Elementor Header
Privrednici su:

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO! KAKO FANTAST PRETVORITI U ELTNO TURISTIČKO MESTO?

Poštovani Bečejci, naš Fantast, biser Srpskog graditeljstva, Srpske istorije i Srpske kulture zatvoren je, napušten je, jednostavno rečeno propada. Za ovo stanje krivo je rukovodstvo Matice Srpske i rukovodstvo Opštine Bečej. Oni ne znaju da reše ovaj problem, oni nemaju ideje, oni se ne brinu o dvorcu Fantast, oni se brinu samo za svoje prinadležnosti i za svoje fotelje. Da je pravde i odgovornosti, svi oni, mislim na rukovodstvo Matice Srpske i rukovodstvo Opštine Bečej, podneli bi ostavke.

Podsećam, sve ovo napravio je Bogdan Dunđerski od svog profita ostvarenog obrađujući zemlju, i sve ovo: zemlju, dvorac, štale crkvu poklonio je Matici Srpskoj, sa željom da se na imanju napravi poljoprivredna škola.

Komunisti su 1945 godine dvorac pretvorili u štalu, držali su u dvorcu i crkvi ovce. To je bila njihova ekonomska politika, toliko su oni znali o ekonomiji, kulturi, istoriji i dobročinstvu.

Socijalisti, kroz PIK Bečej, obnovili su dvorac, našminkali ga, podrum su pretvorili u restoran, a spavaće sobe Bogdana Dunđerskog pretvorili su  u hotelske sobe i pomislili, sad će turisti nagrnu na Fantast da vide dvorac, da će doći da tu spavaju, da se odmaraju, da ostave novce. Pogrešili su, turisti jesu dolazili, ali su se zadržavali 3 sata, koliko je trajalo obilaženje dvorca, imanja i  ispijanje jednog do dva pića u restoranu. Fantast nikad nije poslovao pozitivno, živeo je na račun ostalog dela PIK-a, jednostavno rečeno, direktori PIK-a nisu znali da ovaj Bački biser zarađuje pare.

Nova vlast vodi pogrešnu ekonomsku politiku, misli da sve mora biti privatno, da samo privatne kompanije ( uglavnom strane ) mogu rešiti ekonomske probleme u Srbiji, a što nije tačno. Prodali su PIK Bečej MK Komercu, a dvorac i zemlju koja pripada dvorcu dali su takođe MK Komercu. MK Komerc uzeo je zemlju koja pripada dvorcu, a dvorac i objekte oko dvorca vratio Matici Srpskoj, a Matica Srpska i Opština Bečej pustili su da sve ovo propada.

Zbog gore navedenog, želje da se spasi dvorac  i da se pomogne razvoj Bečeja, ja sam uradio IDEJNI PROJEKAT, KAKO DA  FANTAST POSTANE ELITNO TUTISTIČKO.

IDEJNI PROJEKAT,

KAKO DA  FANTAST POSTANE ELITNO TUTISTIČKO MESTO?

Da bi bolje razumeli projekat, moram postaviti neka pitanja!

Zašto građani idu na more?  Na more idu da se tamo kupaju! Logičan zaključak je, ako želimo da dovedemo turiste na Fantast, moramo im obezbediti more, moramo napraviti veštačko more, moramo napraviti veštačka jezera i bazene  gde se oni mogu kupati.

Šta još more nudi? Nudi zabavu! Opet koristimo logiku i kažem, ako želimo da nam dođe turista na Fantast, moramo obezbediti bolju zabavu nego što turista ima na moru.

Kako dvorac i objekte staviti u funkciju zarađivanja para?

Osnovni koncept je, UDRUŽIVANJE DRŽAVE I MATICE SRPSKE  SA PRIVATNIKOM po principu ortačkog udruživanja, gde država i Matica Srpska ulažu 50% srpstava a drugih 50% ulaže privatnik.

Projekat čine više delova i tako ga predstavljam.

KAKO AKTIVIRT DVORAC?

Kako DVORAC, Bački biser, staviti u funkciju pravljenja para, i u funkciju privlačenja turista?

DVORAC PRETVORITI U ELITNU KOCKARNICU- KAZINO!!!

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

Država, odnosno opština Bečej, u saradnji sa Maticom Srpskom obnovi dvorac u celosti ( to znači i bazen se mora obnoviti) i tako obnovljen daju u zakup novoformiranom preduzeću KAZINO FANTAST.

Novoformirano preduzeće KAZINO FANTAST je ortačko preduzeće  u vlasništvu države i privatnika i gde je odnos vlasništva 50% : 50 %.

Novoformirano preduzeće KAZINO FANTAST uzima dvorac u zakup.

Dvorac Fantast je vlasništvo Matice Srpske i može se davati samo u zakup.

Napomena!

Mnogi će kritikovati ovaj moj predlog, da se dvorac pretvori u kockarnicu i da država bude suvlasnik kockarnice KAZINO FANTAST. Te kritičare moram podsetiti, u Kanadi u Vindzoru KOCKARNICU-KAZINO drži država Kanada. Država Kanada je 100% vlasnik kockarnice i to joj ne smeta da bude najbogatija država u svetu.

Zaključak!

Zbog elitne kocke u elitnom objektu, gosti će dolaziti na Fantast da kockaju i odmaraju, pa će hotelske sobe biti pune gostiju.

ERGELA FANTAST

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

Država, odnosno opština Bečej, u saradnji sa Maticom Srpskom obnoviti će štale ERGELA FANTAST Bečej i tako obnovljene daju u zakup novoformiranom preduzeću ERGELA FANTAST.

Država, odnosno opština Bečej, izgraditi će konjske staze od Fantasta do Bečeja i po ataru, da bi vlasnici konja mogli bezbedno da jašu svoje konje.

Novoformirano preduzeće ERGELA FANTAST je ortačko preduzeće  u vlasništvu države i privatnika, gde je odnos vlasništva 50% : 50 %.

Novoformirano preduzeće ERGELA  FANTAST uzima štale u zakup.

Štale Fantast su vlasništvo Matice Srpske i mogu se davati samo u zakup.

Novoformirano preduzeće ERGELA FANTAST, u pomenutim štalama, organizuje čuvanje i obuku konja naših bogataša. Menadžment preduzeća poziva naše bogataše da kupe rasne konje i da ih poveri ERGELI FANTAST da ih čuvaju i obučavaju. Radnici Ergele Fantast bit će na usluzi vlasnicima konja i njihovim prijateljima, kad oni dođu da se druže sa svojim konjima.

Dok se Ergela Fantast ne razradi u punom obimu, ergela će u štalama držati policijske konje. ( U praznu radnju mušterija ne ulazi. )

Poziv!

Pozivam naše bogataše da kupe sebi rasnog konja, da ga daju ERGELU FANTAST na čuvanje i obučavanje i da oni, njihova deca, njihovi prijatelji i poslovni partneri dolaze na Fantast,  Bački biser, na aktivan odmor, da jašu  svoje konje po Bečejskom ataru, po uređenim stazama.

Gospodo sa slike, naši bogataši, kupite sebi rasnog konja i poverite ga Ergeli Fantast na čuvanje i obučavanje, podržite ovu ideju o izgradnji Bačkog bisera FANTAST.

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

Zaključak!

Kad ERGELA FANTAST profunkcioniše, kad u štalama bude 100 konja, pojaviti će se potreba za izgradnjom luksuznog hotela i luksuznih apartmana na Fantastu.

Vlasnici konja će dolaziti na Fantast da odmaraju i uživaju, ali će oni slati svoju decu, svoje prijatelje i svoje poslovne partnere da se druže sa njegovim konjem, da uče jahanje. To će biti novi turisti.

VEŠTAČKO MORE

Da bi gosti imali razlog da dođu na Fantast, u Bečej i da tu ostanu 10 dana, a ne da idu na more,  moramo im obezbediti ono što nudi more.  Turisti idu na more zbog kupanja i zabave, a da bi došli kod nas mi im moramo obezbediti bolje uslove za kupanje i bolju zabavu.

To možemo uraditi, imamo sve uslove, napraviti ćemo veštačka jezera i bazene sa slatkom i termalnom vodom. Termalnu vodu nam je dao bog, mi treba da budemo pametni da je iskoristimo. Termalna voda može obezbediti da sezona kupanja napolju traje i 200 dana, dok je sezona kupanja u moru, na Jadranu,  moguće samo 100 dana.

Država, odnosno  Opština Bečej, u saradnji sa Maticom Srpskom izgradila bi:

  1. veštačka jezera i bazene napunjena sa slatkom i termalnom vodom, bar 20 jezera i bazena, između jezera ostavio bi se prostor za izgradnju restorana, hotela, luksuznih apartmana.
  2. Karting stazu,
  3. Teniski terene,
  4. Košarkaške terene,
  5. Fudbalske terene,
  6. Biciklističku stazu do Bečeja i po ataru ( Podloga biciklističke staze bila bi od: asfalta, travnata, tucanika i zemlje ).
  7. Kvad stazu po Bečejskom ataru.
  8. Hipodrom koji će služiti za obuku konja i jahača, takmičenje u okviru Ergela Fantast i takmičenje između ostalih štala iz Srbiji i okolini.
  9. Konjičku stazu do Bečeja i po Bečejskom ataru.

Sve ovo, gore pomenuto, država bi iznajmila novoformiranom preduzeću FANTAST na upravljanje. Novoformirano preduzeće Fantast je ortačko preduzeće države i privatnika. Odnos vlasništva u pomenutom preduzeću je 50% : 50%

Država, odnosno  Opština Bečej, u saradnji sa Maticom Srpskom oko jezera i bazena obezbedila bi lokacije za izgradnju restorana, luksuznih apartmana i hotela. Zemljište se ne bi prodavalo, ono bi i dalje bilo državno ili Matice srpske, ono bi bilo državni udeo u deobi profita restorana, hotela, hostela, i apartmana. U ovom slučaju država bi dobila minimum 20% profita.

Da bi ovo bilo po pravilima struke, dobrog planiranja i u skladu sa dvorcem i okolinom bira se ARHITEKTA PROJEKTA, koga biraju građani Bečeja elektronskim putem, putem interneta, a na osnovu programa rada koga pišu sami kandidati. Skupština Opštine Bečej ovaj izbor potvrđuje.

Ovako izgleda Rodićevo jezero kod Kule, Jezero ( veštačko more ) bilo bi mnogo veće, lepše i sa mešanom vodom, slatkom i termalnom.

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

Zaključak!

Kad izgradimo ovo gore pomenuto, turisti će imati razlog da dođu na odmor koji će trajati 10 dana, a sezona kupanja može trajati i 200 dana, zbog termalne vode.

BICIKL, KVAD I KARTING TURIZAM

 Novoformirano preduzeće FANTAST, u saradnji sa privatnim sektorom napraviti će servis za iznajmljivanje: biciklova, kvadova, karting vozila i sportskih terena.

ZDRASTVENI TURIZAM

  Vlasnici konja, njihova deca, njihovi prijatelji, njihovi poslovni partneri, koji budu dolazili na fantast da se druže sa njihovim konjima i da jašu konje, i gosti koji budu dolazili na Fantast da kockaju imati će potrebu za preventivnim lekarskim pregledom.

Zbog gore navedene činjenica, Država će u saradnji sa privatnim sektorom otvoriti savremenu polikliniku, gde je će vlasništvo nad poliklinikom biti u odnosu 50% : 50%.

Poliklinika će obezbediti najbolje stručnjake koje Srbija ima.

Cene usluge lekarskog pregleda je slobodna, nju određuje menadžment poliklinike.

Zaključak!

Zbog ovakve poliklinike i mogućnosti da se za vreme odmora izvrši preventivni lekarski pregled kod vrhunski doktora, stvoriti će uslove da na Fantast dolaze gosti prvenstveno zbog lekarskog pregleda pa tek onda zbog odmora i zabave.

Ovo će obezbediti više gostiju na Fantastu i u Bečeju.

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

 POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

 Bogdan Dunđerski, kad je dvorac i imanje poklonio Matici Srpskoj, zaveštao je da se na Fantastu formira poljoprivredna škola.

Da bi se ova želja Bogdana Dunđerskog ispunila, Država Srbija u saradnji sa Maticom Srpskom, Poljoprivrednim fakultetom N.S, Institutom za ratarstvo NS, Veterinarskim fakultetom BG i privatnim sektorom osnovati će školu za DOKTORSKE I MASTER STUDIJE.

Školu za DOKTORSKE I MASTER STUDIJE imati će svoju ekonomiju, ekonomija se sastoji od 600 hektara zemlje koje je poklonio Bogdan Dunđerski i još toliko koje će Opština Bečej dati školi u zakup  po povlašćenoj ceni.

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

Zaključak!

Da bi se ovo gore navedeno ostvarilo, država će u saradnji sa privatnim sektorom formirati ortačko preduzeće FANTAST koje će upravljati ovom turističkom destinacijom, a odnos vlasništva je: država : privatni sektor biti će 50% : 50%

Preduzećem Fantast upravlja upravni odbor koji ima 6 članova, 3 člana upravnog odbora daje država ( Jednog daje Vlada R. Srbije, Jednog daje Opština Bečej a jednog određuje autor ovog projekta ) a 3 člana daje ortak – privatnik.

Upravni odbor bira direktora na osnovu programa rada. Direktor  ima ugovorenu platu plus bonus od 4% od ostvarenog profita na nivou godine ( 2% uzima sebi a 2% deli svojim saradnicima)

Direktor zalaže hipoteku u iznosu od 200.000 eura, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu firme Fantast.

Članovi upravnog odbora koje imenuje država zalažu hipoteku u iznosu od 100.000 eura, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu firme Fantast. Članovi upravnog odbora imaju pravo na bonus od  2% ( ovih 2% je za sve članove upravnog odbora. )

Šta je potrebno uraditi, da se ovaj projekat realizuje?

Potrebno je ubediti Vladu R. Srbije da investira u ovaj projekat, potrebno je naći ortaka – privrednike koji su spreman da investira u ovaj projekat, potrebno je projekat prestaviti javnosti.

Da bi se uradilo napred spomenuto, potrebno je uložiti malo para, 6.000 da 10.000 eura, da se urade arhitektonski crteži rasporeda jezera, bazena, hotela, apartmana, sportskih terena i hipodroma, biciklističkih, konjskih, i kvado staza i video prezentacija, kratki film.

Sve ovo treba postaviti na internet.

Predlažem Opštini Bečej da obezbedi pomenuta finansijska sredstva, i da imenuje Ing. Vujanović Živojina za privremenog rukovodioca ovog projekta.

Sa poštovanjem!

FANTAST, ELITNO TURISTIČKO MESTO!

 

 

PROČITAJ !

PROJEKAT PLASTENIK!

KO JE KO U BEČEJU

VUJANOVIĆ BRANISLAVA, GRAĐEVINSKI INŽENJER

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top