Elementor Header
Privrednici su:

DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ???

DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ???

Kad će Srbija imati prosešnu platu 1.004 eura Za 86 godina!!-

Ovo i ovakvo pitanje moramo postaviti sebi i političarima, jer je u 2015 godini, PROSEČNA NETO PLATA U SLOVENIJI BILA JE 1.004 eura a u SRBIJI 361 euro. Projekat ima zadatak da objasni: zašto je prosečna neto plata u Srbiji 361 euro a u Sloveniji 1004 eura, zašto građani Srbije beže iz Srbije, zašto smo toliko propali, i da pokaže, put spasenja za narod i državu.

Moramo shvatiti, narod i politički lideri, da idemo pogrešnim putem, da vodimo pogrešnu ekonomsku politiku, već 30 godina, i da zbog ovakve ekonomske politike, mladost Srbije beži iz Srbije. ( Po zvaničnim podacima, u poslednjih 25 godina, iz Srbije pobeglo je oko 800.000 građana. Ako na ovaj broj dodamo i decu rođenu u iseljeništvu, onda možemo reći! Za poslednjih 25 godina, iz Srbije se iselilo milion građana. )

ANALIZA PITANJA! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA???

Analiza br. 1.

Da bi doneli ispravan zaključak, doneli ispravnu ocenu, da li su Slovenci pametniji od Srba, moramo uporediti znamenite Srbe sa znamenitim Slovencima.

Ja sam, iz knjige 100 najznamenitijih Srba, odabrao 5 Srba, 5 svetskih velikan, i uporedio sa 5 znamenitih Slovenaca.

alt

Odabrao sam ovih 5 znamenitih Srba: Nikolu Teslu, Milutina Milankovića, Mihajila Pupina, Ivu Andrića i Bogdana Maglića i pokušao da nađem 5 znamenitih Slovenaca, koji mogu stati naspram ovih 5 svetskih velikana.

Ja nisam našao ni jednog Slovenca, koji bi mogao da stane naspram ovih pet Srpskih i svetskih velikana, jer ih Slovenija nema. Pa sam na osnovu ove činjenice doneo zaključak !!

Zaključak br. 1!

Na osnovu gore navedenog, može se zaključiti ! SRBI SU PAMETNIJI OD SLOVENACA!!!

Analiza br 2.

Da bi uradili valjanu analizu i doneli ispravan zaključak, na postavljeno pitanje! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ? Moramo analizirati i druge faktore, koji utiču na kvalitet života u Srbiji i Sloveniji. Moramo analizirati, prosečne neto plate u 2015 godini.

Ostvarena prosečna neto plata, u 2015 godini, u okruženju je :

 • u SLOVENIJI je: 1.004 eura,
 • u HRVATSKOJ je: 747 eura,
 • u CRNOJ GORI je: 482 eura,
 • u BOSNI I HERCEGOVINI je: 422 eura,
 • u MAKEDONIJI je: 365 evra a u
 • SRBIJI 361 eura.

Prosečna neto plata u Austriji, u 2015 godini, je: 2.114 eura.

Prosečna neto plata u Francuskoj, u 2015 godini, je 2.474 eura.

U Francuskoj, u 2015 godini, plate su realno povećane za 1.5%.

( Literatura: Politika:http://www.politika.rs/scc/clanak/322691/Najvisa-januarska-neto-plata-u-Sloveniji-najmanja-u-Srbiji

Večernje Novosti : http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:585083-U-Srbiji-najnize-plate-u-regionu )

alt

Da bi razumeli ovu priču i shvatili, u kakvom se problemu nalazimo, moramo postaviti sledeća pitanja:

 1. Koliko je godina potrebno Srbiji, da dostigne sadašnju neto platu Slovenije od 1004 eura?
 2. Koje godine će Srbija dostići prosečnu Slovenačku neto platu od 1.004 eura?
 3. Koliko će, realno rast plata u Srbiji?
 4. Kolika će biti prosečna neto plata u Sloveniji, kad Srbija dostigne prosečnu neto platu od 1.004 eura?

Da bi dali odgovor na postavljena pitanja, moramo krenuti od određenih pretpostavki!

Pretpostavljamo da u će Srbiji neto plata realno rasti 1.2% godišnje !! ( Zašto 1,2% ? Zato što je u Francuskoj, u 2015 godini, neto plata realno porasla za 1.5%. Ne verujem da ova ekonomska politika i ova vlast može biti bolji od Francuza, i da možemo imati veći realni rast plata! )

Pretpostavljamo da će svake godine plata realno rasti, da neće padati.

Računica pokazuje sledeće:

Srbija će dostići, sadašnju prosečnu neto platu u Sloveniji od 1.004 eura, za 86 godina, odnosno 2101 godine.

2101 godine, Slovenija će imati prosečnu neto platu od 2.800 eura, Austrija 5.897 eura, a Francuska 6.901 euro.

Računica prikazana kroz tabelu!

alt

Koliko, ja i članovi moje porodice treba da živimo, da bi doživeli dan, da Srbija ima prosečnu neto platu od 1004 eura?

AUTOR ovog teksta i projekta mora da šivi 146 godina, da bi doiveo, da Srbija ima prosečnu neto platu od 1.004 eura. (60 godina star + 86 god.= 146 god. ).

MOJA ĆERKA, koja sada ima 36 godina, mora da živi 122 godine, da bi doživeo, da Srbija ima prosečnu neto platu od 1.004 eura. ( 36 godina stara + 86 god. = 122 godine ).

MOJ UNUK, koji sad ima 7 godina, imat će 93 godine kad Srbija bude imala prosečnu neto platu od 1.004 eura. ( 7 godina star + 86 godina =93 godine)

MOJA UNUKA, koji sad ima 4 godina, imat će 90 godine, kad Srbija bude imala prosečnu neto platu od 1.004 eura. ( 4 godina star + 86 godina =90godine)

Poštovani! Predlažem da i Vi ovu tabelu analizirate, kroz prizmu vaše porodice.!

ZAKLJUČAK !!!

Ova analiza i dokazi pokazuju, da su SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA, odnosno pokazuje, da su Slovenački politički lideri mnogo pametniji od Srpskih političkih lidera.

Ova analiza pokazuje, da je stanje u Srpskoj ekonomiji katastrofalno, da vlade R. Srbije vodi pogrešnu ekonomsku politiku već 30 godina, i da zbog ovakvog ekonomskog stanja u Srbiji, iz Srbije beži mladost u beli svet. ( Iz Srbije je pobeglo oko milion građana, za poslednjih 25 godina.)

NE SLAŽEM SE !!!

Ne slažem se sa ovim stanjem! Ne slažem se, da od potomaka: Stefana Nemanje, Svetog Save, Nikole Tesle, Milutina Milankovića, Andrića, Pumina budu pametniji Slovenci !

Ne slažem se sa ovim stanjem, da naša deca i unuci moraju da beže iz Srbije, akožele bolji i bogatiji život.

PROTESTVUJEM PROTIV OVAKVOG STANJA! PROTESTVUJEM I DIŽEM GLAS PROTIV: NEZNANJA, NEODGOVORNOSTI, BEZIDEJNOSTI, SUJETE, POHLEPE, RAVNODUŠNOSTI.

ŠTA VI MOŽETE URADITI ?

1. MOŽETE DA SE POMIRITE SA OVIM NEZNANJEM, NEODGOVORNOŠĆU POLITI?KIH LIDERA, DA ĆUTITE I TRPITE, ILI DA SA PORODICOM POBEGNETE U BELI SVET.

2. MOŽETE DA DIGNETE GLAS PROTIV OVOG NEZNANJA I NEODGOVORNOSTI! MOŽETE POMOĆI U IZRADI PROJEKTA: KAKO ZA TRI GODINE DOSTI?I PROSEČNU NETO PLATA OD 1.004 EURA? MOŽETE PODRŽATI OVAJ PROJEKAT I OVU BORBU! Bilo šta da uradite, bolje je od ćutanja i bežanja! )

MI PODRŽAVAMO ONE GRAĐANE KOJI NE?E POBEĆI IZ SRBIJE, VE? SU SPREMNI DA SE BORE ZA : BOLJU, PRAVEDNIJU I BOGATIJU SRBIJU.

POSEBNO PODRŽAVAM ONE GRAĐANE, KOJI SU SPREMNI DA UZMU UČEŠĆE U PISANJU PROJEKTA: KAKO ZA 3 GODINE DOSTI?I PROSEČNU NETO PLATU OD 1.004 EURA I KAKO ZA 20 GODINA STIĆI AUSTRIJU.

alt

������������������������������������������������������������� PROJEKAT !!!

���� KAKO ZA TRI GODINE DOSTI?I PROSE?NU NETO PLATO OD 1.004 EURA ??

Da bi Srbija, za 3 godine imala prose?nu neto platu od 1.004 eura, potrebno je DA VLADA R. SRBIJE:

1. DONESE ZAKONE, KOJI ?E POKRENUTI DOMA?U PROIZVODNJU SVEGA I SVA?EGA!

2. DONESE ZAKON O OPOREZIVANJU PROFITERA ( DONESE ZAKON, KOJI ?E OMOGU?ITI DA TAJKUNI OTKUPE SVOJE GREHOVE ? ) !!!

3. DONESE ZAKONE, KOJI ?E PROPISATI MAKSIMALNI BROJ ZAPOSLENIH!! ( ZAKONOM PROPISATI PRECIZAN BROJ ZAPOSLENIH, ZA SVAKO JP I DR�AVNU USTANOVU POJEDINA?NO. NA PRIMER: ZAKONOM PROPISATIDA EPS MO�E IMATI ZAPOSLENIH RADNIKA, KOLIKO IMA ELEKTROPRIVREDA AUSTRIJE, NI JEDNOG VI�E! )

4. DONESE ZAKONE KOJI ?E UVESTI, LI?NU MATERIJALNU ODGOVORNOST DIREKTORA – RUKOVODIOCA JAVNIH PREDUZE?A, DR�AVNIH USTANOVA I IZABRANIH LICA !!

5. DONESE ZAKON, KOJI ?E OBAVEZATI SVE PRIVREDNE SUBJEKTE DA PLA?AJU: PDV POREZ, I DRUGE POREZE I DOPRINOSE !!!

6. DONESE ZAKON, KOJI ?E SPRE?ITI RAD NA CRNO !!!

7. DONESE ZAKON, KOJI ?E UKLJU?ITI DIJASPORU U ZAKONODAVNU I IZVR�NU VLAST R. SRBIJE !!!

8. DA PROMENIMO ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA!! ZAKONOM PROPISATI DA NARODNI POSLANIK MO�E� BITI IZABRAN MAKSIMUM 2 MANDATA NA FUNKCIJU NARODNOG POSLANIKA !!)

9. DA PROMENIMO ZAKON O POLITI?KIM STRANKAMA!! ZAKONOM PROPISATI, DA SE UNUTAR STRANKE, RUKOVODSTVO BIRA NA OSNOVU: PROGRAMA RADA, TAJNIM GLASANJEM, I PO PRINCIPU USLOVNI GLAS.

10. DA DONESE ZAKON, KOJI ?E UVA�AVATI STAV ONIH GRA?ANA, KOJI NE IZA?U NA IZBORE! ( Doneti zakon koji ?e propisati! Ukoliko na izbor iza?e manje od 50% gra?ana upisanih u bira?ki spisak , onda mandat traje 2 godine a ne ?etiri. Omogu?iti gra?anima koji su protiv svih stranaka, da vode kampanju, da se na izbore ne izlazi. Obezbediti im medijski prostor. )

11. DONETI ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU, KOJI ?E OMOGU?ITI PREDSTAVLJANJE DRUGA?IJIH IDEJA! ( Zakonom propisati, da sve televizije, koje u svom programu imaju informisanje, da su obavezne da odvoje medijski prostor za: opozicione parlamentarne stranke u trajanju od 30 min nedeljno, za vanparlamentarne stranke u trajanju od 15 minuta nedeljno, a za registrovana udru�enja gra?ana u trajanju od 15 minuta dvonedeljno. )

12. DONETI ZAKON O SREDNJEM I VISOKOM OBRAZOVANJU KOJI ?E SPRE?ITI KUPOVINU DIPLOMA !!! Zakonom propisati, da se u osnovnim i srednjim �kolama, znanje u?enika proverava 3 puta godi�nje sa testovima, da se ti rezultati postavljaju trajno na internet i dostavljaju ministarstvu Prosvete, na trajno ?uvanje.

Za vi�e �kole i fakultete propisati, da su obavezni da polaganje ispita obavljaju javno pred kamerama i da te rezultate objave na internetu. Video zapis polaganja ispita ?uva se na fakultetu i u ministarstvu prosvete.

Zakonom propisati da diplomski rad na master studijama, na fakultetima koji proizvode menad�ere, bude uslov da je lice uspe�no vodilo sopstvenu firmu u trajanju od minimum 4 godine.

Zakonom propisati da doktorske studije, na fakultetima koji proizvode menad�ere, bude uslov da je lice uspe�no vodilo sopstvenu firmu u trajanju od minimum 10 godine.

Zakonom propisati da su fakulteti obavezni da obezbede da, polaganje ispita na doktorskim studijama, bude javno, pred kamerama, i da te rezultate objave na internetu. Video zapis polaganja ispita ?uva se na fakultetu i u ministarstvu prosvete. Doktorski rad se trajno ?uva na fakultetu i u Ministarstvu prosvete, uz obavezu da se doktorski rad objavi na internetu.

Zakonom propisati, da su svi politi?ari i postavljena lica od strane politike, obavezni da prijave gde su zavr�ili: osnovnu i srednju �kolu i fakultet, a te ustanove ( �kole i fakulteti ) obavezni su da na svom sajtu objave sve podatke i ocene u toku �kolovanja o tom licu. Za nepo�tovanje ovog zakona, zakonom propisati kaznu koja ?e biti zabrana bavljenja politikom.

MI VERUJEMO DA JE MOGU?E IZGRADITI SISTEM, KOJI ?E OMOGU?ITI DA SRBIJA ZA TRI GODINE DOSTIGNE PROSE?NU NETO PLATU OD 1004 EURA!!

ZA�TO 1.004 eura?

Mnogi su pitali! Za�to ba� 1.000 eura?

SAMO PROSE?NA NETO PLATA OD 1.000 EURA MO�E USPORITI, KASNIJE I ZAUSTAVITI, PROCES ISELJAVANJA GRA?ANA SRBIJE IZ SRBIJE!!!!

PRIMER!!!

alt

Po nezvani?nim podacima, iz Sente, ?ija op�tina ima 25.619 stanovnika, u poslednje 4 godine iselilo se 5.000 gra?ana, a iz Kanji�e, ?ija op�tina ima 27.510 stanovnika, u poslednje 4 godine, iselilo se 4.000 gra?ana.

Ovaj primer pokazuje: u kakvom stanju se nalazi Srbija i koliko smo mi u pravu, kad tra�imo da se uradi projekat ?? KAKO ZA TRI GODINE DOSTI?I PROSE?NU NETO PLATU OD 1.004 EURA??

Ukoliko ne uradimo i realizujemo pomenuti projekat, iseljavanje ?e se nastaviti. Lepim pri?ama ne?emo mo?i zaustaviti iseljavanje.

alt

NA�I, DOLE PRIKAZANI PROJEKTI, GRADE SISTEM, KOJI ?E ZA 3 GODINE OBEZBEDITI PROSE?NU NETO PLATU OD 1.004 EURA.

�1.� Bez razvoja doma?e proizvodnje, Srbija ne?e iza?i iz krize! Bez razvoja velikih fabrika, ne mo�e se razviti mala privreda jer nema za koga da radi. Zato smo mi i napisali projekat: ??KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU?? (Kako dr�ava da pomogne, razvoj doma?e proizvodnje ? ) Ovaj projekat nudi re�enje, kako pokrenuti velike fabrike!

alt

 • KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU ?
 • Kako dr�ava da pomogne, razvoj doma?e proizvodnje ?
 • Projekat br. 4.

Ovaj projekat, Projekat br. 4. ?Kako dr�ava da pomogne, razvoj doma?e privrede” nudi re�enje, kako u Srbiji pokrenuti inustrijsku proizvodnju. Bez, pokretanja industrijske proizvodnje, svega i sva?ega, Srbija ne?e iza?i iz ekonomske krize……………………….Vi�e na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/272-kako-drava-da-pomogne-razvovj-proizvodnje.html

2.�� Bez izvoza gotovih industrijskih proizvoda Srbija ne mo�e iza?i iz krize. Bez zakona, koji ?e obavezati uvoznike da svoj uvoz pokriju izvozom sli?nih proizvoda, nema razvoja doma?e proizvodnje i nema izvoza.Zato smo mi i napisali projekat:( Kako pokrenut proizvodnju ? ) KAKO ZAKONOM PODSTA?I IZVOZ ? Ovaj projekat nudi re�enje, kako zakonom podsta?i izvoz i razvoj doma?e proizvodnje!

alt

( Kako pokrenut proizvodnju ? )

 • Projekat !
 • Kako zakonom podsticati izvoz ?

Ovaj projekat govori o pogre�noj ekonomskoj politici, koju Vlada RS sprovodi poslednjih 25 godina ! Ova naopaka ekonomska politika, ugasila je industrijsku proizvodnju, uni�tila na� izvoz, ostavila radnike bez posla, ostavila penzionere bez dostojne penzije a mladost Srbije bez budu?nosti.

Mi nudimo projekat koji nudi re�enje kako: obnoviti industrijsku proizvodnju, pove?ati izvoz, zaposliti nezaposlene, pove?ati plate i penzije, zaustaviti iseljavanje na�e mladosti i vratiti veru u bolju budu?nost………………….Vi�e na web adresi: �http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

3.�� Bez doma?eg privrednika, nema razvoja doma?e proizvodnje. Bez razvoja preduzetni?kog duha, nema doma?eg preduzetnika. Bez pomo?i dr�ave nije mogu?e razviti preduzetni?ki duh. Zato �to ovako mislimo mi smo i napisali projekat: ( �TA I KAKO PROIZVODITI ! ) Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP. Ovaj projekat nudi re�enje, kako dr�ava mo�e pomo?i razvoju doma?eg preduzetni�tva.

alt

 • �������������������������������������
 • ( �TA I KAKO PROIZVODITI ! )
 • Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP

Projekat nudi re�enje, kako dr�ava Srbija mo�e pomo?i malim privrednicima u organizovanju masovne proizvodnje poznatih-novih proizvoda svedskog kvaliteta, modernog-savremenog dizajna i kako te proizvode prodati a sa ciljem posticanja doma?eg preduzetni�va, samozapo�ljavanja malih privrednika i produktivnog zapo�ljavanja radnika……………………….Vi�e na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

4.�� Bez logi?nog zakona, Zakon o planiranju i izgradnji, nema razvoja gra?evinske privrede, Bez pomenutog zakona ne mogu se stvoriti gra?evinska preduze?a, koja su sposobna da rade velike poslove u Srbiji i koja su sposobna da iza?u na svetsko tr�i�te.

Postoje?i zakon o planiranju i izgradnji uni�tio je gra?evinsku privredu i doveo je do toga: da nemamo ozbiljno gra?evinsko preduze?e, da nam se objekti raspadaju, da nam poplave uni�tavaju ljude i imovinu, da radnici ostaju bez posla a penzije smanjuju.

Da bi re�ili ove probleme, mi smo napisali projekat: KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI, OBEZBEDITI VI�E POSLA? ( Kako spasiti svoju firmu od propasti?). Ovaj projekat nudi re�enje, kako gra?evinskoj privredi obezbediti vi�e posla i kako penzionerima vratiti njihove penzije.

alt

 • KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI,
 • OBEZBEDITI VI�E POSLA?
 • ( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)

Ovaj projekat namenjen je: vlasnicima, preduzetnicima i direktorima, preduze?a koji se bave trgovinom i proizvodnjom gra?evinski materijalima i izvo?enjem gra?evinskih radova. Projekat nudi re�enje, kako obezbediti vi�e posla gra?evinskoj privredi. …………………..Vi�e na veb adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/pocetna-strana/283–kako-spasiti-svoju-firmu-od-propasti.html

5.� Bez para nema pokretanja doma?e proizvodnje! Mi smo mislili o tome, pa smo napisali projekat KAKO OPOREZOVATI PROFITERE-TAJKUNE KAKO TAJKUNIMA OMOGU?ITI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE? )

Od 1190 godine pa do 2016 mi imamo: tranzicione, privatizacione, politi?ke, partijske, sportske, estradne i ko zna jo� kakve profitere, koji su sav profit od naroda pokupili za sebe. Mislimo da je logi?no da od njih uzmemo jedan deo tog profita i da ga ulo�imo u proizvodnju, a ne da penzionerima, doktorima i u?iteljima smanjujemo penzije i plate.

alt�����

���������� KAKO TAJKUNI, DA OTKUPE SVOJE GREHOVE ?

���������������� ( Kako tajkune oporezovati? )

Ovaj projekat nudi re�enje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje doma?e proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na �ivot?????..Vi�e na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

6.�� Srpska dijaspora, mo�e pomo?i u tra�enju puta spasenja za narod i dr�avu, jer ima: znanje, politi?ke i ekonomske veze, pristup novim tehnologijama i imaju li?ni interes da se uklju?i u ovaj projekat. Zato smo mi i napisali projekat: Kako Srpsku dijasporu, uklju?iti u zakonodavnu i izvr�nu vlast R. Srbije ?: ?S P A S? ( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

Pored ekonomskog interesa, Srpsku dijasporu treba uklju?iti, zbog politi?kog i nacionalnog interesa. Politi?kog, jer je dijaspora u mogu?nosti da stupi u kontakt sa mo?nim ljudima velikih dr�ava, a nacionalni interes je, da se dijaspora okuplja, organizuje i uspori asimilacija. Poslanici i nosioci vlasti iz redova dijaspore, imati ?e interes da dijasporu okupljaju oko sebe.

alt

 • KAKO SRPSKU DIJASPORU UKLJU?ITI U
 • ZAKONODAVNU I IZVR�NU VLAST R. SRBIJE?
 • Projekat�: ?S P A S?� ( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

Ovaj projekat nudi re�enje: Kako srpsku dijasporu uklju?iti u zakonodavnu i izvr�nu vlast R. Srbije? Kako srpska dijaspora da pomogne, u tra�enju puta spasenja za narod i dr�avu? ?????.Vi�e na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/189-projekat-spas.html

7.�� Bez logi?nog zakona, zakona koji ?e spre?iti partijsko zapo�ljavanje, Srbija ne mo�e iza?i iz krize! Zat smo mi napisali projekat: ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JP I DR�AVNIM USTANOVAMA!( Projekat: Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta?�) koji ?e spre?iti partijsko zapo�ljavanje.

Ovaj projekat pokazuje, koliku su �tetu Srbiji napravili dosada�nji politi?ki lideri, zapo�ljavaju?i svoje partijske drugove na izmi�ljena radna mesta.

alt

 • Projekat:
 • ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JP I
 • DR�AVNIM USTANOVAMA!
 • ( Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta !�)

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku �tetu Srbiji prave politi?ki lideri koji zapo�ljavaju svoje ?lanove na izmi�ljena radna mesta, u javnim preduze?ima i dr�avnu administraciju, i nudi re�enje kako ovaj politi?ki kriminal i korupciju zaustaviti.�

Zapo�ljavaju?i svoje ?lanove partije, na izmi�ljena radna mesta u javnim preduze?ima i dr�avnoj administraciji, politi?ki lideri za 10 godina pojeli su: 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223 kilometra asfaltnog puta �irine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora �kola, bolnica, obdani�ta itd. ………..Vi�e na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/253-kako-su-politicari-pojeli-300000-radnih-mesta.html

TOLIKO OD NAS!!!�

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Dignite i Vi glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bezidejnosti, bahatosti, sujete, protiv iseljavanja. Pomozite ovu borbu!!!

Kako, Vi mo�ete pomo?i ovu borbu?

Mo�ete pomo?i, tako �to ?e te:

 1. Napisati neki projekat koji nudi re�enje nekog problema, a mi ?e mo taj projekat objaviti na na�em sajtu!!!
 2. Ovaj projekat poslati prijatelju i poznaniku!!!
 3. Reklamirati na sajtu Privrednici Srbije!!!
 4. Donirati Udru�enje gra?evinskih in�enjera Srbije-UGIS ( Pogledajte web stranicuhttps://www.privrednicisrbije.rs/o-nama.html )

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Sa po�tovanjem !

 • Predsednik UGIS i
 • Predsednik udru�enja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanovi? �ivojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top