Elementor Header
Privrednici su:

Švajcarski patriota

Švajcarski patriota

Ova priča kazuje, kako se ponaša švajcarska vlast i kako bi  trebalo da se ponaša vlast u Srbiji (  lokalna, pokrainska i republička ) i kako bi trebali da se ponašaju građani Srbije!

 

Priča

Mladi švajcarac, koji je završio fakultet dobro poznaje rad na kompjuteru u trgovini uz pomoć interneta, zaposli se u jednu školu na mesto školskog ekonoma posle odlaska njegovog kolege u penziju.

 

Posao ekonoma je da nabavlja sav potreban potrošni materijal za školu.

 
željan dokazivanja, i potrebe za napredovanjem Nenad reši da pokaže svom predpostavljenom, gradskom ekonomu, koliko on zna i da se mnogo može uštedeti u nabavci potrošnog materijala ukoliko se koristi internet.

 

Mladić se baci na posao i posle mesec dana sabira rezultate svog rada, poredi koliko je manje potrošio srestava za nabavku robe u odnosu na svog predhodnika i to iznosi 2.500 fanaka.

 

Posle drugog meseca Nenad opet upoređuje rezultate i zadovoljno konstatuje da je ovog meseca uštedio 2.700 franaka.

 

Posle trećeg meseca Nenad opet poredi rezultate i konstatuje da je i ovog meseca uštedio 2.650 franaka. Nezadovoljan rezultatom Nenad proverava podatke i u tom momentu njegove misli prekida zvono telefona, zove ga gradski ekonom ( njegov šef ) na sastanak.

 

Nenad shvati da ga njegov šef zove zbog nabavki-ušteda, uzima papire i zadovoljno kreeć kod šefa.alt

 

šef ga dočekuje u kancelariji i posle kratkog neobaveznog razgovor njihov razgovor teče ovako!

 

šef :

 • Vidim Nenade da si ti prvog meseca svog rada manje potrošio za nabavku robe 2.500 franaka.

Nenad :

 • Sav zadovoljan sa velikim osmehom na licu potvrđuje sa, da gospodine.

šef:

 • Nenade ti si i drugog meseca manje potrošio za nabavku robe 2.700 franaka.

Nenad:

 • Nenad zadovoljno potvrđuje sa, da gospodine.

šef:

 • Nenade ti si i trećeg meseca manje potrošio za nabavku robe 2.650 franaka

Nenad:

 • Nenad opet potvrđuje sa da gospodine i počinje da objašnjava kako je to uradio.

šef :

 • šef ga prekida u izlaganju i pita. Nenade reci mi molim te ko tebi obezbeđuje platu za tvoj rad.

Nenad:

 • Nenad brzo jasno i glasno odgovara pa škola gospodine.

šef:

 • Nenade a ko školi obezbeđuje platu za njen rad.

Nenad:

 • Nenad brzo odgovara pa grad gospodine, i u sebi razmišlja šef proverava moje znanje stečeno na fakultetu.

šef :

 • A ko gradu obezbeđuje srestva za rad?

Nenad:

 • Nenad se neda zbuniti i odgovara poreski obveznici ( U sebi Nenad sad razmišlja, zašto me to pita? )

šef :

 • Nenade da bi grad, škola, ja i ti imali sutra platu moraš raditi na sledeži način ako želiš da ostaneš na tom radnom mestu, i dovede Nenada do geografske karte.alt
 • Vidiš nenade ove granice grada, prstom pokazuje granice, kad nešto kupuješ prvo od njh kupiš, jer ovi poreski obveznici nama pla?aju porez pa mi imamo plate.
 • Vidiš Nenade ove granice kantona, e tu kupuješ ako ne nađeš potrebnu robu u gradu.
 • Vidiš Nenade ove granice švajcarske, e tu kupuješ robu ako ne nađeš u gradu ili kantonu.
 • Vidiš Nenade ove granice Evropske unije, e tu kupuješ robu ako ne nađeš u švajcarskoj.
 • Ako i ovde ne nađeš potrebnu robu onda možeš da kupuješ od prijateljskih zemalja.
 • šef završi svoj razgovor rečenicom. Nadam se Nenade da smo se razumeli.

 

Posle ove poučne švajcarske priče, ja moram posatviti nekoliko pitanja!

 

Vladi RS:

 • Ko će Vama da zaradi platu ako nema domaće proizvodnje?

Penzionerima:

 • Ko će Vama zaraditi penzije ako nema domaće proizvodnje?

 

Nezaposlenima:

 • Gde će te se zaposliti ako nema domaće proizvodnje?

 

Prestavnicima sindikata ( prosvete, policije, javnih službi itd ):

 • Kako će te dobiti veće plate ako nema domaće proizvodnje?

 

Velikim privrednicima:

 • Kome će te prodati svoju robu ako nema kupaca?

 

Vlasnicima građevinskih firmi:

 • Kome će te prodati stanove kad nema kupaca i kome će te graditi objekte kad nema investitora?

 

Lokalnoj vlasti:

 • Ko će vam plaćati porez kad robu i usluge ne kupujete od lokalnih privrednika?

 

Građanima:

 • Gde će te kupvati robu i usluge kad lokalni privrednici pozatvaraju svoje radnje? 

 

ing. Vujanović Živojin

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top