Elementor Header
Privrednici su:

VIC, MOJA BAKA

VIC, MOJA BAKA

Lakše je čekati penziju, uz smeh. Smeh produčava život!! Smejte se, i ako su vam smanjili platu ili penziju. Smejte se, jer smeh leči!!!

alt

VIC, MOJA BAKA

Prelepa devojka ulazi u prodavnicu čokolada, gde radi prodavac Veselko. ( Prodavac Nenad, dobio je ime Veselko od svojih mušterija, zbog svoje vesele prirode. )

Veselko ima 40 godina radnog staža i 60 godina života. Besan je na vlast i na Aleksandra Vučića, što ga ne puštaju da ide u penziju. Ne može da ide u penziju, jer je pomenuta vlast donela zakon, koji propisuje da se mora raditi do 65 godina života.

I ako je besan na vlast, to mušterije ne prime?uju. On je pravi veseljak, pravi pozitivac. Kod njega, kupci u prodavnicu idu da se nasmeju, pa tek onda da nešto kupe.

Devojka pita! Molim vas, pošto su vam ove čokolade?

Veselko razmišlja! Tekoš mi je, ali smeh i ljubav leče ljude. Ak se nasmejemo, lakše ću dočekati penziju.

Veselko odgovori, jedan poljubac po čokoladi.

Devojka odgovori! Važi, daj tri čokolade, moja baka će doći da plati!!!

 

  • ŽAD-INŽENJERING
  • 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top