Elementor Header
Privrednici su:

Projekat SPAS. KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

Projekat SPAS. KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

Projekat SPAS! KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU? KAKO SRPSKU DIJASPORU UKLJUČITI U ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE?

Ovaj projekat nudi rešenje, kako uz pomoć Srba iz dijaspore naći put spasenja za Srbe i Srbiju?  Kako izgraditi sistem, koji će integrisati, povezati sve Srbe sveta u jednu celinu? Taj sistem treba da obezbedi, da se uspori asimilacija Srba, da pruži šansu Srbima i Srbiji da lakše dođu do znanja, novih tehnologija, političkih i ekonomskih veza, da Srbi iz dijaspore dobiju zadatak da uspostavljaju prijateljske veze sa službenicima i funkcionerima vlada zemlje u kojoj žive, da pruži šansu Srbima u dijaspori da se međusobno povezuju i tako ostvare lične i poslovne interese.

Narod i država su u teškoj ekonomskoj, moralnoj, političkoj, bezbednosnoj, vojnoj, i svakoj drugoj krizi. Neophodno je naći rešenje za ove naše probleme, i zbog toga ja ovaj projekat nudim narodu, Predsedniku R. Srbije i Predsedniku Vlade R. Srbije, da ga usvoje i realizuju, jer će on rešiti mnoge naše probleme, on nudi sistem koji će probleme rešavati.

Vlade velikih država, svakog dana sve više ucenjuju i ponižavaju Srbe i Srbiju. Ne znam, kome je gore, građanima Srbije koji žive u Srbiji, ili Srbima koji žive u dijaspori i regionu, u R. Srpskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj.

Put izlaska iz ove krize postoji, on podrazumeva da se angažuje celokupna srpska pamet, a to znači da je potrebno angažovati pamet i iskustvo Srba u dijaspori. To znači da srpsku dijasporu treba uključiti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije, odnosno, potrebno je napraviti: sistem koji će okupiti sve Srbe sveta, sistem koji će vratiti dostojanstvo i ponos Srbima i Srbiji, sistem koji će napraviti Srpski svet.

Da Srbi iz dijaspore mogu pomoći Srbima i Srbiji pokazujemo kroz postavljanje pitanja:

Pitam: Predsednika R. Srbije, Predsednika Vlade R. Srbije, sve ministre i sve partiske lidere, ( posebno opozicione ) zašto javno ne postavite ovakvo pitanje?

Gospodo Amerikanci, Nemci, Francuzi, Englezi, ZAŠTO UNIŠTAVATE SRBE I SRBIJU, kad su Srbi svojim pronalascima pomogli da postanete najveća ekonomska i vojna sila u svetu. Da nije bilo Srbina Nikole Tesle i Mihajla Pupina, ne bi bilo struje, ne bi bilo telefona, ne bi bilo interneta, ne bi Vi bili toliko moćni.

Projekat SPAS. KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

Da je Srpski narod imao sreće, da ima pametnu vlast i pametnu opoziciju, oni bi ovo pitanje, jedanput mesečno javno postavljali gore pomenutim NATO liderima, do sada bi NATO silnici promenili mišljenje o Srbima i Srbiji.

Predlažem da pročitate projekat ISTINA!  KAKO INFORMISATI GRAĐANE VELIKIH ZAPADNIH DRŽAVA, O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE, O SRPSKOM DOPRINOSU IZGRADNJE SVETSKOG MIRA I O SRPSKOM STRADANJU?   Više… https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/istina-o-srpskom-doprinosu-razvoju-svetske-civilizacije/

Primer 2              

Primer ne znanja, neodgovornosti i bez idejnosti naše vlasti pokazuje primer Srbina Bogdana Maglića, koga su mogle angažovati u odbrani Srpskih interesa u SAD. Srbin i fizičar Bogdan Maglić je naš savremenik, živi i radi u Americi, njemu je u znak zahvalnosti u njegovu firmu došao tadašnji predsednik SAD Džordž Buš mlađi, da mu se lično zahvali što je pronašao detektor za brzo otkrivanje sakrivenog oružja, eksploziva i droge u kontejnerima koji ulaze u SAD. Sa ovim pronalaskom, Bogdan Maglić, pomogao je u odbrani američke nacije, u odbrani SAD. Sprečio je teroriste da napadnu SAD, da ponove 11 septembar 2001 godine, dan kada su teroristi napadnuti Njujork i Vašinkton.

Projekat SPAS. KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

Pitam: Predsednika R. Srbije, Predsednika Vlade R. Srbije, sve ministre i sve partiske lidere ! Zašto naša vlast nije zamolila Bogdana Maglića, da on Predsedniku SAD, Džordžu Bušu mlađem, prenese istinu o Srpskom stradanju i objasni mu da je on građanin SAD, ali je i Srbin?

Zaključak!

Srpski narod i država Srbija mogu izaći iz sadašnje krize, samo ako aktiviraju celokupno znanje kojim raspolaže Srpski narod, a to znači da treba napraviti sistem koji će aktivirati Srbe u dijaspori u odbrani Srba i Srbije.

Predlažemo Vladi R. Srbije da realizuje projekat SPAS, jer će on pomoći da se nađe put spasenja za narod i državu, ako je ovaj projekat loš, molim Vladu R. Srbije i opozicione lidere, da javno objavi svoj projekat, da bi građi mogli da uporede projekte.

Razrada projekta SPAS!  

KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU? KAKO SRPSKU DIJASPORU UKLJUČITI U ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE?

Da bi se aktivirala pamet Srba iz dijaspore, potrebno je uključiti Srbe iz dijaspore u ZAKONODAVNU I IZVRŠNU vlast R. Srbije, odnosno, potrebno je uraditi sledeće :

 • Da Srbi iz dijaspore dobiju pravo glasa.
 • Da Srbi iz dijaspore biraju svoje narodne poslanike u skupštinu R. Srbije, 25 poslanika, po većinskom izbornom principu.
 • Da Srbi iz dijaspore učestvuju u IZVRŠNOJ vlasti R. Srbije.
 • Da funkcionere iz redova Srpske dijaspore ( Koji će postati članovi vlade R. Srbije. ) bira skupština R. Srbije, tajnim glasanjem na osnovu programa rada koji kandidat sam piše.
 • Da se uspostavi poštena i javna konkurencija IDEJA I PROGRAMA, kako konkretni problem raditi.

Izbor narodnih poslanika u Skupštinu R. Srbije, iz redova Srpske dijaspore!

Skupština R. Srbije ima 250 poslanika i oni se biraju na sledeći način :

 • 225 poslanika bura se na teritoriji R. Srbije, po proporcionalnom sistemu. Cela Srbija je jedna izborna jedinica.
 • 25 narodnih poslanika BIRA SRPSKA DIJASPORA, po većinskom sistemu. Jedna izborna jedinica jedan poslanik. Srpska dijaspora podeljena je u 25 izbornih jedinica.

Izbor poslanika u skupštinu R. Srbije iz redova

SRPSKE DIJASPORE

PREDLAŽEM DA SRPSKA DIJASPORA IMA 25 POSLANIKA, U SKUPŠTINI R. SRBIJE

I DA SE ONI BIRAJU PO VEĆINSKOM PRINCIPU.

Projekat SPAS. KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

Ko je Srpska dijaspora?

Srpskom dijasporom se smatraju svi Srbi koji žive van teritorije R. Srbije i ostali građani R. Srbije koji su rođeni u Srbiji a nisu se odrekli državljanstva R. Srbije. (To znači da Srpskoj dijaspori pripadaju Srbi iz : R. Srpske, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Nemačke, Amerike ili iz neke druge zemlje.)

Kako se određuju izborne jedinice u Srpskoj dijaspori?

Izborne jedinice Srpske dijaspore odredit će se u saradnji sa Srpskom dijasporom.( R. Srpska može imati 2 do 3 poslanička mesta u Skupštini R. Srbije.)

Ko ima pravo da bira i da bude biran?

Pravo da biraju i budu birani, za narodnog poslanika Skupštine R. Srbije iz redova Srpske dijaspore, imaju oni Srbi koji prihvataju državljanstvo R. Srbije ( pored državljanstva države u kojoj živi ) i ostali građani R. Srbije koji su rođeni u Srbiji a nisu se odrekli državljanstva R. Srbije.

Kako dobiti državljanstvo R. Srbije?

Za dobijanje državljanstva R. Srbije potrebno je podneti sledeća dokumenta :

 • Zahtev.
 • Izvod iz matične knjige rođenih.
 • Krštenicu iz Srpske pravoslavne crkve.

Kako dobiti pravo da biraš i budeš biran?

Za dobijanje prava da glasaju i da budu biran Srbi dijaspore i ostali građani R.Srbije, koji žive u inostranstvu potrebno je da podnesu sladeća dokumenta.

 • Zahtev.
 • Izjava da prihvataju prava i obaveze iz ovog projekta.
 • Izvod iz matične knjige državljana R. Srbije.

Gde se održavaju izbori ?

Izbori za narodne poslanike iz redova Srpske dijaspore, održavaju se u prostorijama srpskih klubova, prostorijama S.P. crkve, ambasadama i konzulatima.

Kako se kandidat prestavljaju biračima?

Kandidati za narodnog poslanika, iz redova Srpske dijaspore, obavezni su da svojim biračima ponude svoj program rada.

Kako se biraju narodni poslanici iz redova srpske dijaspore?

Jedna izborna jedinica bira 1 ( jednog ) narodnog poslanika Srpske dijaspore i njegovog zamenika.

Kandidat koji dobije najviše glasova je narodni poslanik R. Srbije iz redova Srpske dijaspore.

Kandidat koji je osvojio drugo mesto je Zamenik narodnog poslanika.

Narodni poslanik Srpske dijaspore može da prisustvuje sednici Narodne skupštine R. Srbije i putem video linka. Ova mogućnost se uređuje posebnim zakonom.

Zamenik narodnog poslanika stupa na scenu kad je narodni poslanik sprečen da obavlja svoju dužnost.

Kako su organizovani narodni poslanici srpske dijaspore u Narodnoj skupštini?

Narodni poslanici, iz redova Srpske dijaspor, u skupštini R. Srbije formiraju svoj poslanički klub.

Kako se narodni poslanici prestavljaju građanima R. Srbije ?

Poslanički klub Srpske dijaspore ima svoju TV emisiju na državnoj televiyiji u trajanju od 45 minuta mesečno. Ova obaveza državne televizije se uređuje zakonom.

Ko uređuje TV emisiju srpske dijaspore ?

Poslanički  klub Srpske dijaspore uređuje svoju TV emisiju.

Napomena : 

Potreba da poslanički klub, Srpske dijaspore, ima svoju TV emisiju na državnoj televiziji proizilazi iz potrebe da građani R. Srbije bolje upoznaju narodne poslanike Srpske dijaspore i da Srbi iz dijaspora upoznaju javnost Srbije, kako je neki problem rešen u zemlji u kojoj oni žive i rade. Na primer: kako je rešeno oporezivanje, kako se postiče proizvodnja, kako se bore protiv kriminala, kako je organizovano školstvo, zdravstvo itd.

Izbor prestavnika Srpske dijaspore u

IZVRŠNU VLAST R. Srbije.

PREDLAŽEM DA SE U VLADU R. SRBIJE, U MINISTARSTVO INOSTRANIIH POSLOVA, MINISTARSTVO DIJASPORE BIRAJU ZAMENICI MINISATA IZ REDOVA SRPSKE DIJASPORE, ZA VELIKE ZEMLJE, ZA: SAD, ENGLESKU, NEMAČKU, KANADU, FRANCUSKU, RUSIJU, KINU, INDIJU, NEKU ARAPSKU I AFRIČKU ZEMLJU.

Projekat SPAS. KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

Srbi iz dijaspore obavezno učestvuju u izvršnoj vlasti u sledećim oblastima :

a.-  MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA.

b.-  MINISTARSTVU PRIVREDE.

c.-  MINISTARSTVU SRPSKE DIJASPORE.

Kako Srbi iz dijaspore učestvuju u

MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA.

Skupština R. Srbije, zakonom uređuje učešće Srba iz dijaspore u ministarstvu inostranih poslova na sledeći način :

Uvodi funkcionerska radna mesta :

a.-  AMBASADOR SRPSKE DIJASPORE U: SAD, NEMAČKE, RUSIJE, KINE…………

b.-  KONZUL SRPSKE DIJASPORE U: SAD, NEMAČKE, RUSIJE, KINE………….

Diplomate Srpske dijaspore rade u sinhronu sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Srbije.

Zadatak diplpmatije Srpske dijaspore je :

 • Da pomogne Ministarstvu inostranih poslova R. Srbije da brže i lakše dođu do ljudi koji odlučuju i da se sa njima ostvare prijateljski odnosi.
 • Da uspostave lični kontakt ( Po mogućnosti prijateljstvo. ) sa :
  • Senatorima,
  • uticajnim vladinim službenicima ( Na primer: sa sekretaricom predsednika. ),
  • predsednicima političkih partija,
  • uticajnim funkcionerima političkih partija,
  • novinarima i vlasnicima medija : TV stanica, novina i časopisa,
  • sa uglednim građanima.

Diplomatija Srpske dijaspore, uticajne ljude, upoznaje sa stradanjima Srpskog naroda u 20 veku i  lobira te ljude za odbranu Srpskih interesa.  Sa njima traži rešenje, kako da se poklope interesi Srpskog naroda i Srpske države sa interesima velikih naroda i velikih država.

Skupština R. Srbije posebnim zakonom formira STRUČNU radnu grupu-agencij  čiji je zadatak da diplomate Srpske dijaspore snabdeva sa istinitim i pravim podatcima. Ovo radno telo bira se, po principu javne konkurencije ideja i programa. Telo bira skupština R. Srbije, tajnim glasanjem, na osnovu ponuđenih programa koje pišu sami kandidati.

Diplomate Srpske dijaspore bira skupština R. Srbije na osnovu ponuđenih programa tajnim glasanjem. ( Programe kandidati sami pišu. ).

U slučaju pada vlade R. Srbije, diplomate Srpske dijaspore ostaju na svojim funkcijama do kraja svog mandata ( 4 godine ). Oni se mogu razrešit funkcija na isti način na koji su i izabrani.  Diplomate Srpske dijaspore, po isteku svog mandata mogu ponovo konkurisati na tu funkciju.

Diplomate Srpske dijaspore, preko državne televizije, upoznaju građane sa svojim programom a kasnije i sa rezultatima. Ova obaveza državne televizije uređuje  se zakonom.

Kako Srbi iz dijaspore učestvuju u

MINISTARSTVU PRIVREDE.

Skupština R. Srbije, zakonom uređuje učešće Srpske dijaspore u ministarstvu PRIVREDE na sledeći način :

Uvodi funkcionerska radna mesto ZAMENIK ministra privrede iz Srpske dijaspore.

Zamenik ministra privrede, iz redova Srpske dijaspore, određuje se za svaku zemlju odnosno region.

Zmamenik ministra privrede, iz redova Srpske dijaspore, radi u sinhronu sa nadležnim ministarstvom R. Srbije.

Zadatak ZAMENIKA  ministra privrede iz reova Srpske dijaspore je :

 • da pomognu vladi R. Srbije da dođu u kontakt sa prestavnicima velikih kompanija,
 • da pomognu uspostavljanje veza između privrednika u Srbiji i privrednika zemlje u kojoj zamenik ministra ( Iz redova Srpske dijaspore. ) živi,
 • da pomogne uspostavljanje veza između privrednika u Srbiji i biznismena iz redova Srpske dijaspore,
 • da uspostavi lični kontakt ( Po mogućnosti prijateljski. ) sa:
  • vlasnicima određenih firmi,
  • naučnicima, posebno naučnicima Srbima.

Zamenika ministra privrede iz redova Srpske dijaspore bira skupština R. Srbije na osnovu ponuđenog programa tajnim glasanjem. ( Kandidati za Zamenika ministra iz redova Srpske dijaspore sami pišu svoj program. ).

U slučaju pada vlade R. Srbije, zamenici ministra privrede iz redova Srpske dijaspore ostaju na svojim funkcijama do kraja svog mandata ( 4 godine ). Oni se mogu razrešit funkcija na isti način na koji su i izabrani.  Diplomate Srpske dijaspore, po isteku svog mandata mogu ponovo konkurisati na tu funkciju.

Zamenici ministra privrede , iz redova Srpske dijaspore, preko državne televizije upoznaju građane R. Srbije sa svojim programom a kasnije i sa rezultatima. Ova obaveza državne televizije se uređuje zakonom.

Skupština R. Srbije posebnim zakonom formira posebnu agenciju poslovnih mogućnosti čiji će zadatak biti da skuplja ideje šta raditi, šta proizvoditi i da agenciju obaveže da formira  banku ostvarljivih ideja i poslovnih podataka. Agencija ideje i poslovne mogućnosti plasira zainteresovanim stranama.

Upravni odbor agencije, bira se po principu javne konkurencije ideja i programa.  Upravni odbor agencije, bira skupština R. Srbije tajnim glasanjem a na osnovu ponuđenih programa koje pišu sami kandidati.

Upravni odbor agencije, bira glavnog direktora na osnovu ponuđenog programa rada. Članovi upravnog odbora i glavni direktor, za svoj rad u agenciji,  garantuje ličnom imovinom, daju hipoteku u iznosu od 100.000 EURA..

Kako Srbi iz dijaspore učestvuju u

MINISTARSTVU SRPSKE DIJASPORE.

Skupština R. Srbije, zakonom uređuje MINISTARSTVO SRPSKE DIJASPORE

Ministar Srpske dijaspore, bira se iz redova Srpske dijaspore, na predlog Poslaničkog kluba Srpska dijaspora.

Kandidat za ministra  Srpske dijaspore, mora da dostavi svoj program rada, poslaničkom klubu Srpska dijaspora i skupštini R. Srbije pre izbora.

Poslanički klub Srpska dijaspora daje 3 predloga ( tri kandidata) Skupštini R. Srbije, a skupština tajnim glasanjem bira jednog od  ponuđena 3 kandidata.

Ovo ministarstvo se brine o Srbima u dijaspori i gradi vezu između Srba iz dijaspore i građana R. Srbije.

Šta precizno ministarstvo( Srpske dijaspore ) treba da radi dat će poslanički klub Srpske dijaspore i sami kandidati koji budu konkurisali na tu funkciju.

Finansiranje ovog projekta :

Skupština R. Srbije osniva poseban fond pod imenom ” Fond Srpske dijaspore i matice Srbije”.

Fond ” Srpska dijaspora i matica Srbija ” puni se iz sledećih izvora : 

 • Svi oni koji prihvataju prava iz ovog projekta dužni su da na račun fonda uplate TAKSU u iznosu od 10 EUR ili 10 $ godišnje po članu domaćinstva.
 • Koliko Srpska dijaspora prikupi novca po osnovu taksi, toliko i vlada R. Srbije uplati u fond iz budžeta R. Srbije.
 • Upravni odbor i direktor fonda organizovat će donatorske skupove.

Srestva fonda namenjena su za :

 • Organizaciju i osnivanje Srpskih klubova u dijaspori. Srpski klubovi, iz dijaspore, imaju prava na deo prihoda iz fonda samo godinu dana. Srpski klubovi se moraju osposobit da sami sebe finansiraju.
 • Za učešće u finansiranju školovanja dece iz dijaspore u matici Srbiji.
 • Za učešće u troškovima lečenja Srba iz dijaspore u matici Srbiji.
 • Upravni odbor će napraviti program šta još treba finansirati. Upravni odbor svoje programe stavlja na javnu raspravu u javnost i u skupštinu R. Srbije.

Fondom upravlja upravni odbor od 10 članova. Članovi upravnog odbora biraju se na sledeći način :

 • Tri člana upravnog odbora, biraju poslanici R. Srbije koji su izabrani na teritoriji R. Srbije  ( Njih 225 poslanika. ) tajnim glasanjem.
 • Tri člana upravnog odbora bira poslanički klub ” Srpska dijaspora” ( Njih 25 poslanika. ) tajnim glasajem.
 • Tri člana upravnog odbora bira S.P.crkva tajnim glasanjem.
 • Jedan član upravnog odbora je autor ovog projekta.

Svi kandidati koji konkurišu za člana upravnog odbora fonda ” Fond Srpska dijaspora i matica Srbija ” dužni su da napišu svoj program rada. Program prestavljaju javnosti i poslanicima koji ih biraju.

Da će fond ” Fond Srpska dijaspora i matica Srbija ” raditi po zakonu i usvojenom programu :  članovi upravnog odbora garantiju LIČNOM IMOVINOM, polažu hipoteku u iznosu od 100 eura..

Upravni odbor fonda bira glavnog direktora na osnovu prispelih programa. Kandidat za glavnog direktora obavezan je da podnese svoj program rada. Da će fond raditi po zakonu i usvojenom programu, direktor garantuje LIČNOM IMOVINOM, polažu hipoteku u iznosu od 100 eura.

Pitam autora projekta!

Da li će vlast prihvatiti ovaj projekat?

Ni vlast ni opozicija neće prihvatiti ovaj projekat, jer su naši politički lideri toliko sujetni. Jedni ne razumeju ovu ideju i zato neće podržati a drugi su toliko sujetni, da nisu spremni podržati tuđu ideju po cenu da propadne narod, država pa i on sam.

Ovaj projekat je napisan 2005 godine i podeljen svim političkim liderima, vlasti i opozicije ( Projekat je poslat: DS, DSS, SPS, SRS, G17+, Novoj Srbiji, Predsedniku R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije i svim ministrima.).

Kad sam projekat SPAS pojasnio potpredsedniku SRS Zoranu Krasiću i kad ga je on pročitao, on se oduševio. Projekat SPAS je toliko hvali, da je meni, autoru tog projekta, bilo neprijatno.

Zoran Krasić zamolio me da napravimo saradnju, da se projekat SPAS promoviše preko SRS, jer projekat rešava problem Srpskog naroda i može doneti dodatne glasove SRS. Rekao je, ovaj projekat prestavim velikim šefovima i odmah krećemo u realizaciju projekta.

Posle mesec dana, ja kao autor ovog projekta i kao Predsednik Udruženja građevinskih inženjera Srbije-UGIS,  ing. Jovanović Milivoje potpredsednik UGIS-a i  Zoran Krasić kao potpredsednik SRS našli smo se na sastanku, u kancelarijama SRS u Skupštini Srbije i u skupštinskom restoranu, da pričamo o zakonu o planiranju i izgradnji i o pomenutom projektu.

Vezano za projekat SPAS, Zoran Krasić rekao sledeće! Projekat SPAS je genijalan i lično mu je žao što projekat neće podržati SRS, jer to šefovi ne žele. Šefovi kažu da se ne može postići partijska-liderska kontrola nad ovih 25 poslanika iz redova Srpske dijaspore. Treba da znate, kaže Zoran Krasić, šefovi partija odlučuju, kako će njihova poslanička grupa glasati u Skupštini R. Srbije, a u ovom slučaju, na ovih 25 poslanika, šefovi političkih partija ne bi mogli uticati. ( U to vreme, šefovi u SRS bili su: Dr Vojislav Šešelj, koji je bio u Hagu; Toma Nikolić kao zamenik Vojislava Šešelja i Aleksandar Vučić kao treći šefu u SRS.)

Kako ovaj projekat realizovati, ako ga vlast ne želi?

Dosta teško, ali je moguće!

Gospodine čitaoče, ako vam se svidi ovaj projekta, i želite da pomognete sebi, Srbima i Srbiji pošaljite ovaj projekat  prijatelju i poznaniku jer:

 • možda će projekat stići do nekoga koji bi bio spreman da finansiranja promociju ovog projekta, po sistemu plaćeni oglas.
 • Možda će projekat stići do osobe koja je spremna da stane na čelo pokreta SPAS, pokreta koji bi ovakve projekte promovisao javnosti. i pokušao da na osnovu projekata dobije poverenje građana na sledećim izborima.

Narode moj, toliko od mene!

                                                                                                                          Projekat SPAS. KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top