Elementor Header
Privrednici su:

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU? KAKO DRŽAVA TREBA DA POMOGNE RAZVOJ DOMAĆE INDUSTRISKE PROIZVODNJE?

Ovaj projekat „Kako država treba da pomogne razvoj domaće privrede“ nudi rešenje kako pokrenuti domaću industrijsku proizvodnju. Bez pokretanja industrijske proizvodnje, svega i svačega, Srbija neće izaći iz ekonomske krize.

Napomena:

Projekat Kako država da pomogne, razvoj domaće proizvodnje poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vučiću, Ministru privrede Dušan Vujoviću, Predsedniku R. Srbije Tomislavu Nikoliću.

Poštovani gospodine Predsedniče!

Vi ste u predizbornoj kampanji pozvali građane, koji znaju i imaju ideje, kako rešiti određene probleme, da uzmu učešće u borbi za bolju i srećniju Srbiju. Tražili ste da Vam građani pomognu u traženju rešenja za ovu našu ekonomsku krizu. Tražili ste najbolje ideje! Tražili ste najbolja rešenja! Tražili ste najbolje kadrove!

Mi, Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS i udruženje Privrednici Srbije, nudimo ideje i projekte, koji nude rešenje kako Srbiju izvući iz ekonomske krize.

Srbija ne može izaći iz ekonomske krize, ukoliko Vlada R. Srbije nastavi sa dosadašnjim ekonomskom politikom, politikom koja uništava domaću proizvodnju. Odnosno, Srbija neće izaći iz ekonomske krize dok ne pokrene domaću industrijsku proizvodnju, svega i svačega.

Znamo da bez domaće industrijske proizvodnje, nema izlaza iz ekonomske krize! Kako pokrenuti domaću industrijsku proizvodnju, kad je industrijska proizvodnja u Srbiji uništena?

Domaća proizvodnja se ne može pokrenuti bez pomoći države!

Pitanje!  Zar vlade R. Srbije, i do sada nije pomagala razvoj domaće proizvodnje, kroz razvojne fondove, fondove za nerazvijene, bespovratna sredstva, razne subvencije, povoljne kredite itd?

Odgovor ! Davala je Vlada R. Srbije, subvencije, bespovratna sredstva, povoljne kredite, pa nije bilo nikakvih rezultata. Situacija u industrijskoj proizvodnji je sve gora i gora.

U proteklih 25 godina, država je davala podsticajna sredstva za razvoj domaće privrede, na način koji je omogućio, da se te pare pokradu, a ne da se razvije domaća proizvodnja.

Pitanje! Kako da država pomogne razvoj domaće proizvodnje, a da se pare, koje su namenjene podsticaju domaće industrijske proizvodnje, ne pokradu ?

Mi nudimo rešenje, kako država da pomogne razvoj domaće proizvodnje, a da se te pare ne pokradu.

KAKO DRŽAVA TREBA DA POMOGNE RAZVOJ DOMAĆE INDUSTRISKE PROIZVODNJE?

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Uvod !

Ako Vlada R. Srbije ima iskrenu nameru da pokrene domaću industrijsku proizvodnju, onda mora doneti zakon,  Zakon o ortačkim udruživanju finansijskih sredstava, države i privrednika, u oblasti industrijske proizvodnje, u odnosu 50% : 50? koji će:

 • omogućiti državi, da po principu ortačkog udruživanja, da se udružuje sa privrednicima kao ortak, ( 50% : 50% ) u proizvodnji konkretnog proizvoda,
 • obavezati lokalnu samoupravu, da se i ona uključi u podsticanje domaće proizvodnje, i da je obavezna da za potrebe podsticanja domaće proizvodnje izdvoje minimum 15% svog budžeta,
 • uvesti ličnu materijalnu odgovornost državnih službenika, koji upravljaju ovim novoformiranim fondom, koji bi se osnovao ovim zakonom.

Razrada projekta!

Predlažemo Vlada R. Srbije da donese zakon, Zakon o ortačkim udruživanju finansijskih sredstava, države i privrednika, u oblasti industrijske proizvodnje, u odnosu 50% : 50% u sektoru industrijske proizvodnje sa ciljem podsticanja domaće proizvodnje.

Zakonom omogućiti državi Srbiji, da se udružuje sa privrednicima u odnosu 50% : 50% u finansiranju i rukovođenju proizvodnje određenog proizvoda na sledeći način:

 • Privrednik obezbeđuje projekat, šta proizvoditi, i 50 % finansijski sredstava. Sa tim projektom, privrednik konkuriše kod fonda i predlaže fondu, da fond postane ortak sa drugih 50% sredstava, u realizaciji projekta.
 • Stručna komisija fonda, proučava projekat privrednika i odlučuje da li će sa privrednikom ući u ortački posao. Ako je komisija procenila, da se isplati ući u ortakluk, po predloženom projektu. Tad fond obezbeđuje svoj deo sredstava, drugih 50%, stručno lice sa licencom koje upravlja državnim kapitalom, sklapa ugovor i formiraju ortačko preduzeće.
 • Ortačkim preduzećem upravljaju ortaci, predstavnici privatnog i državnog kapitala. Virman za plaćanja, potpisuje se sa dva potpisa. Virman potpisuje ovlašćeni predstavnik privatnog kapitala i ovlašćeni predstavnik državnog kapitala.

Zakonom obavezati državu, da svoj deo preduzeća proda posle 5 godina, uz uslov da ortaci imaju pravo preče kupovine. ( Detaljan zakon ćemo uraditi kad prihvatite ovaj projekat. )

Šta još zakon mora da reguliše?

 1. Zakonom treba osnovati poseban fond – agenciju, na nivou R. Srbije i lokalni fond, na nivou lokalne samouprave, koji će podsticati domaću proizvodnju. ( U daljem tekstu, koristiti ćemo termin fond. )
 2. Zakonom propisati, šta i kako radi fond.
 3. Zakonom propisati, ličnu materijalnu odgovornost, za lica koja upravljaju državnim kapitalom, odnosno za odgovorna lica u fondu.
 4. Zakonom propisati, kako se obezbeđuju potrebna sredstva za rad fonda.

Šta predlažemo?

Predlažemo da Vlada R. Srbije, zakonom osnuje Fond za podsticanje industrijske proizvodnje, na nivou R. Srbije, po principu ortačkog udruživanja sredstava.

Predlažemo da Vlada R. Srbije, zakonom obaveže lokalnu samoupravu, da je lokalna samouprava obavezne da osnuju Fond za podsticanje industrijske proizvodnje na lokalnom nivou, po principu ortačkog udruživanja sredstava.

Kako i šta radi fond ?

 • Fond, preko sredstava informisanja, stalno poziva privrednike Srbije, da se udruže i zajednički pokrenu proizvodnju.
 • Fond, preko raznih informativnih kanala, stalno poziva Srpsku dijasporu da se udruže i zajednički pokrenu proizvodnju.
 • Privrednici, samostalno ili u grupi, putem projekta, kod fonda konkurišu za ortačko udruživanje sa fondom.
 • Stručna komisija fonda, procenjuje kvalitet projekat, i odlučuje da li će se udružiti sa privrednicima u realizaciji predmetnog projekta.
 • Fond putem javnog konkursa i programa rada, bira stručnu komisiju koja je zadužene za ocenu kvaliteta projekata.
 • Fond putem javnog konkursa i programa rada, bira stručna lica koja će upravljati državnim kapitalom u novoformiranim ortačkim preduzećima.
 • Fond, kroz razne stručne seminare, dodatno školuje službenike fonda, koji upravljaju državnik kapitalom i članove stručne komisije fonda.
 • Troškovi fonda, za lične dohotke zaposlenih i ostale troškove, mogu iznositi do 3% budžeta fonda.

Da bi se sprečila krađa novca iz novoformiranog fonda, potrebno je zakonom propisati ličnu materijalnu odgovornost: direktora, članova upravnog odbora i odgovornih službenika fonda.

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Kako se bira direktor fonda ?

Direktora fonda na nivou R. Srbije, bira Vlada R. Srbije, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

Direktor republičkog fonda, mora da založi hipoteku vrednosti od 400.000 eura, kao garanciju da će posao direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata direktora republičkog fonda, je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Direktor fonda ima bonus 4% od dobiti koju ostvare preduzeća koja su formirana po ovom projektu. Direktor zadržava sebi 2% a drugih 2% deli svojim saradnicima.

Kako se bira upravni odbor fonda?

Upravni odbor, koji ima 5 članova, bira Skupštinski odbor za privredu, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

Članovi upravnog odbora, republičkog fonda, moraju da založi hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da će posao raditi savesno i po zakonu.

Plata članova upravnog odbora, republičkog fonda, je u visini plate narodnog poslanika R. Srbije, plus godišnji bonus koji iznosi za ceo upravni odbor 1% od dobiti preduzeća.

Član upravnog odbora republičkog fonda, mora da založi hipoteku vrednosti od 200.000 eura, kao garanciju da će posao direktora raditi savesno i po zakonu.

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Kako se biraju odgovorni službenici fonda?

Službenike fonda, bira direktor fonda, na osnovu programa rada, koga pišu kandidati.

Članove komisije, koji ocenjuju projekte, bira upravni odbor fonda na predlog direktora, na osnovu programa rada, koje pišu kandidati.

Plata članova komisije, koji ocenjuju projekte, za puno radno vreme, je u visini plate ministara Vladi R. Srbije.

Službenike koji upravljaju državnim kapitalom, u ortačkim firmama, bira upravni odbor na predlog direktor fonda, a na osnovu programa rada koga pišu kandidati.

Članovi komisije koji ocenjuju projekte, i službenici koji upravljaju državnim kapitalom, moraju da založi hipoteku vrednosti od 50.000 do 200.000 eura, kao garanciju da će posao raditi savesno i po zakonu.

Platu i troškove službenika, koji upravljaju državnim kapitalom, snosi ortačko preduzeće. Visinu plate, službenika koji upravlja državnim kapitalom određuje ortak privrednik.

Službeniku, koji upravlja državnim kapitalom, pripada 2% dobiti ortačkog preduzeća.

Kako se bira direktor fonda na nivou lokalne samouprave?

Direktora fonda na nivou lokalne samouprave, bira izvršno veće lokalne samouprave, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

Direktor fonda na nivou lokalne samouprave, mora da založi hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da će posao direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata direktora fonda lokalne samouprave, je u visini plate Predsednika opštine.

Direktor ima bonus 2%, od dobiti koju ostvare preduzeća koja su formirana po ovom projektu.

Kako se bira upravni odbor fonda na nivou lokalne samouprave?

Upravni odbor, koji ima 3 članova, bira Skupštinski opštine, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

Članovi upravnog odbora, fonda lokalne samouprave, moraju da založi hipoteku vrednosti od 50.000 eura, kao garanciju da će posao raditi savesno i po zakonu.

Plata članova upravnog odbora fonda lokalne samouprave, je u visini plate članova izvršnog veća lokalne samouprave.

Kako se biraju odgovorni službenici fonda na nivou lokalne samouprave?

Odgovorne službenike fonda, bira direktor fonda, iz redova republičkog fonda.

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

PREPORUČUJEM DA PROČITATE PROJEKAT SPSA! PROČITAJ   https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/projekat-spas-kako-spasiti-srbe-i-srbiju/

Kako se finansira ovaj projekat?

Fond za podsticanje industrijske proizvodnje, finansira se iz budžeta R. Srbije. Ovim zakonom zabraniti sve vidove subvencija, na svim nivoima vlasti, a sredstva koja su namenjena subvencionisanju privrede, preusmeriti u ovaj fond. Subvencije ostaviti, samo u poljoprivredi, za mala gazdinstva. Nivo subvencija u poljoprivredni, ne sme biti veći od iznosa, koji je bio u 2011 godini.

Fond za podsticanje industrijske proizvodnje, na nivou lokalne samouprave, finansira se i budžeta lokalne samouprave. Lokalnu samoupravu, zakonom obavezna, da za potrebe ovog fonda izdvoji 15% svog budžeta.

Za potrebe ovog fonda obezbediti sredstva u iznosu od jednu milijardu eura, za prvu godinu, a za naredne 4 godine obezbediti još po 1,5 milijardi eura godišnje.

Posle isteka od 5 godina, agencija se finansira iz prodaje svog dela u ortačkim firmama, a razliku do 1,5 milijardi eura, koliko je potrebno sredstava fondu godišnje, uzima kredit.

Kako obezbediti pare za fond, kad je budžet R. Srbije prazan?

Vlada R. Srbije, sa ovim projektom konkurisati kod prijateljskih vlada, za dobijanje povoljnog kredita. (Verujemo, da zapadne vlade i zapadne banke, neće hteti dati novac za realizaciju ovog projekta, jer u njihovom interesu nije da Srbija obnovi proizvodnju. Zato je potrebno novac tražiti, na drugoj strani. )

Drugi deo sredstava obezbeđuju privrednici, iz sopstvenih izvora, iz kredita.

Finansijski potencijal privrednika je preko 5 milijardi evra, ( Primer: Ušteđevina građana u bankama je oko 8 milijardi eura, a u slamaricama drže bar još 4 milijarde eura. Srpska dijaspora ima finansijski potencijal preko 20 milijardi eura.)

Posebnu pažnju treba posvetiti Srpskoj dijaspori, ona može doneti: novac, poslovne veze, znanje, ideje, i iskustvo. Dijaspora će doneti, sve ovo što smo nabrojali, samo ako Vlada R. Srbije napravi poštena pravila igre, a svoj ekonomski interes oni će lako prepoznati.

Kako ovaj projekat može pomoći u obnovi industrijske proizvodnje, objasniti ćemo kroz sledeće primere.

Primer br. 1.

Kako pokrenuti: Industriju motora i traktora IMT iz Beograda ?

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Kako i zašto je IMT propao, nećemo objašnjavati. Ovaj projekat, pruža mogućnost. Kako IMT povratiti iz mrtvih?

IMT se može obnoviti na sledeći način:

 1. Fond, za pokretanje proizvodnje traktora IMT, obezbedi 50 miliona eura.
 2. Javno pozove privrednike, koji su spremni da ulože drugih 50 miliona eura, za proizvodnju traktora IMT, da se jave fondu.
 3. Kad fond nađe partner, tad zajednički formiraju novo preduzeće, Novi IMT.
 4. Država kroz stečaj starog preduzeća IMT preuzme: ime, poslovni prostor, tehnologiju i opremu starog IMT.
 5. Država, Agencija za privatizaciju, izdaje u zakup: poslovni prostor, opremu, tehnologiju i pravo na ime, novoformiranom preduzeću, Novi IMT.

Mi smo sigurni, da je Srbiji potrebna proizvodnja traktora.

Primer br. 2.

Kako podsecati proizvođače mleka, da se udružuju i započnu svoju proizvodnju mlečnih prerađevina?

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Nećemo obrazlagati. Kako i zašto je država prodala mlekare jednom kupcu, pa on, određuje otkupnu cenu i određuje kvalitet, već ćemo objasniti! Kako, proizvođače mleka podsticati da se udružuju, da naprave mini mlekare, da proizvode sir, po uzoru na Švajcarsku, Francusku, Italiju, i tako da sebi obezbedi veći profit.

Fond podstiče privrednike, poljoprivrednike ( U ovom slučaju proizvođače mleka. ) na udruživanje. Na sledeći način:

 1. Fond poziva privrednike ( proizvođače mleka ), da se udruže. Da skupe 50% potrebnih sredstava za izgradnju mini mlekare.
 2. Kad se privrednici ( proizvođači mleka ), udruže. Tad konkurišu sa projektom kod fonda, sa zahtevom da im fond postane ortak. Ako komisija fonda, pozitivno oceni projekat, fond obezbeđuje drugih 50% sredstava i postaje ravnopravni ortak.
 3. Fond i udruženi privrednici ( proizvođači mleka ) osnivaju novo preduzeće. Preduzeće, mini mlekara.

Napomena!

Ovakav sir treba da proizvodimo, njega možemo izvesti u Rusiju.

Primer br. 3.

Kako pokrenut proizvodnju, fema za kosu?

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Zašto se u Srbiji ne proizvodi fen za kosu, ko je za to kriv, nećemo objašnjavati. Ovim projektom, pokazujemo kako početi proizvodnju, fema za kosu.

Fond podstiče privrednike ( U ovom slučaju, one privrednike koji misle da mogu proizvesti fen za kosu. ) na udruživanje. Na sledeći način:

 1. Preko javnih sredstava informisanja, poziva privrednike na ortačko udruživanje sa fondom.
 2. Privrednik, ili grupa privrednika, proceni da može zaraditi novac, proizvodnjom fema za kosu.
 3. Obezbeđuje: projekat i 50% potrebnih sredstava. Sa projektom konkuriše kod fonda za drugih 50% sredstava.
 4. Komisija fonda, procenjuje projekat, da li se isplati ulaganje.
 5. Ako komisija fonda da pozitivno mišljenje o projektu. Tada fond daje drugih 50% sredstava, postaje ravnopravni ortak u poslu, i formiraju preduzeće, po ovom projektu.

NAPOMENA!

Kupujmo domaće!

Novog zapošljavanja radnika, većih plata i penzija, nema bez domaće industrijske proizvodnje.

Domaće industrijske proizvodnje, nema bez domaćeg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema domaće industrijske proizvodnje.

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Kupujmo domaće! Samo ako budemo kupovali domaće proizvode, možemo obezbediti: veće zapošljavanje, veće plate, veće penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom domaćih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Akciju, Kupujmo domaće, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sreće i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju KUPUJMO DOMAĆE, nama mogu da plate, mi ćemo agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Sa poštovanjem !

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

 

PROJEKAT SPAS! KAKO SPASITI SRBE I SRBIJU?

ISTINA O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE

 

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top