alt

 

DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ???

-Kad će Srbija imati prosečnu platu 1.004 eura? Za 86 godina!!-

Ovo i ovakvo pitanje moramo postaviti sebi i političarima, jer je u 2015 godini, PROSEČNA NETO PLATA U SLOVENIJI BILA JE 1.004 eura a u SRBIJI 361 euro. Projekat ima zadatak da objasni: zašto je prosečna neto plata u Srbiji 361 euro a u Sloveniji 1004 eura, zašto građani Srbije beže iz Srbije, zašto smo toliko propali, i da pokaže, put spasenja za narod i državu.

Moramo shvatiti, narod i politički lideri, da idemo pogrešnim putem, da vodimo pogrešnu ekonomsku politiku, već 30 godina, i da zbog ovakve ekonomske politike, mladost Srbije beži iz Srbije. ( Po zvaničnim podacima, u poslednjih 25 godina, iz Srbije pobeglo je oko 800.000 građana. Ako na ovaj broj dodamo i decu rođenu u iseljeništvu, onda možemo reći! Za poslednjih 25 godina, iz Srbije se iselilo milion građana. )

ANALIZA PITANJA! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA???

Analiza br. 1.

Da bi doneli ispravan zaključak, doneli ispravnu ocenu, da li su Slovenci pametniji od Srba, moramo uporediti znamenite Srbe sa znamenitim Slovencima.

Ja sam, iz knjige 100 najznamenitijih Srba, odabrao 5 Srba, 5 svetskih velikan, i uporedio sa 5 znamenitih Slovenaca.

alt

alt

Odabrao sam ovih 5 znamenitih Srba: Nikolu Teslu, Milutina Milankovića, Mihajila Pupina, Ivu Andrića i Bogdana Maglića i pokušao da nađem 5 znamenitih Slovenaca, koji mogu stati naspram ovih 5 svetskih velikana.

Ja nisam našao ni jednog Slovenca, koji bi mogao da stane naspram ovih pet Srpskih i svetskih velikana, jer ih Slovenija nema. Pa sam na osnovu ove činjenice doneo zaključak !!

Zaključak br. 1!

Na osnovu gore navedenog, može se zaključiti ! SRBI SU PAMETNIJI OD SLOVENACA!!!

Analiza br 2.

Da bi uradili valjanu analizu i doneli ispravan zaključak, na postavljeno pitanje! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ? Moramo analizirati i druge faktore, koji utiču na kvalitet života u Srbiji i Sloveniji. Moramo analizirati, prosečne neto plate u 2015 godini.

Ostvarena prosečna neto plata, u 2015 godini, u okruženju je :

 • u SLOVENIJI je: 1.004 eura,
 • u HRVATSKOJ je: 747 eura,
 • u CRNOJ GORI je: 482 eura,
 • u BOSNI I HERCEGOVINI je: 422 eura,
 • u MAKEDONIJI je: 365 evra a u
 • SRBIJI 361 eura.

Prosečna neto plata u Austriji, u 2015 godini, je: 2.114 eura.

Prosečna neto plata u Francuskoj, u 2015 godini, je 2.474 eura.

U Francuskoj, u 2015 godini, plate su realno povećane za 1.5%.

( Literatura: Politika:http://www.politika.rs/scc/clanak/322691/Najvisa-januarska-neto-plata-u-Sloveniji-najmanja-u-Srbiji

Večernje Novosti : http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:585083-U-Srbiji-najnize-plate-u-regionu )...

alt

Da bi razumeli ovu priču i shvatili, u kakvom se problemu nalazimo, moramo postaviti sledeća pitanja:

 1. Koliko je godina potrebno Srbiji, da dostigne sadašnju neto platu Slovenije od 1004 eura?
 2. Koje godine će Srbija dostići prosečnu Slovenačku neto platu od 1.004 eura?
 3. Koliko će, realno rast plata u Srbiji?
 4. Kolika će biti prosečna neto plata u Sloveniji, kad Srbija dostigne prosečnu neto platu od 1.004 eura?

Da bi dali odgovor na postavljena pitanja, moramo krenuti od određenih pretpostavki!

Pretpostavljamo da u će Srbiji neto plata realno rasti 1.2% godišnje !! ( Zašto 1,2% ? Zato što je u Francuskoj, u 2015 godini, neto plata realno porasla za 1.5%. Ne verujem da ova ekonomska politika i ova vlast može biti bolji od Francuza, i da možemo imati veći realni rast plata! )

Pretpostavljamo da će svake godine plata realno rasti, da neće padati.

Računica pokazuje sledeće:

Srbija će dostići, sadašnju prosečnu neto platu u Sloveniji od 1.004 eura, za 86 godina, odnosno 2101 godine.

2101 godine, Slovenija će imati prosečnu neto platu od 2.800 eura, Austrija 5.897 eura, a Francuska 6.901 euro.

Računica prikazana kroz tabelu!

alt

Koliko, ja i članovi moje porodice treba da živimo, da bi doživeli dan, da Srbija ima prosečnu neto platu od 1004 eura?

AUTOR ovog teksta i projekta mora da živi 146 godina, da bi doživeo, da Srbija ima prosečnu neto platu od 1.004 eura. (60 godina star + 86 god.= 146 god. ).

MOJA ĆERKA, koja sada ima 36 godina, mora da živi 122 godine, da bi doživeo, da Srbija ima prosečnu neto platu od 1.004 eura. ( 36 godina stara + 86 god. = 122 godine ).

MOJ UNUK, koji sad ima 7 godina, imat će 93 godine kad Srbija bude imala prosečnu neto platu od 1.004 eura. ( 7 godina star + 86 godina =93 godine)

MOJA UNUKA, koji sad ima 4 godina, imat će 90 godine, kad Srbija bude imala prosečnu neto platu od 1.004 eura. ( 4 godina star + 86 godina =90godine)

Poštovani! Predlažem da i Vi ovu tabelu analizirate, kroz prizmu vaše porodice.!

ZAKLJUČAK !!!

Ova analiza i dokazi pokazuju, da su SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA, odnosno pokazuje, da su Slovenački politički lideri mnogo pametniji od Srpskih političkih lidera.

Ova analiza pokazuje, da je stanje u Srpskoj ekonomiji katastrofalno, da vlade R. Srbije vodi pogrešnu ekonomsku politiku već 30 godina, i da zbog ovakvog ekonomskog stanja u Srbiji, iz Srbije beži mladost u beli svet. ( Iz Srbije je pobeglo oko milion građana, za poslednjih 25 godina.)

NE SLAŽEM SE !!!

Ne slažem se sa ovim stanjem! Ne slažem se, da od potomaka: Stefana Nemanje, Svetog Save, Nikole Tesle, Milutina Milankovića, Andrića, Pumina budu pametniji Slovenci !

Ne slažem se sa ovim stanjem, da naša deca i unuci moraju da beže iz Srbije, ako žele bolji i bogatiji život.

PROTESTVUJEM PROTIV OVAKVOG STANJA! PROTESTVUJEM I DIŽEM GLAS PROTIV: NEZNANJA, NEODGOVORNOSTI, BEZIDEJNOSTI, SUJETE, POHLEPE, RAVNODUŠNOSTI.

ŠTA VI MOŽETE URADITI ?

1. MOŽETE DA SE POMIRITE SA OVIM NEZNANJEM, NEODGOVORNOŠĆU POLITIČKIH LIDERA, DA ĆUTITE I TRPITE, ILI DA SA PORODICOM POBEGNETE U BELI SVET.


2. MOŽETE DA DIGNETE GLAS PROTIV OVOG NEZNANJA I NEODGOVORNOSTI! MOŽETE POMOĆI U IZRADI PROJEKTA: KAKO ZA TRI GODINE DOSTIĆI PROSEČNU NETO PLATA OD 1.004 EURA? MOŽETE PODRŽATI OVAJ PROJEKAT I OVU BORBU! Bilo šta da uradite, bolje je od ćutanja i bežanja! )

 MI PODRŽAVAMO ONE GRAĐANE KOJI NEĆE POBEĆI IZ SRBIJE, VEĆ SU SPREMNI DA SE BORE ZA : BOLJU, PRAVEDNIJU I BOGATIJU SRBIJU.

POSEBNO PODRŽAVAM ONE GRAĐANE, KOJI SU SPREMNI DA UZMU UČEŠĆE U PISANJU PROJEKTA: KAKO ZA 3 GODINE DOSTIĆI PROSEČNU NETO PLATU OD 1.004 EURA I KAKO ZA 20 GODINA STIĆI AUSTRIJU.

alt

                                                              PROJEKAT !!!

     KAKO ZA TRI GODINE DOSTIĆI PROSEČNU NETO PLATO OD 1.004 EURA ??

Da bi Srbija, za 3 godine imala prosečnu neto platu od 1.004 eura, potrebno je DA VLADA R. SRBIJE:

1. DONESE ZAKONE, KOJI ĆE POKRENUTI DOMAĆU PROIZVODNJU SVEGA I SVAČEGA!

2. DONESE ZAKON O OPOREZIVANJU PROFITERA ( DONESE ZAKON, KOJI ĆE OMOGUĆITI DA TAJKUNI OTKUPE SVOJE GREHOVE ? ) !!!

3. DONESE ZAKONE, KOJI ĆE PROPISATI MAKSIMALNI BROJ ZAPOSLENIH!! ( ZAKONOM PROPISATI PRECIZAN BROJ ZAPOSLENIH, ZA SVAKO JP I DRŽAVNU USTANOVU POJEDINAČNO. NA PRIMER: ZAKONOM PROPISATI, DA EPS MOŽE IMATI ZAPOSLENIH RADNIKA, KOLIKO IMA ELEKTROPRIVREDA AUSTRIJE, NI JEDNOG VIŠE! )

 4. DONESE ZAKONE KOJI ĆE UVESTI, LIČNU MATERIJALNU ODGOVORNOST DIREKTORA - RUKOVODIOCA JAVNIH PREDUZEĆA, DRŽAVNIH USTANOVA I IZABRANIH LICA !!

 5. DONESE ZAKON, KOJI ĆE OBAVEZATI SVE PRIVREDNE SUBJEKTE DA PLAĆAJU: PDV POREZ, I DRUGE POREZE I DOPRINOSE !!!

 6. DONESE ZAKON, KOJI ĆE SPREČITI RAD NA CRNO !!!

7. DONESE ZAKON, KOJI ĆE UKLJUČITI DIJASPORU U ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE !!!

 8. DA PROMENIMO ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA!! ZAKONOM PROPISATI DA NARODNI POSLANIK MOŽEŠ BITI IZABRAN MAKSIMUM 2 MANDATA NA FUNKCIJU NARODNOG POSLANIKA !!)

9. DA PROMENIMO ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA!! ZAKONOM PROPISATI, DA SE UNUTAR STRANKE, RUKOVODSTVO BIRA NA OSNOVU: PROGRAMA RADA, TAJNIM GLASANJEM, I PO PRINCIPU USLOVNI GLAS.

10. DA DONESE ZAKON, KOJI ĆE UVAŽAVATI STAV ONIH GRAĐANA, KOJI NE IZAĐU NA IZBORE! ( Doneti zakon koji će propisati! Ukoliko na izbor izađe manje od 50% građana upisanih u birački spisak , onda mandat traje 2 godine a ne četiri. Omogućiti građanima koji su protiv svih stranaka, da vode kampanju, da se na izbore ne izlazi. Obezbediti im medijski prostor. )

11. DONETI ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU, KOJI ĆE OMOGUĆITI PREDSTAVLJANJE DRUGAČIJIH IDEJA! ( Zakonom propisati, da sve televizije, koje u svom programu imaju informisanje, da su obavezne da odvoje medijski prostor za: opozicione parlamentarne stranke u trajanju od 30 min nedeljno, za vanparlamentarne stranke u trajanju od 15 minuta nedeljno, a za registrovana udruženja građana u trajanju od 15 minuta dvonedeljno. )

12. DONETI ZAKON O SREDNJEM I VISOKOM OBRAZOVANJU KOJI ĆE SPREČITI KUPOVINU DIPLOMA !!! Zakonom propisati, da se u osnovnim i srednjim školama, znanje učenika proverava 3 puta godišnje sa testovima, da se ti rezultati postavljaju trajno na internet i dostavljaju ministarstvu Prosvete, na trajno čuvanje.

Za više škole i fakultete propisati, da su obavezni da polaganje ispita obavljaju javno pred kamerama i da te rezultate objave na internetu. Video zapis polaganja ispita čuva se na fakultetu i u ministarstvu prosvete.

Zakonom propisati da diplomski rad na master studijama, na fakultetima koji proizvode menadžere, bude uslov da je lice uspešno vodilo sopstvenu firmu u trajanju od minimum 4 godine.

Zakonom propisati da doktorske studije, na fakultetima koji proizvode menadžere, bude uslov da je lice uspešno vodilo sopstvenu firmu u trajanju od minimum 10 godine.

Zakonom propisati da su fakulteti obavezni da obezbede da, polaganje ispita na doktorskim studijama, bude javno, pred kamerama, i da te rezultate objave na internetu. Video zapis polaganja ispita čuva se na fakultetu i u ministarstvu prosvete. Doktorski rad se trajno čuva na fakultetu i u Ministarstvu prosvete, uz obavezu da se doktorski rad objavi na internetu.

Zakonom propisati, da su svi političari i postavljena lica od strane politike, obavezni da prijave gde su završili: osnovnu i srednju školu i fakultet, a te ustanove ( škole i fakulteti ) obavezni su da na svom sajtu objave sve podatke i ocene u toku školovanja o tom licu. Za nepoštovanje ovog zakona, zakonom propisati kaznu koja će biti zabrana bavljenja politikom.

MI VERUJEMO DA JE MOGUĆE IZGRADITI SISTEM, KOJI ĆE OMOGUĆITI DA SRBIJA ZA TRI GODINE DOSTIGNE PROSEČNU NETO PLATU OD 1004 EURA!!

 

ZAŠTO 1.004 eura?

Mnogi su pitali! Zašto baš 1.000 eura?

SAMO PROSEČNA NETO PLATA OD 1.000 EURA MOŽE USPORITI, KASNIJE I ZAUSTAVITI, PROCES ISELJAVANJA GRAĐANA SRBIJE IZ SRBIJE!!!!

PRIMER!!!

alt

Po nezvaničnim podacima, iz Sente, čija opština ima 25.619 stanovnika, u poslednje 4 godine iselilo se 5.000 građana, a iz Kanjiže, čija opština ima 27.510 stanovnika, u poslednje 4 godine, iselilo se 4.000 građana.

Ovaj primer pokazuje: u kakvom stanju se nalazi Srbija i koliko smo mi u pravu, kad tražimo da se uradi projekat ’’ KAKO ZA TRI GODINE DOSTIĆI PROSEČNU NETO PLATU OD 1.004 EURA’’

Ukoliko ne uradimo i realizujemo pomenuti projekat, iseljavanje će se nastaviti. Lepim pričama nećemo moći zaustaviti iseljavanje.

alt

NAŠI, DOLE PRIKAZANI PROJEKTI, GRADE SISTEM, KOJI ĆE ZA 3 GODINE OBEZBEDITI PROSEČNU NETO PLATU OD 1.004 EURA.

 

 1.  Bez razvoja domaće proizvodnje, Srbija neće izaći iz krize! Bez razvoja velikih fabrika, ne može se razviti mala privreda jer nema za koga da radi. Zato smo mi i napisali projekat: ’’KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU’’ (Kako država da pomogne, razvoj domaće proizvodnje ? ) Ovaj projekat nudi rešenje, kako pokrenuti velike fabrike!

 

alt

 • KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU ?
 • Kako država da pomogne, razvoj domaće proizvodnje ?
 • Projekat br. 4.
 •  

Ovaj projekat, Projekat br. 4. „Kako država da pomogne, razvoj domaće privrede" nudi rešenje, kako u Srbiji pokrenuti inustrijsku proizvodnju. Bez, pokretanja industrijske proizvodnje, svega i svačega, Srbija neće izaći iz ekonomske krize............................Više na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/272-kako-drava-da-pomogne-razvovj-proizvodnje.html

 

2.   Bez izvoza gotovih industrijskih proizvoda Srbija ne može izaći iz krize. Bez zakona, koji će obavezati uvoznike da svoj uvoz pokriju izvozom sličnih proizvoda, nema razvoja domaće proizvodnje i nema izvoza.Zato smo mi i napisali projekat:( Kako pokrenut proizvodnju ? ) KAKO ZAKONOM PODSTAĆI IZVOZ ? Ovaj projekat nudi rešenje, kako zakonom podstaći izvoz i razvoj domaće proizvodnje!

 

alt

 

( Kako pokrenut proizvodnju ? )

 • Projekat !
 • Kako zakonom podsticati izvoz ?

Ovaj projekat govori o pogrešnoj ekonomskoj politici, koju Vlada RS sprovodi poslednjih 25 godina ! Ova naopaka ekonomska politika, ugasila je industrijsku proizvodnju, uništila naš izvoz, ostavila radnike bez posla, ostavila penzionere bez dostojne penzije a mladost Srbije bez budućnosti.

Mi nudimo projekat koji nudi rešenje kako: obnoviti industrijsku proizvodnju, povećati izvoz, zaposliti nezaposlene, povećati plate i penzije, zaustaviti iseljavanje naše mladosti i vratiti veru u bolju budućnost......................Više na web adresi:  http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

 

3.   Bez domaćeg privrednika, nema razvoja domaće proizvodnje. Bez razvoja preduzetničkog duha, nema domaćeg preduzetnika. Bez pomoći države nije moguće razviti preduzetnički duh. Zato što ovako mislimo mi smo i napisali projekat: ( ŠTA I KAKO PROIZVODITI ! ) Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje – SAPP. Ovaj projekat nudi rešenje, kako država može pomoći razvoju domaćeg preduzetništva.

 

alt

 •                                      
 • ( ŠTA I KAKO PROIZVODITI ! )
 • Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje – SAPP

 

Projekat nudi rešenje, kako država Srbija može pomoći malim privrednicima u organizovanju masovne proizvodnje poznatih-novih proizvoda svedskog kvaliteta, modernog-savremenog dizajna i kako te proizvode prodati a sa ciljem posticanja domaćeg preduzetnišva, samozapošljavanja malih privrednika i produktivnog zapošljavanja radnika............................Više na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

 

4.   Bez logičnog zakona, Zakon o planiranju i izgradnji, nema razvoja građevinske privrede, Bez pomenutog zakona ne mogu se stvoriti građevinska preduzeća, koja su sposobna da rade velike poslove u Srbiji i koja su sposobna da izađu na svetsko tržište.

Postojeći zakon o planiranju i izgradnji uništio je građevinsku privredu i doveo je do toga: da nemamo ozbiljno građevinsko preduzeće, da nam se objekti raspadaju, da nam poplave uništavaju ljude i imovinu, da radnici ostaju bez posla a penzije smanjuju.

Da bi rešili ove probleme, mi smo napisali projekat: KAKO, GRAĐEVINSKOJ PRIVREDI, OBEZBEDITI VIŠE POSLA? ( Kako spasiti svoju firmu od propasti?). Ovaj projekat nudi rešenje, kako građevinskoj privredi obezbediti više posla i kako penzionerima vratiti njihove penzije.

 

alt

 • KAKO, GRAĐEVINSKOJ PRIVREDI,
 • OBEZBEDITI VIŠE POSLA?
 • ( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)

Ovaj projekat namenjen je: vlasnicima, preduzetnicima i direktorima, preduzeća koji se bave trgovinom i proizvodnjom građevinski materijalima i izvođenjem građevinskih radova. Projekat nudi rešenje, kako obezbediti više posla građevinskoj privredi. .......................Više na veb adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/pocetna-strana/283--kako-spasiti-svoju-firmu-od-propasti.html

 

5.  Bez para nema pokretanja domaće proizvodnje! Mi smo mislili o tome, pa smo napisali projekat KAKO OPOREZOVATI PROFITERE-TAJKUNE ( KAKO TAJKUNIMA OMOGUĆITI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE? )

Od 1190 godine pa do 2016 mi imamo: tranzicione, privatizacione, političke, partijske, sportske, estradne i ko zna još kakve profitere, koji su sav profit od naroda pokupili za sebe. Mislimo da je logično da od njih uzmemo jedan deo tog profita i da ga uložimo u proizvodnju, a ne da penzionerima, doktorima i učiteljima smanjujemo penzije i plate.

 

alt     

           KAKO TAJKUNI, DA OTKUPE SVOJE GREHOVE ?

                 ( Kako tajkune oporezovati? )

Ovaj projekat nudi rešenje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje domaće proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na život……………..Više na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

 

6.   Srpska dijaspora, može pomoći u traženju puta spasenja za narod i državu, jer ima: znanje, političke i ekonomske veze, pristup novim tehnologijama i imaju lični interes da se uključi u ovaj projekat. Zato smo mi i napisali projekat: Kako Srpsku dijasporu, uključiti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije ?: „S P A S“ ( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

Pored ekonomskog interesa, Srpsku dijasporu treba uključiti, zbog političkog i nacionalnog interesa. Političkog, jer je dijaspora u mogućnosti da stupi u kontakt sa moćnim ljudima velikih država, a nacionalni interes je, da se dijaspora okuplja, organizuje i uspori asimilacija. Poslanici i nosioci vlasti iz redova dijaspore, imati će interes da dijasporu okupljaju oko sebe.

 

alt

 • KAKO SRPSKU DIJASPORU UKLJUČITI U
 • ZAKONODAVNU I IZVRŠNU VLAST R. SRBIJE?
 • Projekat : „S P A S“  ( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

Ovaj projekat nudi rešenje: Kako srpsku dijasporu uključiti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije? Kako srpska dijaspora da pomogne, u traženju puta spasenja za narod i državu? …………….Više na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/189-projekat-spas.html

 

7.   Bez logičnog zakona, zakona koji će sprečiti partijsko zapošljavanje, Srbija ne može izaći iz krize! Zat smo mi napisali projekat: ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JP I DRŽAVNIM USTANOVAMA!( Projekat: Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta? ) koji će sprečiti partijsko zapošljavanje.

Ovaj projekat pokazuje, koliku su štetu Srbiji napravili dosadašnji politički lideri, zapošljavajući svoje partijske drugove na izmišljena radna mesta.

 

alt

 

 • Projekat:
 • ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JP I
 • DRŽAVNIM USTANOVAMA!
 • ( Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku štetu Srbiji prave politički lideri koji zapošljavaju svoje članove na izmišljena radna mesta, u javnim preduzećima i državnu administraciju, i nudi rešenje kako ovaj politički kriminal i korupciju zaustaviti. 

Zapošljavajući svoje članove partije, na izmišljena radna mesta u javnim preduzećima i državnoj administraciji, politički lideri za 10 godina pojeli su: 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223 kilometra asfaltnog puta širine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa itd. ...........Više na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/253-kako-su-politicari-pojeli-300000-radnih-mesta.html

TOLIKO OD NAS!!! 

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Dignite i Vi glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bezidejnosti, bahatosti, sujete, protiv iseljavanja. Pomozite ovu borbu!!!

Kako, Vi možete pomoći ovu borbu?

Možete pomoći, tako što će te:

 1. Napisati neki projekat koji nudi rešenje nekog problema, a mi će mo taj projekat objaviti na našem sajtu!!!
 2. Ovaj projekat poslati prijatelju i poznaniku!!!
 3. Reklamirati na sajtu Privrednici Srbije!!!
 4. Donirati Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS ( Pogledajte web stranicu: https://www.privrednicisrbije.rs/o-nama.html )

 

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Sa poštovanjem !

 • Predsednik UGIS i
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanović Živojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina