Elementor Header
Privrednici su:

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI, U DELU ODRŽAVANJE I OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA!

Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS, 2005 godine, napisalo je 76 članova, Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji i poslalo nadležnim organima. Ovom prilikom prestavljamo naš predlog, Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji, u delu  ODRŽAVANJE I OBAVEZNO OSIGURANJE.

Dole pokazana fotografija pokazuje, u kakvom se stanju nalaze objekti – fasade, odnosno, pokazuje koliko je ne znanje, neodgovornost i bahatost ministara i njegovih službenika.

Slika 1 pokazuje zgradu u centru Beograda sa koje je pala fasada i povredila 3 slučajna prolaznika, jednu porodicu, dete, majku i oca.

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

PROČITAJ : MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU, RAZLOG br. 2!  https://privrednicisrbije.rs/ugis/ministre-vesicu-podnesi-ostavku-novi-razlog-razlog-br-2/  

Naš predlog!

ODRŽAVANJE OBJEKATA

Predlažemo da se iza člana 159, dodaju novi članovi.

član 159/1.

Vlasnici objekata obavezni su da svoje objekte drže u: tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju, i da vrše specijalistički preglede objekta, odnosno, da redovno vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalistički preglede objekta .

Ukoliko vlasnici objekata ne drže svoje objekte u tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju, odnosno, ne vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše kvalitetno, ne vrše specijalističke preglede objekta, nadležni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, koja će uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta ne plati radove, iz prethodnog stava, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, staviti  će teret na nekretninu u visini radova koji su urađeni, po principu prioriteta. Teret za neplaćene radove, može se staviti i na objekat koji već ima teret, jer je obaveza i budućeg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem, nalaže vlasnicima objekata da svoje objekte drže u tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju, odnosno, da sprovedu tekuće i investicioni održavanje objekata. Određuje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predviđen ovim članom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo člane, u visini od 3% budžeta.

član 159/2

Pod tekućim i investicionim održavanjem zajedničkih delova objekta, podrazumeva se: stepenište, fasada, krovovi, oluci, zajedničke prostorije, instalacije, liftovi, interfona, čišćenje prostora u zgradi i oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova i poslovnih prostora u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da objekat dovedu u tehnički ispravno, energetski efikasno i vizuelno lepo stanje, odnosno,  obavezni su da urade investiciono i tekuće održavanje i specijalističke preglede. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Primer 1.

Slika 2 pokazuje objekat u Smederevu, sa koga je 11.03.2023 god pala fasada i umalo napravila pravi masakr. 

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

Primer 2.

Po procenama Svetske zdravstvene organizacije i UN u Srbiji od zagađenog vazduha godišnje umre oko 6.500 građana.

Ovaj problem se jednostavno rešava! Potrebno je doneti zakon koji će obavezati vlasnike objekata da su obavezni svoje objekte držati u: tehnički ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju. Vidi naš predlog!

Gospodine ministre, da li se osećate odgovornim za smrt ovih građana. Mogli ste sprečiti ovo umiranje, ALI NISTE, mogli ste prepisati naš predlog zakona, u delu ODRŽAVANJE GO, koji bi sprečio ovo umiranje, ALI NISTE.

Pobogu ministre, zaustavite umiranje, prepišite naš predlog Izmena zakona o planiranju i izgradnji u delu održavanje objekata.

Ovo je slika Užica na dan 05.10.2022 god u 16,25 časova i slika pokazuje koliko je vazduh u Užicu zagađen, sa čađu iz privatnih kuća koje se greju na ugalj i drva. Ovo zagađenje je posledica nepostojanja termo izolacije na  objektima ( privatnim kućama i zgradama), odnosno, neznanja i neodgovornosti u ministarstvu građevina.

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

Specijalistički pregled građevinskih objekata

član 159/3

Vlasnici objekata obavezni su da redovno vrše specijalističke preglede objekata u skladu sa pravilnikom koga će doneti ministarstvo građevina.

Organ koji je izdao građevinsku dozvolu obavezan je da vodi evidenciju specijalističkih pregleda građevinskih objekata u elektronskom obliku, prema pravilniku koga će doneti ministarstvo građevina i da ti nalazi budu javni, da budu objavljeni na internetu.

član 159/4

Organ koji izdaje odobrenje za gradnju, može da naredi vanredni specijalistički pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalistički pregled objekta, obavezan je da pismeno, u elektronskom obliku, izvesti nadležni organ o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalistički pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz, u elektronskom obliku, dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

OBAVEZNO OSIGURAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

član 159/5

Svi vlasnici, stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, obavezni su da svoje objekte osiguraju od štete koja nastane od požara i od posledice gašenja požara na minimalni iznos od 50% tržišne vrednosti objekta i da osiguraju štetu za treća lica, kad iz njihovih objekta požar ili vatrogasci, zbog gašenja požara, naprave štetu na pokretnoj ili nepokretnoj imovini trećem licima.

Od obaveznog osiguranja, iz stava 1 ovog člana zakona, oslobođeni su oni vlasnici objekata koji su 100% vlasnici na objektu kao celini i ako je njihov objekat dovoljno daleko da ne može ugroziti susedne objekte.

Potvrdu, da je neko oslobođen plaćanja obaveznog osiguranja, izdaje nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju i nadležni protivpožarni inspektor.

član 159/6

U slučaju ako neki vlasnik objekta, nije dostupan, ili odbije da sklopi ugovor o obaveznom osiguranju svog objekta, sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, tada je nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju obavezan, da u ime vlasnika objekta i o njegovom trošku sklopi ugovor sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, uzimajući u obzir kod koga osiguravajućeg društva su osigurani susedni objekti.

Nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju stavlja teret na nekretninu u iznosu osiguranja uvećanu za kamatu i administrativne troškove, kod onih lica koji ne plate ispostavljene fakture za osiguranje objekta.

član 159/7

Osiguravajuća društva, koja se bave obaveznim osiguranjem objekata, imaju pravo da za materijalne troškove i troškove svog rada, zaračunavaju maximalno 15% od vrednosti polise, dok drugih 85 % polise moraju da izdvoje na izdvojeni račun iz koga se vrši nadoknada štete.

Kontrolu, da li osiguravajuća društva postupaju po prethodnom stavu ovog člana zakona, vrši Narodna banka Srbije i propisuje pravila, evidencije i daje uputstva.

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

POZIVAM!

Pozivam inženjere i tehničare Srbije, da dignu glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bahatosti nelogičnosti i pogrešnih odluka partijski lidera. Partijski lideri postavljaju: nekompetentne, nestručne i neodgovorne političare za ministra građevina. Ovakvom odlukom oni ponižavaju inženjere i prave nemerljivu štetu građevinskoj privredi, narodu i Srbiji. Pogledajte ko su u poslednjih 20 godina bili ministri građevina: Oliver Dulić lekar, Velja Ilić tehnolog, Zorana Mihajlović ekonomista, Tomislav Momirović pravnik i Goran Vesić pravnik.

Predlažem da u javnosti pokrenemo priču, da ministar građevina mora biti građevinske struke, i da je potrebno to  regulisati zakonom. Potrebno je pokrenuti građansku inicijativu, da se donese zakon koji će reći da ministar građevina mora biti građevinske struke. Arhitekte su građevinci.

Državom Srbijom vladaju pravnici i doktori, predlažem pravnicima da Ministarstvo pravde povere glumcima, a lekarima da Ministarstvo zdravlja povere sportistima, a građevinskim inženjerima da ostave Ministarstvo građevina.

POMOZI SEBI I SRBIMA I SRBIJI, PROSLEDI OVO PRIJATELJU I POZNANIKU!

Autor:

Građ. inž. Vujanović Živojin

069-155-4122

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

PROČITAJ I !

STRUČNI NADZOR!

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top