Elementor Header
Privrednici su:

OTVARAČ ZA PIVO

OTVARAČ ZA PIVO
Naziv proizvoda :OTVARAC ZA PIVO
Stepen složenosti proizvoda:jednostavan
Broj proizvodaca (GRUPA) za ovaj proizvod:min. 5 (pet)
Nacin finansiranja :Samofinansiranje po programu SAPP-a
Predlagac:ing.Vujanovic Živojin
alt
1.Dizajn :Dizajn mora biti svetskog nivoa, daju ga saradnici agencije “SAPP”-a
2.Projekat:Projekat daju saradnici agencije SAPP-a, kada se pronadu ortaci za proizvodnju.
3.Tehnologija:Tehnologiju daju saradnici agencije SAPP-a, kad se pronadu ortaci za proizvodnju.
4.Zaštitni znak :Ispred proizvodackog zaštitnog znaka na proizvod se stavlja i zaštitni znakagencije agencije SAPP ( Zaštitni znak SAPP potreban je kao garancija da je proizvod kvalitetan. )
5.Kontrola kvaliteta :Kontrolu, kvaliteta, kolicine i finansija kontrolišu saradnici agencije SAPP i moraju biti na svetskom nivou, ne sme biti lošijg kvaliteta od prezentovanog.
6.Plasman proizvoda :Proizvodacu agencija SAPP pomaže u prodaji preko svojih saradnika.
Racunica o mogucim finansijskim efektima ovog proizvoda :
7.Broj domacinstava u Srbiji oko 2.500.000
8.Potrebno proizvoda po domacinstvu 2
9.Vek trajanja proizvoda 5 godina
10.Godišnja potreba na tržištu Srbije. 1.000.000 kom.
11.Finansijska mogucnosti izražene u EURIMA za 1 godinukom1.000.0000.75750.000
12.Stepen ulaganja po ortaku :Malo ulaganje, do 5.000 EURA po ortaku.
13.Potreban radni prostor :Za pocetak dovoljno oko 50 m2
14.Potrebna energija :Struja
Tržišni aspekti
15.Da li postoji domaca proizvodnja ?Ne postoji organizovana i kvalitetna proizvodnja.
16.Da li postoji uvoz ?DA-Ne , u malim prodavnicama nema proizvoda.
17.Da li postoji mogucnost izvoza ?Da, u okruženju nema kvalitetne proizvodnje.
Efekat zapošljavanja radnika :
18.Ovaj proizvod proizvodi min 5 ortackih grupa
19.Jedna ortacka grupa zaposlila bi min. 4 radnika na proizvodnji ovog proizvoda + .
20.Ukupan efekat 20 do 50 radnika zaposleno.

Projekat Srpska agencija za pokretanje proizvodnje SAPP
3. OVI PREDLOZI POKAZUJU ŠTA BI MALI PRIVREDNICI MOGLI DA PROIZVODE, KAKVI SU FINANSISKI EFEKTI PO ODERĐENOM PROIZVODU I SLUŽE DA MALIH PRIVREDNIKE POSTAKNU NA RAZMIŠLJANJE.
OTVARAČ ZA PIVOPredlog broj 1.
Naziv proizvoda :OTVARAČ ZA PIVO
Stepen složenosti proizvoda:jednostavan
Broj proizvođača (GRUPA) za ovaj proizvod :min. 5 (pet)
Način finansiranja :Samofinansiranje po programu SAPP-a
Predlagač  :ing.Vujanović Živojin,
1Dizajn :Dizajn mora biti svetskog nivoa, daju ga saradnici agencije “SAPP”-a
2Projekat:Projekat daju saradnici agencije SAPP-a, kada se pronađu ortaci za proizvodnju.
3Tehnologija :Tehnologiju daju saradnici agencije SAPP-a, kad se pronađu ortaci za proizvodnju.
4Zaštitni znak :Ispred proizvođačkog zaštitnog znaka na proizvod se stavlja i zaštitni znakagencije agencije SAPP ( Zaštitni znak SAPP potreban je kao garancija da je proizvod kvalitetan. )
5Kontrola kvaliteta :Kontrolu, kvaliteta, količine i finansija kontrolišu saradnici agencije SAPP i moraju biti na svetskom nivou, ne sme biti lošijg kvaliteta od prezentovanog.
6Plasman proizvoda :Proizvođaču agencija SAPP pomaže u prodaji preko svojih saradnika.
Račinca o mogućim finansiskim efektima ovog proizvoda :
7Broj domaćinstava u Srbiji  oko 2.500.000
8Potrebno proizvoda po domaćinstvu  2
9Vek trajanja proizvoda  5 godina
10Godišnja potreba na tržištu Srbije.  1.000.000  kom.
11Finansiska mogućnosti izražene u EURIMA za 1 godinukom1.000.0000,75750.000
12Stepen ulaganja po ortaku :Malo ulaganje,  do 5.000 EURA po ortaku.
13Potreban radni prostor :Za početak dovoljno oko  50 m2
14Potrebna energija :Struja
Tržišni aspekti
15Da li postoji domaća proizvodnja ?Ne postoji organizovana i kvalitetna proizvodnja.
16Da li postoji uvoz ?DA-Ne , u malim prodavnicama nema proizvoda.
17Da li postoji mogućnost izvoza ?Da, u okruženju nema kvalitetne proizvodnje.
Efekat zapošljavanja radnika :
18Ovaj proizvod proizvodi min 5 ortačkih grupa
19Jedna ortačka grupa zaposlila bi min. 4 radniak na proizvodnji ovog proizvoda + .
20Ukupan efekat    20 do 50 radnika zaposleno.
NAPOMENA : Obavezno pročitajte projekte:
Projekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji Projekat 1 koji se nalazi na sajtu:  http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html
Projekat Srpska agencija za pokretanje proizvodnje SAPP
3. OVI PREDLOZI POKAZUJU ŠTA BI MALI PRIVREDNICI MOGLI DA PROIZVODE, KAKVI SU FINANSISKI EFEKTI PO ODERĐENOM PROIZVODU I SLUŽE DA  MALIH PRIVREDNIKE POSTAKNU NA RAZMIŠLJANJE.

NAPOMENA!!!

UKOLIKO VAM SE PROJEKAT SVIĐA, POMOZITE DA SE REALIZUJE!!! Pošaljite pismo Vladi R. Srbije sa pitanjem!!! Na primer, pošalji te ovo pismo e-mejlom! Molim Predsednika Vlade R. Srbije i ministre da javno objasne, ZAŠTO NE?ETE DA REALIZUJU PROJEKAT: SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE – SAPP,  kad projekat podsti?e razvoj domaće proizvodnje. Meni se projekat sviđa, i da postoji ja bi pokreno proizvodnju …………………( navest šta bi proizvodili )………… Pismo poslati na sledeće e-adrese:

Ukoliko želite da se ovaj projekat brže realizuje, POMOZITE DA SE OVAJ PROJEKAT, U SKRA?ENOJ VERZIJI, OBJAVI U DNEVNIM NOVINAMA I DA ZAJEDNO ORGANIZUJEMO KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU, na kojoj bi prestavili projekat i PITALI VLADU, ZAŠTO NE REALIZUJE OVAJ PROJEKAT. Da bi naterali vladu da realizuje ovaj project, potrebno je postavljati pitanje, preko medija, jedanput mesečno, odnosno 12 puta godišnje, I to raditi sve dok ne realizuje ovaj projekat.

KAD VLADA REALIZUJE OVAJ PROJEKAT, STVORITI ?E SE USLOVI DA VI NAPRAVITE OZBILJNU PROIZVODNJU, POSTANETE STABILAN PRIVREDNIK I SREĆAN I BOGAT ČOVEK SA.

OD NAS TOLIKO!!! SAD STE VI NA REDU!!!

Sa poštovanjem!

  • Predsednik UGIS-a
  • ing Vujanović Živojin.
  • Tel: 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top