Elementor Header
Privrednici su:

FARMA SVINJA, SKRAĆENI BIZNIS PLAN

FARMA SVINJA, SKRAĆENI BIZNIS PLAN

FARMA SVINJA, SKRAĆENI BIZNIS PLAN ZA FARMU SVINJA KAPACITETA: 150 KRMAČA + I FARMA TOVLJENIKA  4.500 +!!!

Ovaj plan nudi ideju: građanima, privrednicima, seljacima  kako da naprave svoju farmu svinja i da tako zarade velike pare. Ovaj skraćeni biznis plan pokazuje da vlasnik može ostvariti godišnji profit u iznosu od 250.000 € ( 250 hiljada € ) a da sa farmom upravlja od kuće koja je blizu farme ili iz Beograda, Novog Sada, Moskve, Pariza, Njujorka……….

OPREZNIM PREDUZETNICIMA PREDLAŽEM da u izgradnju svoje farme krenu sa manjim kapacitetom, PREDLAŽEM da to bude FARMA KRMAČA 50+ I FARMA TOVLJENIKA 1.500 +. U ovoj varijanti, IDEJNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT mora predvideti proširenje farme.

SKRAĆENI BIZNIS PLAN, SKRAĆENA EKONOMSKA RAČUNICA
ZA FARMU SVINJA, FARMA KRMAČA 150 +I FARMA TOVLJENIKA 4.500 +!!!

 I pored gore datog saveta opreznim preduzetnicima, ja ću dati primer: Skraćeni biznis plana za farmu svinja kapaciteta, farma krmača 150 + i farma tovljenika 4.500 +, jer on pokazuje prave mogućnost ovog biznisa.

U ovom primeru pretpostavljamo da se farma bavi samo proizvodnjom i prodajom tovljenika, 4.500 komada.

Računica iz 2012 godine.

Cena tovljenika 120 kg je 1,5 €/kg žive vage.

Ukupan godišnji prihod je 810.000 €. Dokaz: 4.500 tovljenika x 120 težina tovljenika x 1,5€ cena žive vage tovljenika = 810.000 € ( 810 hiljada € )

Moguć godišnji profit je 250.000 € ( 250 hiljada € )

Cena hrane 2012 god, Novosadska berza:

 • Kukuruz 15,9 din/ kg
 • Pšenica 17,00 din/kg
 • Soja 49,53 din/ kg 

Računica iz 2024 godine.

Cena tovljenika od 120 kg je 2,5 €/kg žive vage ( Mart 2024 ).

Ukupan godišnji prihod je 1.350.000 €. Dokaz: 4.500 tovljenika x 120 težina tovljenika x 2,5 € cena žive vage tovljenika = 1.350.000 € ( 1,35 miliona € )

Moguć godišnji profit je 445.000 € ( 445 hiljada € )

Cena hrane Mart 2024 godine, Novosadska berza:

 • Kukuruz 16,40 din/ kg
 • Pšenica 18,20 din/kg
 • Soja 51,80 din/ kg

Ako želite da postignete gore pomenuti profit, morate usvojiti sledeću filozofiju ovog biznisa, morate se takmičiti sa najboljima u svetu, morate razmišljati o tome, morate naučiti i verovati da možete biti najbolji. Vi to možete uraditi, možete biti najbolji.

Ako su Danski farmeri najbolji na svetu, ako oni postižu najbolje rezultate u uzgoju svinja, onda se Vi morate porediti sa njima, jer nastupate na istom tržištu.

Morate usvojiti sledeće standarde, morate postaviti sledeće ciljeve:

 • Jedan radnik opslužuje 150 krmača.
 • Jedan radnik opslužuje 4.500 tovljenika.
 • Jedna krmača daje 30 tovljenika godišnje.
 • Potrošnja hrane po  1.kg prirasta je 2,8 kg.
 • Jedna krmača godišnje pojede od 1.200 do 1.300 kg hrane.

FARMA SVINJA, SKRAĆENI BIZNIS PLANKako ostvariti zadati cilj, kako napraviti svoju farmu svinja?

Šta treba znati, da bi ovaj posao uspeo?

Da bi ovaj biznis uspeo, da bi farma svinja uspešno poslovala, odnosno, da bi farma vlasniku donela zadati profit, potrebno je:

Morate naučiti:

 • KAKO IZGRADITI FARMU?
 • KAKO UPRAVLJATI FARMOM?

1. Potrebno je da uradite IDEJNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT FARME, on će vam pokazati kako farma treba da izgleda i dat će vam okvirnu sliku , koliko to košta.

2. Potrebno je odabrati pravu lokaciju farme. Potrebno je da farma bude blizu naseljenog mesta, blizu osnovne škole!( Zašto ? Ovo je posebno važno za one vlasnike koji ne žive pored farme, žive u gradovima, na primer: Beogradu N. Sadu, Moskvi, Parizu ili Njujorku… Farma uspešno može raditi samo sa ako ima odgovorne i kvalitetne radnike. Odgovoran radnik traži odgovarajuće uslove. Prvi od uslova je, koliko je osnovna škola daleko od farme. Zato farma mora da bude blizu škole.)

3. Potrebno je odabrati odgovorne i kvalitetne radnike! To će uraditi uz pomoć javnog konkursa. Predlažem vlasnicima farme da nađu odgovornu porodicu sa dosta dece, koju će nastaniti na farmi. Na farmi će napraviti kuću od 100 m2 gde će oni živeti + plastenik-staklenik od 300 m2, u kome će oni proizvoditi hranu za sebe i za gazdu. ( Zašto na farmi treba napraviti kuću za radnike? Farmu treba čuvati i u toku noći, ako ovu ideju prihvatite neće vam trebati čuvar. Zašto treba birati porodicu sa dosta dece? I deca mogu nešto uraditi, a kod radnika stvoriti će veću odgovorni prema farmi. )

4. Treba tako organizovati posao da zaposlite muža i ženu, da oni budu u stalnom radnom odnosu, da imaju toliko posla da efektivno rade 8 sati dnevno.

5. Ova dva radnika treba da opslužuju:

 • 150 krmača i
 • 4. 500 tovljenika 

(Po standardima, savremene proizvodnje u svinjarstvu, jedan radnik opslužuje 150 krmača i 1 radnik opslužuje 4.500 tovljenika na godišnjem nivou. )

6.Potrebno je na farmi zaokružiti proizvodnju, a to znači:

 • Potrebno je imati svoje krmače! ( U našem slučaju, predlažemo da to bude 150 krmača. )
 • Potrebno je imati savremenu farmu, potrebno je imati: ČEKALIŠTE, BUKARIŠTE, PRASILIŠTE, PRED-TOV I TOV! ( U našem slučaju, 150 krmača može da obezbedi 4.500 prasad za tov na godišnjem nivou )
 • Potrebno je imati svoju selekciju svinja, svoje NERASTOVE, svoje NAZIMICE. ( Proizvodnja i prodaja nazimica i veprova donosi veću zaradu i veći profit. )
 • Potrebno je imati SOPSTVENU MEŠAONU STOČNE HRANE! ( Potrebno je u sopstvenoj režiji, za svoje potrebe, na farmi proizvoditi koncentrat. )

7. Potrebno je nabaviti potrebno ZNANJE. To znanje možete nabaviti u saradnji sa profesorima i asistentima na Poljoprivrednom fakultetu ili angažovanjem bivših upravnika farmi svinja. ( Na primer, angažujete bivšeg upravnika farme svinja PIK Bečeja. PIK Bečej je nekad proizvodio 100.000 tovljenika godišnje. )

8. Treba da napravite detaljni BIZNIS PLAN.

FARMA SVINJA, SKRAĆENI BIZNIS PLAN

Ovo gore prikazano je skraćeni biznis plan za farmu svinja kapaciteta 150 krmača + 4.500 tovljenika.

Ukoliko želite više informacija možete naručiti biznis plan!

KOMPLETAN BIZNIS PLAN SADRŽI:

 • TEHNOLOŠKI PROJEKAT,
 • IDEJNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT FARME + GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT,
 • EKONOMSKI PROJEKAT KOJI NUDI DODATNE IDEJE, KAKO POVEĆATI ZARADU, KAKO POVEĆATI PROFIT.

Da bi doneli kvalitetne odluke, potrebno je da uradite IDEJNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT FARME

FARMA SVINJA, SKRAĆENI BIZNIS PLAN

 PREDLAŽEM!!! 

Predlažem da prvo naručite, napravite IDEJNI GRAĐEVINSKI PROJEKAT FARME SVINJEA.

( ŽAD-INŽENJERING iz Bečeja, nudim Vam izradu IDEJNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA ZA FARMU KRMAČA I FARMU TOVLJENIKA.) 

IDEJNI PROJEKAT SADRŽI:

 • SITUACIONO REŠENJE SVIH OBJEKATA NA FARMI,
 • SVE OSNOVE,
 • SVE PRESEKE,
 • SVE FASADE
 • DETALJE,
 • TEKSTUALNE OPISE
POZVOITE +3869-155-4122

 

ŠTA JOŠ MORATE URADITI???

Da bi uspeli u ovom poslu, da bi zaštitili svoje interese, morate se dodatno angažovati, morate se pridružiti postojećem udruženju svinjara koji na pravi način brane Vaš interes ili ako takvog udruženja nema, onda ga Vi morate osnovati. Morate se na pravi način boriti za sebe, nema ko drugi da to radi umesto Vas.

Vlada R. Srbije iz neznanja ili loših namera vodi pogrešnu ekonomsku politiku u poljoprivredi 35 godina. Srbija je 1989 godine proizvela 4.501.000 svinja, 2018 godine proizvela je 2.792.000 svinja a 2023 godine još manje ( U 2023 godini proizvedeno je 2.141.000 svinja), i ako je u ovom periodu, kroz subvencije, Srbija uložila 25 milijardi $ u poljoprivredu. Pogledaj tabelu, ona pokazuje koliko je pogrešna ekonomska politika u poljoprivredi, ova tabela dokazuje da se pogrešno radi.

FARMA SVINJA, SKRAĆENI BIZNIS PLAN

Morate se boriti za kupca, a ne za subvencije. Morate se boriti da se uvoz svinjski politiku stavi pod logičnu kontrolu. Morate se boriti da se uvoznici svinjskih polutki vežu za izvoz mesnih prerađevina. Morate pročitati projekat KAKO VEZATI UVOZ ZA IZVOZ?

Citat iz projekta!

Tražimo od Vlada RS da uvaži interes malih i srednjih privrednika, i da donese predloženi zakon o podsticaju izvoza ( vezivanju uvoza za izvoz ). Odnosno da uvoznike zakonom obavežu, da svoj uvoz u R. Srbiju, pokriju izvozom slične robe, po sledećem modelu :

 • u 2011. godini da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza,
 • u 2012. godini da svoj uvoz pokriju sa 20 % izvoza,
 • u 2013. godini da svoj uvoz pokriju sa 30 % izvoza i
 • u 2014. godini da svoj uvoz pokriju sa 40 % izvoza.

Obavezna pokrivenost uvoza sa izvozom slične robe može ići maximalno do 40%. Ukoliko bi neko želeo da se ovaj procenat pokrivenosti uvoza sa izvozom poveća to ne bi bilo dobro, to bi loše delovalo na domaću proizvodnju jer bi eliminisali konkurenciju. Završen citat!

PROČITAJ  projekat KAKO VEZATI UVOZ ZA IZVOZ?

KAKO VEZATI UVOZ ZA IZVOZ?

Morate naterati Vladu R. Srbije da donese zakon koji će propisati obavezu robnim rezervama da kupuju i da trguju sa svinjskim polutkama. Predlažem da RR budu obavezne  da kupe 20% svinjski polutki, od godišnje potrošnje u Srbiji. ( Ovaj zakon će povećati izvoz, razvoj domaće proizvodnje, sprečiti nekontrolisani uvoz i stabilizovati cenu svinja!!! )

Morate se boriti za razvoj svog biznisa, morate se boriti da bude što više ovakvih farmi, da se poveća proizvodnja svinja, da se udružite sa državom i napravite ortačke klanice koje će proizvode plasirati na domaćem tržištu a višak izvesti u Kinu. Morate pročitati projekte: PREDLAŽEM PREDSEDNIKU, PREDLOG 1 i projekat KAKO POKRENUTI DOMOAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU.

Citat iz projekta PREDLAŽEM PREDSEDNIKU, PREDLOG 1 

Predlažem Predsedniku R. Srbije da zamoli naše tajkune, koji su zaradili više od 5.000.000 eura, da svako od njih u nekom selu, izgradi svoj ranč-salaš. 

Da na ranču – salašu organizuju proizvodnju, na primer: da naprave farmu i da organizuju proizvodnju svinja, pilića, goveda, ili da organizuju proizvodnju voća, povrća, cveća itd.

Na tom ranču – salašu da izgrade kuću od 100 m2 za radnike, i da u nju nastani jednu porodicu sa dosta dece i da zaposli muža i ženu.

Ako bi ste ovo uradili, pomogli bi ste razvoj sela, usrećili 4.000 porodica ( srećni bi bili i tajkuni i porodice ), zaposlili bi 4.000 radnika i pomogli razvoj poljoprivrede. Završen citat!

PROČITAJ projekat,  PREDLAŽEM PREDSEDNIKU, PREDLOG 1

PREDLAŽEM PREDSEDNIKU, PREDLOG 1

Citat iz projekta KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Predlažemo Vlada R. Srbije da donese zakon, Zakon o ortačkim udruživanju finansijskih sredstava, države i privrednika, u oblasti industrijske proizvodnje, u odnosu 50% : 50% u sektoru industrijske proizvodnje sa ciljem podsticanja domaće proizvodnje. 

Zakonom omogućiti državi Srbiji, da se udružuje sa privrednicima u odnosu 50% : 50% u finansiranju i rukovođenju proizvodnje određenog proizvoda na sledeći način:

 • Privrednik obezbeđuje projekat, šta proizvoditi, i 50 % finansijski sredstava. Sa tim projektom, privrednik konkuriše kod fonda i predlaže fondu, da fond postane ortak sa drugih 50% sredstava, u realizaciji projekta.
 • Stručna komisija fonda, proučava projekat privrednika i odlučuje da li će sa privrednikom ući u ortački posao. Ako je komisija procenila, da se isplati ući u ortakluk, po predloženom projektu. Tad fond obezbeđuje svoj deo sredstava, drugih 50%, stručno lice sa licencom koje upravlja državnim kapitalom, sklapa ugovor i formiraju ortačko preduzeće. 
 • Ortačkim preduzećem upravljaju ortaci, predstavnici privatnog i državnog kapitala. Virman za plaćanja, potpisuje se sa dva potpisa. Virman potpisuje ovlašćeni predstavnik privatnog kapitala i ovlašćeni predstavnik državnog kapitala. 

Zakonom obavezati državu, da svoj deo preduzeća proda posle 5 godina, uz uslov da ortaci imaju pravo preče kupovine. ( Detaljan zakon ćemo uraditi kad prihvatite ovaj projekat. )

PROČITAJ projekat KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

KAKO POKRENUTI DOMAĆU INDUSTRISKU PROIZVODNJU?

Morate se boriti za promovisanje ovih ideja u javnosti. Promociju ovih ideja možete pomoći tako što će te se reklamirati na ovom sajtu.

POZIVAM!!!

Pozivam naše tajkune: M. Kostića, M. Miškovića, V. Hamovića, D. Đilasa, Ž. Mitrovića, S. Ražnatović, B. Karića, T. Nikolića, S. Popovića i druge…. Da svojoj deci ne kupuje preskupe automobile ( Naši tajkuni svojoj deci kupuju preskupe automobile, čija je vrednost i preko 300 hiljada €. ) već da im naprave ovakvu farmu svinja, i da im daju da oni sa njom upravljaju.

Gospodo tajkuni, ako poslušate ovaj savet, znajte da se uradili dobro delo za sebe, za svoju decu i za svoj narod!

 • Autor projekta:
 • Vujanović Živojin građ. inž. 069-155-41-22

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top