkić, jer je i to prevara. Zato sam ostao mali privrednik, mirno spavam i srećan sam zbog toga.

Oni koji su verovali, da bogat i uticajan privrednik možeš postati, samo ako za male pare kupiš društvena preduzeća. Oni su doneli zakon o privatizaciji, zakon koji je omogućio kupovinu društvenih preduzeća za male pare. Postali su bogati i uticajni privrednici, postali su Srpski tajkuni. Da li su srećni i da li mirno spavaju Ne znam!

Zbog svega ovoga, potrebno je doneti ovaj zakon. Srbiji su potrebni:

Srbiji su potrebni heroji ali i kukavice.( Kad je rat, heroji brane državu. Kad je mir, ratne kukavice vode ekonomski progres. )
Srbiji su potrebni veliki ali i mali privrednici. Srbiji su potrebni tajkuni, potreban je: i Kostić i Mišković.
Potrebno je pomiriti tajkune i građane. (Veliki deo građana misli, da su ih tajkuni opljačkali i da su tajkuni krivi što loše žive. )
Potrebno je pokrenut domaću proizvodnju.
Potrebno je zaposliti građane.
Potrebno je pove?ati plate i penzije.
Potrebno je zaustaviti iseljavanje iz Srbije.
Potrebno je spasiti Srbiju.
šta je još potrebno uraditi?

Da bi ovaj projekat uspeo, potrebno je istovremeno doneti Zakon o ispitivanju porekla imovine.

alt

Da bi postali normalni, potrebno je tajkunsku imovinu staviti pod lupu.

Zakon o ispitivanju porekla imovine

Zakon o ispitivanju porekla imovine, potrebno je doneti istovremeno, da bi se spre?ile zloupotrebe. Odnosno da bi naterali gra?ane da prijave celokupnu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, i da bi naterali gra?ane da ubudu?e pla?aju poreze . ( Ako neko i uspe, da od poreske policije sakrije deo svoje imovine, ne?e to uspeti da sakrije od Zakona o ispitivanju porekla imovine. )

�ta zakon propisuje?

Zakon upozorava gra?ane R. Srbije, da ?e se njihova imovina upore?ivati sa iznosom poreza i doprinosa, koji su upla?ivali dr�avi.

Kad poreska policija, utvrdi nesklad u vrednosti imovine i pla?enih poreza i doprinosa, to se smatra utajom poreza. Tada poreska policija izra?unava visinu poreza, koju je poreski obveznik trebao da plati.

Porez na ne prijavljenu imovinu ra?una se na slede?i na?in:

Obra?unava se PDV porez.

Obra?unavaju se doprinosi.

Obra?unava se kazna, koja je 15% od utajenog iznosa.

Iznos kaznenog poreza koji obra?unava poreska policija, na ne-prijavljenu imovinu, ne mo�e biti ve?i od 50% vrednosti ne-prijavljene imovine.

Zakon propisuje sankcije za slu�benike koji vr�e proveru porekla imovine?

Svaki slu�benik poreske uprave, koji vr�i proveru porekla imovine i njegov �ef koji je naredi proveru, u slu?aju zloupotrebe slu�benog polo�aja, kazniti ?e tako �to ?e dobiti otkaz i bit ?e mu zabranjen rad u dr�avnim organima R. Srbije.

Zloupotreba slu�benog polo�aja je: kad slu�benik radi u interesu obveznika pa mu namerno umanji ne-prijavljenu imovinu i kad diskredituje poreskog obveznika, tako �to mu namerno uve?ava vrednost ne-prijavljene imovine.

Napomena :

Autor ovog projekta, zna da mnogi ne?e podr�ati ovaj projekat.

Za�to ovaj projekat ne?e podr�ati tajkuni?

Tajkuni misle, da su dru�tvena preduze?a po�teno kupili. Oni misle da treba smanjiti platu profesoru, lekaru, smanjiti penzioneru penziju, jer su oni krivi za propast Srbije. Tajkuni ne vide, da im nezadovoljni gra?ani u nekoj revoluciji mogu uzeti sve.

Za�to ovaj projekat ne?e podr�ati politi?ari?

Zato �to su pojedini politi?ari pokupovali dru�tvena preduze?a za male pare i zato im nije u interesu da podr�e ovaj projekat. Politi?ari misle da su u pravu, kad su doneli ovakav zakon o privatizaciji. Oni misle da su penzioneri, profesori i doktori problem Srbije i zato su im smanjili penzije i plate.

Za�to gra?ani ne?e podr�ati ovaj predlog zakona?

Ne?e podr�ati, zato �to ve?ina gra?ana misli da tajkunima treba uzeti sve, a ne samo 10% kako ovaj projekat predvi?a. Gra?ani veruju, da su tajkun krivi �to oni li�e �ive, jer su tajkuni pokrali narod i dr�avu.

Za�to smo napisali i objavili ovaj projekat, kad verujemo da ga ne?e podr�ati tajkuni, politi?ari i gra?ani?

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem: Da poka�emo da postoji izlaz iz ove krize. Da podstaknemo ?itaoce na razmi�ljanje.

 

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

Novog zapo�ljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industijske proizvodnje.

 

Kupujmo doma?e!

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, mo�emo obezbediti: ve?e zapo�ljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu za�titu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, poma�emo sebi i Srbiji!

Ko vodi akcij, Kupuj doma?e ?

Na�alost niko!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udru�enje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Napomena !

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!! Udru�enje Privrednici Srbije i Udru�enje gra?evinskih in�enjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa po�tovanjem !

Predsednik UGIS i
Predsednik udru�enja Privrednici Srbije
Ing Vujanovi? �ivojin
Kont.tel. 069-155-41-22
Tweet

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640×330

MAILING LISTA
Ime i prezime
E-mail adresa
ULAZ ZA ?LANOVE

Korisničko ime

Lozinka

Upamti me

Zaboravili ste lozinku?
Zaboravili ste korisničko ime?
Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina

Copyright © 2011 Privrednici Srbije.
Sva prava zadržana.

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top