Elementor Header
Privrednici su:

Divlji zakon, divlja gradnja

Divlji zakon, divlja gradnja

( Ovo je delo Zakona o planiranju i izgradnji RS. )

Ovo je dokaz o neznanju, nesposobnosti i neodgovornosti: zakonopisca, ministarstva građevina, Inženjerske komore Srbije, predlagača zakona, narodnih poslanika R. Srbije i vlasti lokalne samouprave.

PITANO ?

 

Divlji zakon, divlja gradnjaDivlji zakon, divlja gradnjaDivlji zakon, divlja gradnja

 

Pitamo: Ministra građevina Velimira Ilića, Predsednika Inženjerske komore Srbije Prof. Dr. Dragoslava čumarca i Predsednika opštine Bečej Vuka Radojevića, da li znaju kako rešiti problem Batinske ulice u Bečeju gde su postavljene električne bandere u osu puta i tako onemogućile svaki saobraćaj u toj ulici.

 

Ako znaju kako rešiti ovaj problem, molimo cenjenu gospodu da nam kažu kako i kad će režiti ovaj problem.

 

Svaki odgovor, pomenute gospode, na ovo pitanje postavit će mo na naš sajt.

 

Ovo pitanje postavili smo i predhodnoj vlasti, oni nisu znali i nisu hteli da reše ovaj problem.

Pitamo:

Ministra građevina Olivera Dulića, Predsednika Inženjerseke komore Prof Dragoslava čumarca i Predsednika opptine Bečej Knezi Petera.

 

Divlji zakon, divlja gradnjaDivlji zakon, divlja gradnjaDivlji zakon, divlja gradnja

 

Kada, kako i o čijem trokšu će te rešiti problem ulice Batinska u Bečeju, gde su postavljene električne bandere u osi puta.

 

Kakvo je stanje u oblasti planiranja u Srbiji najbolje govor dole prikazane slike.

Divlji zakon, divlja gradnja

Slika 1- Ulica Batinska u Bečeju

Divlji zakon, divlja gradnja

Slika 2 – Ulica Batinska u Bečeju ( Električne bandere postavljene po sredini ulice )

Divlji zakon, divlja gradnja

Slika 3 – Ulica Batinska u Bečeju ( Ovaj automobil nemože da prođe između bandere i ograde.)

Slika 1, 2 i 3 kazuju sledeće:

Predhodni valsnik livade je sam izparcelisao livadu i prodao kao placeve.

Novoformirane parcele su do ose budućeg puta.

Vlasnici parcela su istovremeno vlasnici i dela puta.

Zbog svaće komšija elektrodistribucija je bandere postavila na ivicu parcela odnosno u osu puta.

Elektrodistribucija je izgradila ovaj električni vod na divlje i ako su državno preduzeće.

Vlasnici parcela su sami formirali ulicu kroz koju ne može proći ni obično vozilo.

Ni novi zakon koji je usvojen ovaj problem ne rešava.

Pitamo pomenutu gospodu !

Molimo Vas odgovorite nam:

 • Kako će u ovu ulicu ući vatrogasno vozilo?
 • Kako će u ovu ulicu ući kola hitne pomoći ?
 • Ko će biti odgovoran ako neko strada, zato što mu se nije mogla pružiti pomo? ?
 • KAD ?E U SRBIJI DO?I PAMETNI NA VLAST, da donesu novi Zakon o planiranju i izgradnji a koji će: rešiti ovakve probleme, ( Ovakvih i sličnih primera u Srbiji ima na desetine hiljada. ), uvesti logiku u zakon i stvoriti preduslove da se građevinarstvo Srbije vrati na poziciju iz 1989 god. ?
 •  

 

šta je uzrok ovakvom haosu !

 

U poslednjih 20 godina zakoni o planiranju i izgradnji često se menjao i po pravilu novi zakoni su lošiji od predhodnih.

 

Zakoni se menjaju a nelegalna izgradnja cveta što dokazuje da u zakonu nešto ne valja. Poslednji urbanizovan – uređen plac u Bečeju mogao se kupiti 1984 godine, ni danas se ne možeš kupiti urbanizovan plac u Be?eju ni u bilo kom drugom gradu u Srbiji.

 

Ni ova nova varijanta zakona neće ovaj problem rešiti, samo će ga još više iskomplikovati.

Da rešili ovo problem, moramo postavit sledeća pitanja:

 

 1. Kako ova ulica jednog dana treba da izgleda.
 2. šta treba uraditi i
 3. Ko će to platiti ( Ovo je ključno pitanje. ).

 

Kako trebala ova ulica da izgleda jednog dana!

 • Da imati minimalnu čirinu.
 • Da ima atmosversku i fekalnu kanalizaciju.
 • Da ima vodovodnu instalaciju.
 • Da ima kablirane kablirane instalacije: struju, telefon, kablovsku TV i internet.
 • Da ima savremeni kolovoz ( betonski ili asvaltni ).
 • Da ima trotoar sa obe strane.

 

Pitanja za predsednike:

 

 1. Kad će biti urađenoda geodedsko snimanje postojećeg stanja u ovoj ulici i ko će to platiti ?
 2. Kad će biti izvršena eksproprijacija dela zemljišta, koji se nalazi ispod puta, a sada je vlasništvo građna koji žive u toj ulici ( Oni su vlasnici zemljišta do ose puta. ) i ko ?e to platiti ?
 3. Kad će biti izmeštene elektri?ne bandere koje se nalaze u osi puta i ko ?e to platiti ?
 4. Kad će biti otkupljeni ograde i delovi objekata koji se moraju srušiti da bi se izgradila ulica i ko će to platiti ?
 5. Kad će biti urađena fekalna i atmosverska kanalizacija i ko ?e to platiti ?
 6. Kad će biti urađena vodovodna instalacija, koja dolazi u putno zemljipte, i ko će to platiti ?
 7. Kad će biti urađeno kabliranje elektro, telefonskih, TV i internet instalacija i ko će to platiti ?
 8. Kad će biti urđen savremen kolovoz od asvalta i ko će to platiti ?

 

Kako repiti ovaj problem?

Ovo se može rešiti samo novim zakonom o planiranju i izgradnji koji bi poštovao logiku.

UGIS je poslao svoj predlog vladi, koji rešava ovakve probleme, ali ona je gluva i i slepa na naše predloge. šta smo predložili možete pogledati na ovom sajtu. 

Predsednik: UGIS

ing. Vujanović Živojin

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top