Elementor Header
Privrednici su:

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na ova pitanja da bi znali za koga da glasamo na sledecim parlamentarnim izborima!

Pitanje br 1.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

 

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast, da li ce te ukinuti zakon koji omogucava udruženju estaradnih umetnika SOKOJ da pljacka i maltretira male privrednike R. Srbije i da li ce te i njih obavezati da placaju poreze, doprinose i PDV porez?

 

Pitanje br 2.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast, da li ce te ukinuti zakon koji omogucava RTS i RTV da ubiraju TV predplatu i da maltretiraju gradane i male privrednike R. Srbije. ( Nije logicno da penzioner koji ima penziju 10.300 dinara, zbog straha od zakona placa TV predplatu a ne gleda državnu televiziju vec TV PINK. )?

 

Pitanje br 3.

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na sledeca pitanja šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast:

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića-Koliko ce te zadužiti državu ( navesti iznos u eurima ),
-Koliki ce biti izvoz ( navesti iznos u eurima ),
-Koliki ce biti uvoz ( navesti iznos u eurima ),
-Kolika ce biti prosecna neto plata  u R. Srbiji ( navesti iznos u eurima ),
-Koliko ce se radnika zaposlit,
-Koliko ce radnika ostati bez posla.

Pitanje br 4.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast, da li ce te uticati na vaše lokalne lidere da pomognu malim privrednicima u njihovom organizovanju sa ciljem nove proizvodnje, bržeg razvoja preduzetništva i razvoja samozapošljavanja po projektu koji je priložen?

 

Pitanje br 5.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast, da li ce te ukljuciti srpsku dijasporu u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije po priloženom projektu, jer dijaspora ima znanje, politickie i ekonomskie veze i ako je ukljucimo u sistem vlasti u R.Srbije brže ce mo naci put za izlazak iz krize i  ublažit ce mo proces asimilacije Srba ?

Pitanje br 6.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast, da li ce te pokrenuti domacu proizvodnju jer se pokazalo da država ne može dobro živeti od usluga a nece moci živeti ni od poljoprivrede što pojedinci zagovaraju, jer u razvijenim dravžam od poljoprivrede ivži manje od 10% stanovništva a ostali gradani nešto drugo rade. Ako naš razvoj zasnivamo na razvoju poljoprivrede postavlja se pitanja: �ša ce raditi 90% stanovništva i ko ce zaraditi pare za subvencije koje se daju poljoprivrednicima ?

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje ta šce te uraditi ako ponovo dodete na vlast sa problemom utaje  PDV poreza koju dokazuje priloženi projekat. Ovaj problem ne samo da utice na smanjenje penzija i plata u državnom sektoru nego direktno utice da se mala preduzeca i radnje u oblasti gradevinarstva zatvaraju.

 

Pitanje br 8.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast sa problemom rasipanja toplotne energije u R. Srbiji a što pokazuje priloženi projekat. Rešavanje ovog problema na nacin kako smo mi predložili ne samo da ce uštedeti energiju koju uvozimo nego ce pomoci razvoj malih i srednjih preduzeca-radnjiotvoriti u oblasti gradevinarstva i otvoriti naova radna mesta. 

 

Pitanje br 9.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast sa problemom ne održavanja stambenih i poslovnih objekata a što pokazuje priloženi projekat. Rešavanje ovog problema na nacin kako smo mi predložili ne samo da ce fasade i gradovi biti lepši nego ce mo pomoci razvoj malih i srednjih preduzeca-radnji u oblasti gradevinarstva, otvoriti naova radna mesta i podici cenu nekretnine vlasnicima objekata. 

Pitanje br 10.

PITAMO: Predsednika SDP gospodina Rasima Ljajića

 

 

Molimo Vas gospodine predsednice da nam odgovorite na pitanje šta ce te uraditi ako ponovo dodete na vlast, odnosno kako ce te pomoci razvoj malih i srednjih preduzeca u Srbiji.  

Projekat ?? Kako posticati razvoj preduzetništva i udruživanje privrednika ?? nudi rešenje kako država može pomoci malim i srednjim preduzecima da unaprede svoj biznis a da to državu skoro nita šda ne košta.

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top