Elementor Header
Privrednici su:

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine stavio je na javni uvid predlog prostornog plana za izgradnju MOTOPUTA – brzog puta, državnog puta IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)–Sombor–Kula–Vrbas–Srbobran–Bečej–Kikinda–granični prelaz sa Rumunijom ( Nakovo ).

Slika 1 pokazuje BRZI PUT, SOMBOR-BEČEJ-KIKINDA u širem okruženju Prostornog plana.

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

Slika 2 pokazuje položaj BRZOG PUTA, SOMBOR-BEČEJ-KIKINDA u odnosu na postojeću putnu mrežu.

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA je planiran kao državni put koji je namenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila. Put je projektovan za brzinu od 100 kilometara na sat.

Put ima dve odvojene putne trake sa po dve vozne trake širine po 3,5 metara. Ukupna širina puta, sa bankinama je 25 metara.

Put je dužine 164 kilometra , a zauzeo je 11.273 hektara zemljišta, ima 152 mosta i propusta, 11 petlji i 12 kružnih raskrsnica.

U Bečeju, ukrštanje BRZOG PUTA SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA sa putevima Bečej – Srbobran i Bečej Novi Sad, rešiti će se sa kružnim raskrsnicama ( kružna raskrsnica istok i kružna raskrsnica zapad ).

Slika 3 pokazuje poprečni profil BRZOG PUTA, SOMBOR-BEČEJ-KIKINDA.

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA Slika 4 pokazuje, kako će izgledati BRZI PUT SOMBOR-BEČEJ-KIKINDA.

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

PREDLOG!!! 

Predlažem Bečejcima i Bečejskoj vlasti da, kad se završi BRZI PUT SOMBOR-BEČEJ-KIKINDA, odmah javno pokrenuti priču o potrebi da se izgradi BRZI PUT BEČEJ NOVI SAD. Javno tražiti od države Srbije da taj put izgradi.

Moje mišljenje!

Ovaj put je fantastičan, ovo je fantastično za građene Bečeja, Bečej će faktički izaći na AUTO PUT, ja ovo podržavam.

Ko je zaslužan za ovaj brzi put?

Ukoliko se ovaj brzi put izgradi, zaslužni će biti: Predsednik R. Srbije Aleksandar Vučić, Vlada R. Srbije, Vlada APV i vlast opštine Bečej.  

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

PROBLEM RAZVIJENOSTI OPŠTINE BEČEJ

Slika 5 pokazuje, stepen razvijenosti lokalnih samouprava.

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

Studija za izgradnju BRZOG PUTA SOMBOR-BEČEJ-KIKINDA, koju je uradio „Zavod za urbanizam Vojvodine“ pokazuje da je Bečej slabo razvijena opština, ( Vidi sliku br. 5 ).

Podsećam da je Bečej u SFRJ bio među najrazvijenijim opštinama bivše SFRJ, bio je drugi na rang listi razvijenosti, odmah iza Slovenačkog grada Velenja, a danas je slabo razvijena opština. Ko je kriv za ovakvo stanje? Kriva je pogrešna ekonomska politika koju vode vlade R. Srbije, vlada APV i vlast opštine Bečej. One su doprinele da Bečej od razvijene opštine postane nerazvijena opština.

Vlast opštine Bečej nema ideje, odnosno ne zna, kako da pomogne razvoj opštine Bečej. Za ovu moju tvrdnju navodim 3 primera.

 1. 50 godina vlast opštine Bečej priča da će Bečej postati banjski grad, priča da će izgraditi banju, da ćemo postati turističko zdravstveni centar. Za ovih 50 godina oni nisu u stanju da napišu projekat, KAKO BEČEJ DA POSTANE BANJSKO MESTO a kamo li da je izgrade, jednostavno rečeno, oni ne znaju rešiti ovaj problem. ( Nekome će izgledati suviše arogantno, ali ja imam ideju Kako da Bečej postane turističko zdravstveni banjski grad i spreman sam da napišem projekat KAKO BEČEJ DA POSTANE BANJSKO MESTO.)
 2. Vlast opštine Bečej ne zna da aktivira Fantast u privrednom i turističkom smislu, jednostavno nemaju ideju kako to uraditi. Fantast je ogromni turistički potencijal, samo je potrebno imati ideju, kako taj potencijal pokrenuti. ( Nekome će izgledati suviše arogantno, ali ja imam ideju Kako Fantast privredno i turistički oživeti i spreman sam da napišem projekat, KAKO FANTAST DA POSTANE TURISTIČKI BISER SRBIJE.)
 3. Da su moji navodi tačni ( tačka 1 i 2 ), da vlast opštine Bečej nema ideje kako rešiti određeni problem, pokazuje Projekat PLASTENIK. Ja sam napisao Projekat Plastenik koji nudi rešenje, kako vlast Opštine Bečej može pomoći razvoj plasteničke proizvodnje povrća i cveća.

Projekat Plastenik poslao sam vlastima opštine Bečej i objavio na sajtu Privrednici Srbije, ali službenici opštine Bečej nisu ni pročitali projekat, pretpostavljam da su ga odmah bacili u  smeće.

Opština Bečej ima sve uslove da ovaj projekat realizuje, ima 10.000 hektara državne zemlje, ima novac od arende-zakupa, a u Bečeju se može naći potrebno znanje za plasteničku                            proizvodnju povrća i cveća i projekat može realizovati bez problema, na dobro Bečeja i Bečejski privrednika, ali oni to neće da urade.

Projekat PLASTENIK možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije  https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/projekti-i-ideje/projekat-plastenik/

POZIV!!!

Pozivam privrednike: investitore koji grade stanove, ugostitelje, vlasnike hostela i ostale privrednike da finansijski pomognu da se uradi projekat „KAKO IZGRADITI TURISTČKO ZDRASTVENU BANJU  BEČEJ“ , da se projekat postavi na sajt Privrednici Srbije i na sajt Opština Bečej i da pomognete na promovisanju projekta kod građana opštine Bečej.

Ako to uradimo, imati ćemo šansu da Bečej postane turističko zdravstvena banja, jer će projekat „KAKO IZGRADITI TURISTČKO ZDRASTVENU BANJU  BEČEJ“ naterati vlast opštine Bečej, da realizuje projekat, a to će svima doneti dobro, doneti će VIŠE POSLA I PARA: investitori koji grade stanove graditi će više stanova i stanovi će bit skuplji, ugostiteljima će imati više posla i veće cene, vlasnicima hostela imati će više gostiju i ležaj će biti skuplji i ostalim privrednici imati će više posla i više para.

PROBLEM DEMOGRAFIJE OPŠTINE BEČEJ

Slika 6 pokazuje demografske probleme lokalnih samouprava.

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

Studija za izgradnju BRZOG PUTA SOMBOR-BEČEJ-KIKINDA, koju je uradio „Zavod za urbanizam Vojvodine“ pokazuje da je Bečej loših demografskih karakteristika, ( Vidi sliku br. 6 ).

Popis iz 2022 godine pokazuje da je Bečej za poslednjih 11 godina izgubio 6.269 stanovnika, odnosno, broj stanovnika se smanjio za 16,78%.  u odnosu na popis iz 2011 godinu.  Ovo je katastrofa, ovaj podatak pokazuje da Bečej ubrzano umire. 

Šta je Bečej izgubio za poslednjih 11 godina?

 1. Izgubio je 6.269 radnika, poreskih obveznika.
 2. Izgubio je 10 fabrika veličine kao što je Knot-Autoflex Bečej.
 3. Izgubio je 3.134 braka, i 7.800 dece.
 4. Investitori stanova izgubili su 3.134 kupca stanova.
 5. Trgovci su izgubili 9.000 mušterija.
 6. Gubitak izražen u novcu je: minimum oko 5,5 milijardi eura ( 1000eur plata x 1,65 doprinosi x 1,1 porezi x 12 meseci x 40 godina x 6.269 izgubljena građanina = 5.461.552.800 eura ). ako u rčunicu uključimo decu i unuke, onda je gubitak preko 20 milijardi eura.

Gore prikazani podaci govore da Bečej ubrzano umire, i da se mora nešto preduzeti da se ovo umiranje zaustavi.

KO JE KRIV ZA OVU KATASTROFU?

Kriva je Vlada R. Srbije, Vlada APV i vlast Bečeja.

Kako rešiti ovaj problem?

Potrebno je zaustaviti iseljavanje i podsticati rađanje. Iseljavanje iz Bečeja i podizanje nataliteta može se postići sa novom-produktivnom ekonomskom politikom i kroz mudru društvenu politiku, koja će stvoriti osećaj sigurnosti.

Bečejska vlast, mora biti odgovorna, mora i može uraditi sledeće:

 1. Bečejska vlast mora saslušati nove ideje, mora podržati izradu projekta „KAKO BEČEJ DA POSTANE BANJSKO MESTO“ sa ciljem da se dođe do najboljeg rešenja da Bečej postane TURISTIČKO ZDRASTVENA BANJA.
 2. Bečejska vlast mora saslušati nove ideje, mora podržati izradu projekta KAKO FANTAST DA POSTANE VRHUNSKA TURISTIČKA DESTINACIJA?
 3. Bečejska vlast mora pomoći razvoj plasteničke proizvodnje povrća i cveća, mora realizovati projekat PLASTENIK.
 4. Bečejska vlast mora saslušati nove ideje, KAKO BEČEJSKA VLAST TREBA DA PODRŽI RAZVOJ MALE PRIVREDE.
 5. Bečejska vlast, odnosno Predsednik opštine Bečej, mora napraviti sistem koji će omogućiti da Bečejska vlast održava kontakte sa Bečejskom dijasporom.

            Predlažem da Predsednik opštine Bečej organizuje radni večeru sa Bečejskom dijasporom i sa Bečejskim privrednicima. Radna večera bi se organizovala u vreme                       Božićnih u Uskršnjih praznika.

Organizovanje pomenute radne večere bilo bi obavezujuće za svaku narednu vlast, i to bi se regulisalo opštinskom odlukom. Pomenuto druženje postalo bi tradicijino.

Cilj večere je da se uspostavi kontakt Bečejski privrednika i Bečejske dijaspore.

Trošak večere, koju naprave Bečejska dijaspora i vlast opštine Bečej platila bi opština, a privrednici bi platili svoj trošak.

KAKO DRUGI GRADE PUTEVE?

Dole prikazana fotografija pokazuje kako su Kinezi izgradili put u koritu reke, iznad vode. Kinezi misle o svemu, pa su put opremili sa kamerama da spreče bacanje smeća u reku.

Ovo rešenje je jedinstveno u svetu. Pokazali su, sebi i svetu, da znaju da grade i da imaju: znanje,  ideje, tehnologiju i odgovornost.

Ova građevina, ovaj put prelepo izgleda.

Od njih ceo svet uči, pa mogli bi i mi.

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

KAKO MI GRADIMO?

LOŠE!

ŠTA NE VALJA NA BRZOM PUTU SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA?

Ne valja što ove puteve grade stranci pa naša građevinska operativa nema priliku ni da nauči kako graditi velike poslove. Zbog ove činjenice Ministar Goran Vesić treba da podnese ostavku.

Pročitajte! Ministre VESIĆU PODNESI OSTAVKU!

https://privrednicisrbije.rs/privrednici-srbije/ministre-vesicu-podnesi-ostavku-ministre-vesicu-zasto-unistavate-gradjevinarstvo/

BRZI PUT SOMBOR – BEČEJ – KIKINDA

NAPOMENA!!!

POMOZI SEBI I BEČEJU, PROSLEDI OVO PRIJATELJIMA I POZNANICIMA!!!

Građ. inž. Vujanović Živojin

069-155-4122

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top