• PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM FARMU U BEČEJU !!!

Na odličnoj lokaciji, na kraju grada, u naselju Medenjača, prodajem ili iznajmljujem farmu.

 • Veličina parcele je 5.850 m2
 • Veličina glavnog objekta je: 12.5m x 50m = 625m2, a visina h=4.5m.
 • Nastrešnica : 25m x 5.5m
 • Senik ( Ostava za seno. ) 100m2
 • Pomoćni objekat.

Farma ima: struju, sopstveni bunar, pomoćne objekte i ograđena je.

Farma se može pretvoriti u : Farmu koza, Farmu svinja, Proizvodnu halu ili u skladišni prostor.

CENA PO DOGOVORU!!!

KONTAKT TELEFON 069-195-0206 

 

 

Sedam razloga, zašto treba da kupite ovu farmu:

1.    Zato što se farma nalazi na idealnom mestu u Bečeju, u naselju Medenjača, 1 km udaljena od centra grada, osnovne škole, doma zdravlja i srednje škole. ( BOLJU LOKACIJU  NEĆETE NAĆI!!! )

alt

2.    Zašto je ovo, pod tačkom 1, važno?? Zato što, na ovoj farmi možete organizovati posao, tako što će te na farmu nastaniti radnike sa decom.  Ovakva organizacija proizvodnje, gde porodica sa decom žive i radi na farmi, vlasniku donosi najveći profit i najlakše upravljanje. A blizina škole i centra grada, pruža mogućnost, da se nađu kvalitetni radnici.

3.    Zašto je ovo, pod tačkom 2, važno?? Zato što u ovakvoj organizaciji, vi možete da živite u: Beogradu, Parizu, Moskvi, Njujorku ili u nekom dalekom gradu i da uspešno upravljate sa farmom, koja se nalazi u Bečeju.

4.    Zbog lokacije farme, moguće je angažovati kvalitetne radnike, za povremene poslove, po prihvatljivoj ceni rada.

5.    Zato što kupite ove farme ima mogućnost da dobije državno zemljište u zakup, po povlašćenim cenama. Napominjem!!!  Bečej raspolaže sa oko 10.000 hektara državnog zemljišta, koje izdaje u zakup.

6.    Zato što se, na ovoj farmi, može proširiti proizvodni kapacitet. Moguće je zaokružiti proizvodnju. Moguće je organizovati: proizvodnju prasadi, pred tov, tov i proizvodnja koncentrata za svoje potrebe. Moguće je imati 150 krmača i tov od 4.500 tovljenika.

7.    Zato što na ovoj farmi, uz ovakvu organizaciju, ( Tačka 6. ) možete ostvariti ukupni godišnji prihod od 810.000 eura i profit od 243.000 eura godišnje. 

ZNANJE NA POKLON!!!

MINI BIZNIS PLAN!!!

Primer 1.

Na ovoj farmi, moguće je organizovati proizvodnju kozjeg mleka. Ali u tom slučaju, savetujem vlasnika da obavezno nabavi UMATIČENE KOZE I DA NAPRAVI  MINI MLEKARU. Samo sa umatičenim kozama i ako imate svoju mini mlekaru, možete biti sigurni da će te uspeti u ovom biznisu.

Zašto koze moraju biti umatičene?

 • Država daje subvencije, samo za za umatičena grla. U ovom slučaju, godišnja subvencija iznosila bi: 300 koza x 7.000,00 iznos subvencije = 2.100.000,00 dinara.
 • Tržišna cena umatičenog jareta je 250 eura, a neumatičenog je 30 eura.
 • Država daje poljoprivredno zemljište u zakup, po povlašćenoj ceni, samo onom poljoprivrednicima, čije su koze umatičene.

Zašto je potrebno imati sopstvenu mini mlekaru???

Na tržištu u Srbiji, u trgovinama, nema kozijeg mleka i prerađevina od kozijeg mleka. Ova činjenica govori da postoji ogromna šansa za uspeh u ovom biznisu, a praksa pokazuje, da proizvođači kozijeg mleka , ne mogu ovu šansu iskoristi sa postojećim mlekarama.

alt

 Primer 2.

PREDLAŽEM DA NA OVOJ FARMI ORGANIZUJETE TOV SVINJA!!!

Za tov svinja, potrebno je ovaj objekat doraditi. Potrebno je uraditi: kanale za izđubravanje, postaviti AB podne rešetke, formirati boksove sa pojilicama i hranilicama.

Mogućnosti ovog objekta su:

 • 750 tovljenika u turnusu!
 • 2100 tovljenika na godišnjem nivou.
 • 252.000 kilograma žive vage tovljenika na godišnjem nivou.
 •  A TO JE: 378.000 EURA UKUPNOG PRIHODA, NA GODIŠNJEM NIVOU!!!
 • NAŠA RAČUNICA POKAZUJE, DA JE OVDE MOGUĆE OSTVARITI PROFIT OD 94.500 EURA, NA GODIŠNJEM NIVOU.

 

ZAKLJUČAK!!!!

PREDLAŽEM DA KUPITE OVU FARMU!!!!

alt

 

ZNANJE NA POKLON !!!

SKRAĆENI BIZNIS PLAN ZA FARMU SVINJA!!!

Ovaj plan nudi rešenje, kako, na ovoj ili sličnoj parceli, izgraditi farmu svinja i organizovati posao, da farma vlasniku doneti godišnji profit od 250.000 eura, a da vlasnik farme može da živi u: Beogradu, Parizu Moskvi, Njujorku ili na nekoj drugoj destinaciji.

Da bi farma svinja uspešno poslovala i da bi vlasniku donela zadati profit, potrebno je:

1.    Potrebno je odabrati pravu lokaciju. Potrebno je da farma bude blizu naseljenog mesta, blizu osnovne škole!  ( Zašto ? Farma uspešno može raditi samo sa ako ima odgovorne i kvalitetne radnike. Odgovoran radnik traži odgovarajuće uslove. Prvi od uslova bit će, da li svoju decu može da šalje u školu. Zato farma mora da bude blizu škole.)

2.    Potrebno je odabrati odgovorne i kvalitetne radnike!! Potrebno je naći odgovornu porodicu sa decom, koju treba nastaniti na farmi. Treba im stvoriti uslove da oni žive i da rade na farmi. Treba napraviti kuću, u kojoj će živeti ova porodica.

3.    Treba organizovati posao tako, da muž i žena budu u stalnom radnom odnosu, i da imaju toliko posla da efektivno rade 8 sati dnevno.

4.      Ova dva radnika treba da opslužuju:

    • 150 krmača i
    • 4.500 tovljenika
 • (Po standardima, savremene proizvodnje u svinjarstvu, jedan radnik opslužuje 150 krmača i 1 radnik opslužuje 4.500 tovljenika na godišnjem nivou. )

        5.    Potrebno je na farmi zaokružiti proizvodnju, a to znači:

 • Potrebno je imati svoje krmače! ( U našem slučaju, predlažemo da to bude 150 krmača. )
 • Potrebno je imati: PRASILIŠTE, PRED-TOV I TOV! ( U našem slučaju, 150 krmača može da obezbedi 4.500 tovljenika na godišnjem nivou )
 • Potrebno je imati SOPSTVENU MEŠAONU STOČNE HRANE! ( Potrebno je u sopstvenoj režiji, za svoje potrebe, na farmi proizvoditi koncentrat. )

6.   Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi, potrebno je napraviti savremene objekte!!

7.    U ovako organizovanoj farmi moguće je ostvariti ukupni prihod od 810.000 eura, ( osamsto deset hiljada eura ) na godišnjem nivou. ( 4.500 tovljenika x 120 kg tovljenik x 1,5 eur/cena žive vage = 810.000,00 eura )

8.    Mogući profit na godišnjem nivou je: 243.000 eura. ( Od vas i upravnika farme zavisi, koliki će profit biti. )

alt

Malo računice!!!

Ako su Danski farmeri najbolji na svetu, ako oni postižu najbolje rezultate u uzgoju svinja, onda se mi moramo porediti sa njima, jer nastupamo na istom tržištu.

Moramo usvojiti sledeće standarde, moramo postaviti sledeće ciljeve:

 1.  Jedan radnik opslužuje 150 krmača.
 2.   Jedan radnik opslužuje 4.500 tovljenika.
 3.  Jedna krmača daje 30 tovljenika godišnje.
 4.   Potrošnja hrane po  1.kg prirasta je 2,8 kg.
 5. Jedna krmača godišnje pojede od 1.200 do 1.300 kg hrane.
 6.  Cena tovljenika je 1,50 eura/kg žive vage.
 7. Cena prasadi za tov, od 20 kg je 330 din/žive vage.
 8.  Cena žitarica na Novosadskoj berzi je: Kukuruz 15,90 di/kg; Pšenica 17,00 din/kg;  Soja 49.53 din/kG

ŠTA JOŠ MORATE URADITI???

DA BI DUGOROČNO ZAŠTITILI SVOJE INTERESE, MORATE  POMOĆI BORBU udruženja Privrednici Srbije!

MORAMO NATERATI VLAST, DA DONESE ZAKON KOJI ĆE OBAVEZATI UVOZNIKE, DA SVOJ UVOZ POKRIJU IZVOZOM SLIČNE ROBE U IZNOSU OD 40%. ( Ovaj zakon će postaći izvoz, razvoj domaće proizvodnje, sprečiti nekontrolisani uvoz i stabilizovati cenu svinja!!! )

MORAMO NATERATI VLAST, DA DONESE ZAKON KOJI ĆE PROPISATI, KOLIKO SU OBAVEZNE ROBNE REZERVE SRBIJE DA KUPE SVINJA!  Mi predlažemo da to bude 20% od godišnje potrošnje. ( Ovaj zakon će stabilizovati cenu svinja, postaći: domaću proizvodnju i izvoz. )

 Pročitaj projekat: Kako zakonom postaći izvoz? http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

 

 

altAutor projekta:

Vujanović Živojin građ. inž. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina