Elementor Header
Privrednici su:

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

Gospodine, Ministre Vesiću, Vi iz neznanja ili zle namere uništavate građevinarstvo, uništavate građevinsku struku. Vi ne poštujete logiku i ne želite da čujete primedbe struke, pa vaši predlozi Izmene zakona o planiranju i izgradnji i Izmene zakona o ozakonjenju građevinskih objekata, ne rešavaju probleme u građevinarstvu već dodatno usložnjavaju probleme u građevinarstvu. Vi sa ovim predlozima pravite gori zakon od ovog postojećeg i zbog toga treba da PODNESETE OSTAVKU.

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Šta ne valja u Zakonu o planiranju i izgradnji?

Ne valja mnogo toga, a ja ću navesti samo nekoliko primera.

NE VALJA NADZOR!

PRAKTIČNO NE POSTJI KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA, NE POSTOJI NADZOR!

Postojeći zakon nije rešio kontrolu kvaliteta izvođenja radova, NADZOR, što direktno utiče na kvalitet izvođenja radova i bezbednost objekata i bezbednost građana.

Na 50 % objekata, koji se grade u Srbiji, po postojećem zakonu nije potreban nadzorni organ. ( Nije potreban nadzorni organ za: stambene zgrade kuće do 400 m2, poljoprivredi objekti do 1.500 m2. NAD IZGRADNJOM OVIH OBJEKATA NEMA NIKAKVE KONTROLE. OVO REŠENJE JE VAN PAMETI, OVO REŠENJE JE ZLONAMERNO.)

Koliko je ovaj zakon loš, nelogičan i sam sebi suprotstavljen govori i ova činjenica. Po važećem zakon za objekte do 400 m2 i za poljoprivredne objekte do 1.500 m2 nije potreban nadzorni organ i odgovorni izvođač radova, ali da bi se ovi objekti tehnički primili, potrebna je pismena izjava nadzornog organa da su objekti izgrađeni po projektu i važećim propisima. Da bi se uradio tehnički pregled ovih objekata, moraju se falsifikovati izjave nadzornog organa, jer su objekti građeni bez nadzornog organa. Moramo konstatovati da su SVI TEHNIČKI PREGLEDI OVIH OBJEKATA FALSIFIKOVANI. Ova činjenica govori, da svi dosadašnji ministri ( Oliver Dulić lekar, Velja Ilić tehnolog, Zorana Mihajlović ekonomista, Tomislav Momirović pravnik i Goran Vesić pravnik), i njihovi službenici i narodni poslanici nisu znali da radite svoj posao i da imaju morala i da su odgovorni, oni bi podneli ostavku.

Na drugih 50% objekata investitor imenuje nadzornog organa, I TU NEMA KVALITETNE KONTROLE IZVOĐENJA RADOVA. Ukoliko nadzorni organ želi da poštuje pravila struke, kontroliše kvalitet izvođenja radova, izvođač u saradnji sa investitorom smene nadzornog organa. ( Za investitora i izvođača radova, dobar nadzorni organ je onaj nadzorni organ koji ne dolazi na gradilište. )

Ovakvo rešenje nadzora proizvodi lošu gradnju u Srbiji i ugrožava bezbednost objekata i građana. ( Ne daj Bože, da se desi ozbiljniji zemljotres u Srbiji, on bi proizveo pravu katastrofu, zbog ovakvog nadzora imali bi na desetine hiljada mrtvih. )

Ovo su posledice nerada i neznanja ministara građevina!

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

Kako rešiti ovaj problem?

Potrebno je kontrolu- NADZOR u zakonu postaviti na logičan način!

 1. Potrebno je ukinuti član 153a postojećeg zakona i pravilnike, koji omogućava da se objekti grade bez NADZORA. Svi objekti, za koje se izdaje građevinska dozvola, moraju imati NADZORNOG ORGANA.
 2. Uvesti dve vrste nadzora!
  • DRŽAVNI NADZOR! Nadzornog organa za: statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštitu čovekove okoline i energetsku efikasnost treba da imenuje država o trošku investitora, a za ostale radove, nadzornog organa imenuje investitor.
  • INVESTITOROV NADZOR! Nadzornog organa za ostale radove, postavlja investitor.
 3. Uvesti elektronski građevinski dnevnik.
 4. Uvesti obavezu nadzornom organu, da pismeno u elektronskom obliku obavesti organ, koji je izdao građevinsku dozvolu, o datumu početka vršenja nadzora i o datumu prestanka vršenju nadzora.
 5. Nadzorni organ daje pisanu izjavu, u elektronskom obliku, da li je objekat izveden po projektu, u skladu sa pravilima struke i o rezultatima atesta za ugrađeni materijal.

Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS, 2005 godine, napisalo je 76 članova zakona o planiranju i izgradnji i poslalo nadležnim organima. Nažalost predlozi nisu prihvaćeni, jer svi prethodni ministri, pa i ministar Vesić, nisu stručni i nisu razumeli naš predlog.

UGIS-ov predlog! 

Nadzorni organ, koga organizuje država o trošku investitora.

Stručni nadzor za statičku i dinamičku stabilnost objekata,

zaštite čovekove okoline, i energetske efikasnosti.

član 153/1

Stručni nadzor, za statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštitu čovekove okoline i energetsku efikasnost organizuje državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, o trošku investitora. Ovaj nadzorni organ kontroliše samo pozicije koje utiču na statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost da li se gradi u skladu sa projektom, važećim propisima, sačinjava zvaničnu belešku i o nalazu i obaveštava: investitora, izvođača, državni organ koji je izdao odobrenje za gradnju, a inženjersku komoru obaveštava, ukoliko konstatuje propuste u radu odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Kad se završe pozicije, koje utiču na statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost, prestaje nadležnost ovog nadzornog organa.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, poziva licencirane inženjere da se prijave za obavljanje posla NADZORNI ORGAN i proveravaju, na sajtu IKS, da li su prijave ispravne.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, na osnovu mišljenja projektanta određuje, da li je potreban i nadzorni organ za zaštitu čovekove okoline.

Stručni nadzor za statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

U vršenju poslova nadzora za, statičku i dinamičku stabilnost objekata, zaštite čovekove okoline i energetsku efikasnost, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena: kod investitora, u preduzeću ili preduzetničkoj radnji koji koja je izvođač radova, koje je projektant, lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala saglasnosti za ovaj objekat.

OSTALE PREDLOGE MOŽETE PROČITATI NA https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/projekti-i-ideje/predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji/

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

ODRŽAVANJE OBJEKATA 

NE POSTOJI ZAKONSKA OBAVEZA INVESTITORA DA  SVOJE OBJEKTE ODRŽAVA, DA IH DŽI U TEHNIČKI ISPRAVNOM STANJ I DA REDOVNO VRŠI SPECIJALISTIČKI PREGLEDE POSTOJEĆIH OBJEKATA.

Gospodine Ministre Vesiću, vama se ruše fasade, padaju terase, ruše mostovi, povređuju i ginu slučajni prolaznici pored objekata, jer Vi ne ne znate. ne razumete, da je potrebno zakonom o planiranju i izgradnji urediti obavezu vlasnika objekta, da svoje objekte drži u tehnički ispravnom stanju.

Vi sa svojim ne znanjem i ne činjenjem, pravite ogromnu štetu Srbiji, ugrožavate živote građana. Vama porušeni mostovi služe za slikanje i ličnu promociju.

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

Kako rešiti ovaj problem?

Potrebno je u zakon o planiranju i izgradnji uneti zakonsku obavezu vlasnika objekata, da svoje objekte održavaju u tehnički ispravnom stanju. 

Pročitaj projekat, KAKO DA SMANJIMO UMIRANJE GRAĐANA SRBIJE, OD ZAGAĐENOG VAZDUHA?  KAKO DA SMANJIMO ZAGAĐENJE VAZDUHA? KAKO DA UŠTEDIMO ENERGIJU? VIŠE … https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/projekti-i-ideje/kako-da-ustedimo-energiju/ 

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS rešilo je ovaj problem. Mi smo predložili dopunu zakona o planiranju i izgradnji, koja  rešava ovaj problem. PROČITAJ……. https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/projekti-i-ideje/predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji/

SAVET GRAĐANIMA SRBIJE!

Poštovani građani, ukoliko na vas, ne daj Bože, na ulici padne deo fasade sa zgrade, i povredi vas, obavezno tužite državu Srbiju i Ministra Vesića, jer su oni krivi za nesreću. Oni su krivi što ne postoji odgovarajući zakon koji bi sprečio nesreću. Ne mogu se pravdati da nema zakona. Rešenje postoji, mogli su da prepišu naše predlog zakona.

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA 

Gospodine ministre, da li znate da zbog vašeg ne činjenja postoji tihi bojkot građevinskih inspektora. Vi ste napravili zakon koji ponižava i plaši građevinske inspektore.

Ovu tvrdnju potkrepljujem sa sledećim primerima. 

Primer 1.

Građevinski inspektor izađe na lice mesta, na gradilište, i konstatuje da investitor gradi kuću bez građevinske dozvole. Rešenjem zaustavi dalju gradnju i napiše prekršajnu prijavu protiv investitora.

Investitor plati prekršajnu kaznu u visini od 100.000 dinara, dođe u inspekciju i inspektorima se smeje u lice, i nastavi sa gradnjom.

Inspektor ponovo izađe na gradilište i donese rešenje o rušenju objekta. Vlasnik nastavlja sa gradnjom i završava objekat. Inspektor posramljen ćuti i shvata da ne može da uradi ništa. POSTAVLJA SEBI PITANJE, ČEMU SVE TO? POČINJE TIHI BOJKOT!!!

Primer 2.

Građevinski inspektor izlazi na teren, na gradilište i konstatuje da vlasnik parcele gradi objekat bez građevinske dozvole. Inspektor pravi zapisnik i zaustavlja gradnju.

Naredni dan, vlasnik objekta dolazi kod inspektora sa advokatom i preti inspektoru da će ga privatno tužiti, jer mu inspektor svojim radom prvi štetu.

Inspektor ovaj slučaj prijavi svom šefu, i pita ga. Da li će opština obezbediti njemu advokata, ako ga stranka privatno tuži? Odgovor šefa!  Ne može ti opština obezbediti advokata, ako te stranka privatno tuži. Inspektor postavlja sebi pitanje, ja radim po zakonu, štitim interese države i opštine, a država i opština neće da me brane. POČINJE TIHI BOJKOT!!!

Kako rešiti ovaj problem?

Potrebno je zakon o planiranju i izgradnji, u delu inspekcije, dodati sledeće: 

Kad građevinski inspektor izda rešenje o rušenju, i ono postane konačno, opština je dužne da u roku od 90 dana, o trošku vlasnika objekta, objekat sruši i ukloni. Ako to opština ne uradi u roku od 90 dana, obaveza rušenja objekta prelazi u nadležnost Republičke agencije za rušenje nelegalnih objekata, i ona je obavezna da objekat sruši u roku od 90 dana. Ukoliko to agencija ne uradi u datom roku, Ministar građevina smenjuje direktora agencije. Ukoliko ministar ne smeni direktora agencije u roku od 30 dana, onda Ustavni sud RS smenjuje ministra građevina i zabranjuje mu politički rad u narednih 10 godina.

Građevinski inspektor štiti interese države i opštine i ne može ga stranka privatno tužiti. Stranka može tužiti opštinu, za eventualne propuste građevinskog inspektora u radu. Svako lice, vlasnik objekta, parcele, advokat, ili neko treće lice, koje preti da će privatno tužiti inspektora, čini prekršaj i bit će kažnjeno sa minimum 100.000 dinara pa do 1.000.000 dinara. Prekršajni sudija, visinu kazne određuje u zavisnosti od finansijskog stanja počinioca prekršaja.

ZAKLJUČAK!!!

Zbog gore navedenog, Ministre Vesiću PODNESI OSTAVKU.

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

 ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA

Ministre Vesiću, Vi sa svojim činjenjem i nečinjenjem podstičete divlju gradnju, Vi građane Srbije pretvorili u divlji narod i zbog toga, Ministre Vesiću, Vi treba da PODNESTETE OSTAVKU.

Vi kažete da hoćete da nas odvedete u EU. Ministre Vesiću, da li Vi poznajete pravila EU? Ne znate! Ja ću vam objasniti pravila EU, kroz jedan primer.

Jedan građanin u EU, skandinavska zemlja, napravio je šupu za baštenski alat bez građevinske dozvole.

Kad je to ustanovila vlast, po njega je došla policija i nije ga odvela u zatvor već u LUDNICU. Nisu mogli da veruju da normalan čovek može tako nešto da uradi, oni ne znaju, šta je divlja gradnja. Po pravilima EU, samo lud čovek može graditi objekat bez dozvole.

Ako bi mi preuzeli pravila EU, u koju nas Vi vodite, kod nas bi svi ministri građevina i narodni poslanici trebali da idu u medicinsku ustanovu Laza Lazarević.

Šta ne valja u Zakonu o ozakonjenju objekata? Šta ne valja u radu Ministra Vesića?

Ne valja što vlast skriva pravi cilj legalizacije. Vlast mora biti poštena i jasna, i javno mora građanima reći da se plate za: vojsku, policiju, školstvo, zdravstvo, socijalna davanja, puteve itd finansiraju iz poreza, pa i iz poreza na imovinu. Porez na imovinu se plaća prema vrednosti nepokretne imovine, više plaća onaj čija je nepokretna imovina veća, i zato ona mora biti tačno ustanovljena i ucrtana u katastar. Zato je potrebno uraditi tačnu evidenciju svih objekata i upisati ih u katastar.

Ne valja što evidencija objekata u katastru nije tačna! Mnogim objektima, koji su ucrtani u katastar i smatraju se legalnim, nemaju tačne podatke u katastru. Na primer, u katastru piše da je kuća površine 100 m2, a u stvarnosti ona ima 300 m2, i porez plaća na 100 m2. Pretpostavljam da vlast želi da napravi sistem po kome će bogatiji plaćati više poreza, ako je tako onda se ovo mora ispraviti!!!

Primer! Na kp. 3118/1 ko. BČ u katastru se vodi da je površina objekta 100 m2, a u stvarnosti je 300, ili na kp. 3117 ko. BČ vodi se da objekat ima 133 m2 a on u stvari ima  400 m2. Podsećam, prvi vlasnik objekta, kp. 3118/1,  plaća porez na 100 m2  i ako ima  300 m2, a drugi vlasnik objekta, kp. 3117 plaća porez na 133 m2 i ako ima 400 m2.

Primer!

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

Ne valja što je zaustavljena legalizacija, ozakonjenje ide sporo! Kažu da u Srbiji ima 2.000.000 nelegalnih objekata, a da je za proteklih 8 godina, od 2015 do 2023 godine, legalizovano 500.000.

Ko je kriv za ovakav loš rezultat? Kriv je nedorečen zakon o ozakonjenju i vaši službenici gospodine ministre. Vaši službenici su javno delili savete građanima da ne legalizuju objekte, govorili su, i prethodne legalizacije nisu uspele, pa neće ni ova. Vaši službenici vrše otvorenu opstrukciju ovog zakona. Primer! U opštini Žabalj, predat je projekat za ozakonjenje pre 5 godina i još nije rešen taj predmet. ( Predmet br. 351-2280/2018, predat je 19.10.2018 godine i još nije rešen. Ovaj projekat sam ja radio, molio sam službenike Opštine Žabalj da moje predmete reše u razumnom roku, u roku od 2 meseca. Ako neće da legalizuju objekte nek odbiju zahtev, da bi mi mogli da podnesemo žalbu višem organu. Oni su se oglušili o moju molbu. )

Zbog ovakvog ponašanja, mnogi građani su odustali od legalizacije i nastavili sa divljom gradnjom.

Vi gospodine ministre, umesto da predložite dopunu zakona koji će urazumiti određene opštinske službenike i tako ubrzati postupak ozakonjenja, Vi predlažete da se vlasnicima nezakonito izgrađenih objekata dozvoli priključenje objekata na struju, vodu, grejanje, gas. Vi ste poslali poruku građanima, ne treba legalizovati objekte, nastavite sa divljom gradnjom.

Ne valja što pojedine opštine, na primer opština Žabalj, ne poštuje postojeći zakon. LEGALIZACIJU OBJEKTE BEZ IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU OBJEKATA, a što  je protivzakonito!

Dokazi!

Državni službenici, u pomenutoj opštini, legalizuju pomoćne građevinske objekte bez IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU OBJEKTA, i ako zakon jasno kaže da su predmet ozakonjenja svi nelegalno izgrađeni objekti, i da je, i za pomoćne objekte potrebno priložiti izveštaj o zatečenom stanju objekta i geodetski elaborat.

Citat zakona: Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (u daljem tekstu: nezakonito izgrađeni objekti), uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za ozakonjenje objekata.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na pomoćne i druge objekte koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.) ili su u funkciji odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta i ozakonjuju se zajedno sa glavnim objektom, u skladu sa ovim zakonom. Završen citat!!!

Ovakvim radom, državni službenici i lokalni politički moćnici, prave probleme i državi i građanima. To verovatno rade iz ličnih interesa.

Pitam!!!

Ako državni službenici ne moraju da poštuju zakon, što bi taj zakon poštovali građani. Ako se ovakvi objekti mogu legalizovati bez elaborata o zatečenom stanju objekta, zašto bi za nove objekte bili potrebni projekti i građevinske dozvole. Zbog državnih službenika, koji ne poštuju zakon,  divlja gradnja nastavlja se nesmanjenim tempom.

Cilj ovog zakona je i stvaranje arhive o objektima koji se legalizuju, zakon je precizno propisao, šta izveštaj o zatečenom stanju objekta mora da sadrži, i predvideo da jedan primerak tog elaborata ostaje u opštini. Pitam vlast i državne službenike!!! Kako će te formirati arhivu za pomoćne objekte, ako za njih nije potrebno uraditi izveštaj o zatečenom stanju objekata?

Zakon je propisao obavezu vlasnika objekta, da potpiše izjavu, o preuzimanju rizika za korišćenje  nelegalno izgrađenih objekata. Pitam vlast i državne službenike!!!  Kako će te obezbediti ovu izjavu, ako ne treba da se radi elaborat o zatečenom stanju pomoćnih objekata? 

Zakon je propisao, da se objekti mogu legalizovati na osnovu stručnog mišljenja projektanta. ( Projektant daje izjavu da je objekat bezbedan za korišćenje. ) Pitam vlast i državne službenike!!!  Kako će te obezbediti ovu izjavu, ako ne treba da se radi elaborat o zatečenom stanju pomoćnih objekata?

PITAM, VAS I SLUŽBENIKE OPŠTINE ŽABALJ!!! DA LI SU OBJEKTI BEZBEDNI ZA KORIŠTENJE, KOJI SU LEGALIZOVANI BEZ IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU. ( Ja sam imao nekoliko slučajeva, gde su vlasnici objekta želeli da legalizuju objekat,  koji nije bio bezbedan. Ko u ovom slučaju procenjuje, da li su objekti bezbedni za korišćenje?. )

DA LI ZNATE, DA SLUŽBENICI OPŠTINE ŽABALJ, SA OVAKVIM  NAČINOM LEGALIZACIJE, DIREKTNO PODSTIČU DIVLJU – NELEGALNU GRADNJU. Svi vlasnici pomoćnih objekata, koji su svoje objekte legalizovali bez IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU, mogu te objekte srušiti i na njihovom mestu izgraditi nove objekte, veće spratnosti, bez građevinske dozvole, a da građevinska inspekcija ne može ništa da uradi. Kako će građevinski inspektori dokazati, da je na tom mestu bio drugačiji objekat, kad u opštinskoj arhivi nema IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU?

Šta još ne valja? 

Ne valja što zakon nije rešio sledeće slučajeve!

 1. Šta se dešava, ako je objekat izgrađen na međi i streha prelazi kod komšije.
 2. Šta se dešava, ako je objekat izgrađen na međi i prozori gledaju u komušino dvorište.
 3. Šta se dešava, ako je objekat nagazio susednu parcelu. ( Na primer: Bruto površina objekta je 100 m2 i od toga 1 m2 nalazi se na susednoj parceli. )
 4. Šta uraditi sa objektima koji su nelegalno izgrađeni posle 2015 godine?
 5. Šta uraditi, ako stranka ne može da finansira troškove ozakonjenja objekata? 

KAKO REŠITI OVAJ PROBLEM?

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

 Treba postojeći zakon o ozakonjenju popraviti, doraditi na logičan način.

 1. Treba vezati isporuku struje za legalizaciju objekata. Treba zakonom naložiti EPS-u da može električnu energiju isporučivati samo vlasnicima koji su živi i čiji su objekti legalni. EPS bi na računu korisnicima poslao upozorenje, da je vlasnik objekta obavezan da EPS-u dostavi potvrdu, izdatu od strane građevinske inspekcije, da su njegovi objekti legalni. Ova obaveza važi za sve objekte, za legalne, za legalizovane i za ne legalizovane objekte. Potvrda se ne bi naplaćivala.  Informaciju da je korisnik živ, EPS uzima iz matične službe ( EPS, računi za struju šalju se i mrtvima. Račun za struju stiže na ime vlasnika koji je umro pre 30 godina ). 

EPS bi podelio grad, naseljeno mesto, na 8 delova, i u naredne 4 godine, svakih 6 meseci, obaveštavali korisnike, da su obavezni dostaviti traženu potvrdu.

Građevinski inspektor bi proverio, da li je objekat legalan, ako jeste izdaje potvrdu stranci ili EPS-u, elektronskim putem šalje traženu potvrdu. Ako na parceli ima nelegalnih objekata, obaveštava vlasnika objekta, da je obavezan da nelegalne objekte legalizuje.

Ovo rešenje bi uvelo red u legalizaciju objekata i ispravilo sve greške u katastru.

 1. Treba uvesti logična pravila u administraciju. Nadležni organ, za legalizaciju objekata, obavezan je da u roku od 60 dana legalizuje objekat ili odbije zahtev. Posle isteka ovog roka, vlasnik objekta, podnosi zahtev nadležnom republičkom organu, a on predmet upućuje stručnoj komisiji, koja o trošku opštine, čiji je predmet, pregleda projekat i odlučuje da li će se objekat legalizovati ili ne. Ovaj posao mora se završiti u roku od 30 dana. Republički organ formira komisije po celoj Srbiji, preporučujem da članovi ove komisije budu projektanti i pravnici, koji su učestvovali u legalizaciji.
 2. Ako stranka ne može da finansira troškove ozakonjenje objekata, onda te troškove snosi lokalna samouprava. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi, da lokalna samouprava snosi troškove ozakonjenja njegovog objekta. Lokalna samouprava na objekte i parcelu, gde je ona finansirala ozakonjene, stavlja teret u visini troškova ozakonjenja.
 3. Ako su objekti ili deo objekta izgrađeni posle 2015 godine, urađeni su po pravilima struke, uklapaju se u postojeća planska dokument, nisu na klizištu ili na trasi nekog budućeg infrastrukturnog objekta, onda se oni mogu legalizovati pod uslovom da plate sve takse i naknade u duplom iznosu koje plaćaju novi objekti. Objekti za koje je građevinska inspekcija izdala rešenje za rušenje, a izgrađeni su posle 2015 godine, ne mogu se legalizovati, oni se moraju srušiti.
 4. Zakonom omogućiti legalizaciju dela objekta. Na primer, objekat ima bruto površinu 100 m2, 97 m2 nalazi se na njegovoj parceli, a 3 m2 nalazi se na susednoj parceli. Omogućiti legalizaciju 97 m2, a za 3 m2 uputiti stranke da to reše međusobnim sporazumom.
 5. Kad se objekat nalazi na međi, streha krova prešla je kod komšije, lii prozori su otvoreni prema komšiji, omogućiti uslovnu legalizaciju. To znači da je stranka dužna da sa komšijom postigne pisani sporazum ili da otkloni nedostatke. Primer! U rešenju će pisati, ako ne postigne pisani sporazum sa komšijom onda je dužan da strehu skrati na širinu oluka a prozore napravi fiksne i zatomljene. Projektant bi ponudio rešenje ovog problema.

Zaključak!

Na osnovu gore iznetom, Ministre Vesiću PODNESITE OSTAVKU!

Ministre VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! Ministre VESIĆU, ZAŠTO UNIŠTAVATE GRAĐEVINARSTVO?

POZIVAM!

Pozivam inženjere i tehničare Srbije, da dignu glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bahatosti nelogičnosti i pogrešnih odluka partijski lidera, partijski lideri postavljaju: nekompetentne, nestručne i neodgovorne političare za ministra građevina. Ovakvom odlukom oni ponižavaju inženjere i prave nemerljivu štetu građevinskoj privredi, narodu i Srbiji. Pogledajte ko su u poslednjih 20 godina bili ministri građevina: Oliver Dulić lekar, Velja Ilić tehnolog, Zorana Mihajlović ekonomista, Tomislav Momirović pravnik i Goran Vesić pravnik.

Predlažem da u javnosti pokrenemo priču, da ministar građevina mora biti građevinske struke, i da je potrebno to  regulisati zakonom. Potrebno je pokrenuti građansku inicijativu, da se donese zakon koji će reći da ministar građevina mora biti građevinske struke. Arhitekte su građevinci.

Državom Srbijom vladaju pravnici i doktori, predlažem pravnicima da Ministarstvo pravde povere glumcima, a lekarima da Ministarstvo zdravlja povere sportistima, a građevinskim inženjerima da ostave Ministarstvo građevina.

POMOZI SEBI I SRBIMA I SRBIJI, PROSLEDI OVO PRIJATELJU I POZNANIKU!

Autor:

Predsednik udruženja građevinskih inženjera Srbije-UGIS

Ing. Vujanović Živojin

STRUČNI NADZOR!

ODRŽAVANJE I OSIGURANJE G.O.

MINISTRE VESIĆU, PODNESI OSTAVKU! NOVI RAZLOG, RAZLOG BR. 2!

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top