KRITIKA

EKONOMSKOG PROGRAMA VLADE R. SRBIJE

Ovaj projekat nudi ARGUMENTOVANU KRITIKU EKONOMSKOG PROGRAMA VLADE R. SRBIJE I NUDI REŠENJE, KAKO USPOSTAVITI PRODUKTIVNI EKONOMSKI SISTEM U SRBIJI.

alt

 
ŠTA NE VALJA
U VLADINOM EKONOSKOM PROGRAMU?

 Ne valja, što nas Vlada R. Srbije dodatno zadužuje za 5,1 milijardi eura, odnosno, dodatno će zadužiti svakog građanina Srbije za 1.300 eura.

Ovaj EKONOMSKIH PROGRAM, koji je donela Vlada R. Srbije, je LOŠ, ON JE KATASTROFALAN, i ništa dobro neće doneti ni narodu ni državi, baš naprotiv.

Vlada R. Srbije planira da zaduži narod za 5,1 milijardu eura, i da te pare podeli: 500 miliona eura planira da podeli punoletnim građanima, 100 eura po osobi, a 4,6 milijardi eura da podeli privrednicima - poslodavcima.

Ovaj predlog je, nelogičan i ekonomski štetan za ceo narod i državu, a od njega, korist će imati samo bogataši.

 Analiza!!!

Malo statistike:

 • Srbija ima oko 7.000.000 stanovnika.
 • Srbija ima 1.707.734 penzionera.
 • Srbija ima 2.202.635 zaposlena.
 • Srbija ima 1.680.000 građana koji su mlađi od 18 godina.
 • Srbija ima oko 1.410.000 radno sposobnih građana, koji nisu zaposleni.

Koliko nas Vlada R. Srbije zadužuje?

Vlada R. Srbije, zadužiti će svakog građanina R. Srbije sa 730, odnosno za 1.305 eura. ( Računica: Iznos novog duga dobijemo, kad: novi dug od 5.100.000.000/ sa 7.000.000 stanovnika = 728,57 eura. Ali dug moraju vrati, oni koji imaju prihod, to su radnici i penzioneri, pa stvarni dug po glavi stanovnika iznosi, kad: 5.100.000.000/3.910.069, broj građana koji ima prihod, = 1.304,32 eura)

 

OD KOGA SE UZIMAJU NARODNE PARE
, A KOME SE DAJU???

Obrazloženje:

DA BI DRŽAVA NEKOME DALA 5,1 MILIJARDU EURA, ONA OD NEKOGA TE PARE MORA UZETI. ONA TE PARE UZIMA OD: RADNIKA, DOKTORA, PROFESORA, VOJNIKA, SLUŽBENIKA , SELJAKA I PENZIONERA, I DAJE IH PRIVREDNICIMA – POSLODAVCIMA, BOGATAŠIMA. ODNOSNO, IZGRADILA JE SISTEM, GDE SIROTINJA FINANSIRALA BOGATAŠE.

Kome se poklanjaju narodne pare?

Narodne pare, Vlada R. Srbije deli na sledeći način:

 1. Radnik, penzioner, nezaposleni i svi oni koji su pobegli iz Srbije zbog malih plata, dobit će po 100 eura.
 2. Preduzetnik, koji zapošljava samo jednog radnika, to jest sebe, dobit će 750 eura.
 3. Preduzetnik, koji zapošljava 10 radnika, dobit će 7.500 eura.
 4. Preduzetnik, koji zapošljava 100 radnika, dobit će 75.000 eura.
 5. Veliki preduzetnik, koji zapošljava 1.000 radnika, dobit će 750.000 eura.
 6. Veliki preduzetnik, koji zapošljava 10.000 radnika, dobit će 7.500.000 eura.
 7. Veliki i snalažljivi preduzetnici, dobit će na desetine miliona eura na poklon, kroz program kredita, gde je država garant kredita, u visini od 80% visine duga. ( Primer! Kako veliki mogu dobiti velike pare, na pr. 40 miliona eura. Veliki privrednik – bogataš preko jedne svoje firme, a ima ih više, digne kredit od banke u iznosu od 50 miliona eura. Banci da garanciju od 10 miliona eura, a za 40 miliona garantuje država. Te pare na razne načine prebaci na svoj privatni račun, a firmu, na koju je dobio kredit, dovede do stečaja. U ovom slučaju, država banci vrati kredit od 40 miliona eura. )

Treba napomenuti da veliki preduzetnici ( bogataši ) po pravilu dobijaju i bespovratne subvencije u vidu novca, 10.000 eura po zaposlenom, besplatno zemljište i oslobađaju se obaveze plaćanja dela poreza i doprinosa.

Vlada R. Srbije, ubeđuje narod, da pare daje privrednicima, da bi zaustavila najavljeno otpuštanje radnika.

alt

 

MINISTAR NE ZNA!!!

 Autor programa „Program ekonomskih mera Vlade R. Srbije za pomoć privredi“ Dr. Siniša Mali ne zna ili ne razume logiku privatnog biznisa.

NI JEDAN PREDUZETNIK, KOJI NAMERAVA DA NASTAVI SVOJ BIZNIS POSLE ZAVRŠETKA OVE PANDEMIJE , NEĆE OTPUSTITI RADNIKE, JER JE TROŠAK OBUČAVANJA RADNIKA ODREĐENOJ VEŠTINI RADA, VEĆI OD TRŠKA ZADRŽAVANJA RADNIKA U RADNOM ODNOSU, KAO ŠTO NI JEDAN PREDUZETNIK, KOJI NE MOŽE DA SAČUVA SVOJ BIZNIS, NEĆE PRISTATI DA ZADRŽI RADNIKE U RADNOM ODNOSU, JER JE TROŠAK RADNIKA MNOGO VEĆI OD 750 EURA.

 

OVO JE, POGREŠNA ODLUKA VLADE R. SRBIJE!!!

Ovaj predlog Vlada R. Srbije, gde ona na različite načine uzima pare od građana i te pare daje, poklanja velikim i bogatim, je izuzetno loš, i već viđen. Imaće katastrofalne posledice za narod i državu, kao i prethodni programi, koji su za cilj imali poklanjanje para.

Priča, da se svakom punoletnom građaninu Srbije da 100 eura, je mamac za narod, da bi narod prihvatio ovaj projekat. Služi da otupio kritički stav javnosti, prema ovom projektu, prema nameri da se narodne pare podele velikim preduzetnicima - bogatašima.

Bez obzira što je ovaj projekat „PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI“ uradio doktor ekonomskih nauka Dr. Siniša Mali, Ministar finansija u vladi R. Srbije, on je LOŠ I PROIZVEST ĆE KATASTROFALNE POSLEDICE ZA NAROD I DRŽAVU, ZADUŽIT ĆE NAROD I DRŽAVU, A PROBLEM NEĆE REŠITI.

KAKO DOKAZUJEM,
DA JE EKONOMSKI PROGRAM LOŠ?

OVU TVRDNJU, DA JE GORE POMENUTI VLADINI EKONOMSKI PROGRAM LOŠ, DOKAZUJEM DOLE POKAZANIM ČINJENICAMA, DOKAZIMA!

Podsećam autora vladinog programa, Vladu R. Srbije i vas koji čitate ovu kritiku, na vreme kada su prethodne vlade R. Srbije poklanjale narodne pare i na posledice tih odluka:

 

DOKAZ 1.
POGREŠNA ODLUKA VLARE. R. SRBIJE, IZ 1990 godine!!!

alt

 

 Šta nije bilo dobro u ovoj odluci Vlade R. Srbije?

Nije dobro što je ovom odlukom Vlada R. Srbije, iz 1990 god, napravila je štetu narodu i državi: državi je napravila štetu u iznosu od 60 milijardi eura, a svakoj porodici koja nije dobila stan napravila je štetu od 216.000 eura, a onoj koja je dobila stan, napravila je štetu u iznosu os 156.000 eura.

Dokaz!!!

Vlada R. Srbije, 1990 godine, poklonila je naše pare stanarima društvenih stanova, prodala je društvene stanove, u proseku za 1.000 eura, i ako su ti stanovi u proseku koštali 60.000 eura.

Vlast je tada objašnjavala, da je to odličan ekonomski potez i da je to u interesu građana. Ovakvom odlukom, oni su prekinuli lanac proizvodnje stanova. Zbog velike ponude stanova, cena stanova je pala i nije postojao interes za izgradnjom novih stanova.

Zaustavljena je izgradnja stanova a zatim je zaustavljena i ostala industrija i plate su pale, sa prosečnih 1.000 eura mesečno 1990 god, na prosečnih 100 eura mesečno u narednih 10 godina.

 

Šta su narod i država dobili
ovim poklanjanjem – deljenjem narodnih para?

Ništa dobro!

Stanarima društvenih stanova, omogućeno je da kupe stanove za bagatelnu cenu, u proseku za 1.000 eura po stanu, ali im je smanjena plata sa 1.000 eura na 100 eura mesečno u narednih 10 godina.

Prosečna veličina društvenog stana je oko 60 m2, i on je prodat u proseku za 1.000 eura i ako je on u proseku koštao oko 60.000 eura.( Podsećam da je ovaj zakon omogućio da se vile vrednosti i po 1.000.000 eura, prodaju za 10.000 eura. Treba napomenuti, da su u ovim vilama stanovali oni koji su doneli ovakav zakon. Pitam!! Zbog koga su doneli ovaj zakon? )

 

Šta su narod i država izgubili?

Novac, nadu i veru u bolje sutra!

Svaka porodica, koja je dobila stan izgubila je 156.000 eura, za 10 godina ( Dva radnika, muž i žena su dobili 1 stan. ), a porodica koja nije dobila stan izgubila je 216.000 eura, za 10 godina, kroz smanjenu prosečnu platu sa 1.000 eura mesečno na 100 eura mesečno. ( Računica: Do ove cifre dolazimo, kad razliku u plati od 900 eura x 12 meseci x10 godina radnog staža x 2 muž i žena = 216.000 eura. Toliki je svaka porodica izgubila. )

Država je izgubila 60 milijardi eura, po osnovu poklonjenih stanova, plus neostvareni porezi i doprinosi.

 

Šta je trebalo uraditi?

Trebalo je ponuditi stanarima, da mogu kupiti stanove u kojima stanuju, ali po stvarnoj ceni koštanja. Tako bi sprečili prekidanje lanca proizvodnje stanova i sprečili ekonomski slom.

 

ZAKLJUČAK!!!

GORE POKAZANA ANALIZA POKAZUJE, DA JE VLADA R. SRBIJE POGREŠILA ŠTO JE POKLONILA STANOVE, I DA JE TOM SVOJOM ODLUKOM PROIZVELA VELIKU ŠTETU NARODU I DRŽAVI.

DOKAZ 2.
POGREŠNA ODLUKA VLARE. R. SRBIJE, IZ 1992 godine!!!

alt

 

Šta nije bilo dobro u ovoj odluci Vlade R. Srbije?

Nije dobro, što je Vlada R. Srbije ovom odlukom napravila je štetu narodu i državi u visini od 534 milijarde eura.

Dokaz!!!

Posle uvođenja sankcija SRJ 1992 godine, Vlada R. Srbije donela je zakon o zabrani otpuštanja radnika, dok traju sankcije, odnosno dok se ne stvore bolji uslovi.

 

Šta je narodu i državi, ova odluka donela?

Ništa dobro!!!

Mnogi radnici nisu imali šta da rade, neki su dolazili na posao a nisu radili, a neki nisu dolazili ni na posao po godinu dana i više, i za taj nerad oni su dobijali neku platu.

Mnogi radnici otišli su na biro rada, dobijali su naknadu za nerad i kukali kako je naknada mala.

Direktori društvenih preduzeća nisu razmišljali, kako da unaprede proizvodnju, kako da unaprede prodaju, kako da smanje troškove proizvodnje, već kako da sačuvaju svoju fotelju, kako da se dodvore vlastodršcima, kako da napišu neki fiktivni projekat i da od države dobiju neka nepovratna sredstva, neku subvenciju.

 

Šta su narod i država izgubili ovim poklanjanjem para?

Mnogo, izgubili su: novac, nadu, veru!

Da bi finansirala svoje pogrešne odluke, Vlada R. Srbije nekontrolisano štampa novac i tako proizvodi nezapamćenu inflaciju i tako je napravila nemerljivu štetu narodu i državi.

Proizvela je štetu u iznosu od oko 534 milijarde eura. ( Računica, za period 1990 do 2000 god. Prosečna plata u Srbiji, pala je sa 1.000 eura na 100 eura, današnjih para. Pa gubitak iznosi kad: 3.000.000 radnika x 900 eura. razlika u prosečnim platama x 1,65 porezi i doprinosi x 12 meseci x10 godina = 534 milijarde eura. )

alt

 

Šta je trebalo uraditi?

Trebalo je doneti zakon koji bi stimulisao direktore da traže rešenja: kako proizvesti nove proizvode i kako ih prodati, kako povećati produktivnost i omogućiti im realno nagrađivanje. Odnosno, izgraditi sistem lične materijalne odgovornosti onih koji upravljaju preduzećem, odnosno, zakonom omogućiti da upravni odbor i direktor preduzeća odgovaraju za neuspeh, ali i zakonom omogućiti da budu nagrađeni za uspeh, omogućiti da sebi i svojim saradnicima podele 5% od ostvarenog profita.

Trebalo je doneti zakon, da o tehnološkom višku radnika brine država, najduže 3 meseca.

 

ZAKLJUČAK!!!

GORE POKAZANA ANALIZA POKAZUJE, DA JE VLADA R. SRBIJE POGREŠILA ŠTO JE DONELA POMENUTI ZAKON, I DA JE TOM SVOJOM ODLUKOM PROIZVELA VELIKU ŠTETU NARODU I DRŽAVI.

 

KO JE KRIV ???

alt

Podsećam!!! U periodu od 1990 do 2000 godine, realnu vlast u Srbiji imao je Slobodan Milošević, i on je najodgovorniji za ekonomsku propast, u navedenom periodu.

 

DOKAZ 3.
POGREŠNA ODLUKA VLARE. R. SRBIJE, IZ 2001 godine!!!

alt

 Šta nije bilo dobro, u ovoj odluci Vlade R. Srbije?

 

Nije dobro, što je Vlada R. Srbije ovom odlukom napravila je štetu narodu i državi u visini od 950 milijarde eura.

Dokaz!!!

Ni nova Vlada R. Srbije, pod rukovodstvom Dr. Zoranom Đinđićem, ništa nije naučila iz pogrešnih odluka prethodne Vlade R. Srbije. I ona nastavlja da greši, i ona nastavlja da poklanja tuđu imovinu.

Vlada R. Srbije, 2001 godine, donosi zakon „Zakon o privatizaciji društvenih preduzeća“ o obaveznoj i na kratak rok oročenoj prodaji društvenih preduzeća, i praktično poklanja narodnu imovinu.

Zakon je tako napisan, da je to faktički poklanjanje društvene imovine, a zove se prodaja. Poznata je činjenica da je Miodrag Kostić kupio 3 fabrike šećera za 9 eura. ( Pitam: Zar ovo nije klasično poklanjanje narodne imovine, narodnih para? )

I ovde se zakonopisac pobrino da ućutka eventualnu kritiku javnosti i radnika, pa je zakonom predvideo da 30% akcija u preduzeću pripadne radnicima. Radnici su prihvatili ovaj zakon, jer su džaba dobili 30 % akcija preduzeća u kome rade, ne znajući da su te akcije bezvredne.

Bili su ubeđeni da su nešto dobili, i zato su ćutali. Ništa nisu mogli da urade sa tim svojim akcijama, pa su im akcije propale. Akcije su propale, jer je većinski vlasnik odlučivao o sudbini preduzeća.

Ekonomski eksperti i Vlada R. Srbije bili su u zabludi, verovali su da ako preduzeće prodaju privatniku, da će ono nastaviti sa proizvodnjom i da će ono biti uspešno. Oni ne razumeju logiku privatnog biznisa, nisu je razumeli tad, a ne razumeju ni sad. ( Primer!!! Vlada je prodala neko preduzeće, na prim. za 100.000 eura i ako ono vredi 10 miliona eura, verujući da će zbog interesa dobre zarade, privatnik nastaviti sa proizvodnjom. Kupac preduzeća drugačije razmišlja i drugačije radi. On preduzeće koje je kupio, na primer za 100.000 eura, rastura, gasi proizvodnju, otpušta radnike, demontira opremu i prodaje je kao polovnu opremu, što ne može da proda kao polovnu opremu, on to seče i prodaje kao staro gvožđe i tako zaradi 1 milion eura. )

Ovaj primer pokazuje, da je svaki kupac znao šta radi. Kupio je preduzeće, da na tom poslu zaradi, ali Vlada R. Srbije nije znala šta radi. Ja hoću da verujem da Vlada R. Srbije, nije znala kakve će negativne posledice doneti njen zakon, jer ako je znala, ako je namerno donela ovakav zakon, onda je to strašno.

Ovaj zakon je praktično uništio domaću proizvodnju. Podsećam!!! Ne postaji više: Kluz - fabrika odela, EI Niš - fabrika televizora, IMT – fabrika traktora, 14 Oktobar Kruševac – fabrika građevinskih mašina, IKARBUS – fabrika autobusa, i mnoga druga. Mogli bi da nabrajamo uništena preduzeća do sutra.

( Moram da pitam radnike!!! Gospodo radnici, dobili ste 30% akcija preduzeća u kojima ste radili. Gde su vam pare od tih akcija, zato ste ćutali, da li od tih akcija imate neku korist? NEMATE!!! )

   

Koliku je štetu napravio ovaj zakon?

Vlada R. Srbije iz 2001 godine, donela je pomenut zakona o privatizaciji društvene imovine i tako napravila štetu narodu i državi u iznosu od 950 milijardi eura.

( Računica: Prosečna plata, u poslednjih 20 godina, trebalo bi da bude 1.000 eura, a ona je 200 eura. Do visine pomenute štete dolazimo, kad: 3.000.000 radnika x 800 eura. razlika u prosečnim platama x 1,65 porezi i doprinosi x 12 meseci x20 godina = 950 milijarde eura. )

   

DA LI JE MORALA DA BUDE OVAKVA PRIVATIZACIJA?

alt

 VI PITATE!!!

DA LI JE MORALA DA BUDE OVAKVA PRIVATIZACIJA?

NIJE.

Treba da znate, da je vladi R. Srbije iz 2001 godine bio ponuđen drugačiji koncept privatizacije. ( Tada je, Predsednik vlade R. Srbije bio je Dr. Zoran Đinđić ).

Predloženo je:

 1. Predloženo je, da se nikome ne poklanjaju akcije.
 • 2. Predloženo je, da se državna preduzeća podele novoformiranim fondovima i to:
  • 1. NOVI PENZISKI FON ( drugi stub penzijskog osiguranja ),
  • 2.  NOVI ZDRASTVENI FOND,
  • 3.  FOND ZA RESTITUCIJU,
  • 4.  FOND ZA ŠKOLSTVO I NAUKU,
  • 5.  FOND ZA ODBRANU I
  • 6.  FOND ZA RAZVOJ.

3. Predloženo je, da preduzećem upravljaju predstavnici novoformiranih fondova, preko upravnog odbora. ( Predloženo je da pomenuti fondovi odlučuju, da li će prodati svoj deo preduzeća. )

4. Predloženo je, da se zakonom precizno propiše način upravljanja ovim fondovima. ( Predloženo je da se članovi skupštine fonda biraju po principu uslovnog glasa, javno predstavljenog programa rada i prihvatanja lične materijalne odgovornosti. )

5. Predloženo je, da se jasno propiše, kako se postaje član upravnog odbora preduzeća. ( Predloženo je da, članove upravnog odbora preduzeća imenuje nadležni fond, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda.

6.  Predloženo je, da se jasno propiše, kako se postaje direktor preduzeća. ( Predloženo je da, Direktora preduzeća biraju članovi upravnog odbora, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

7.  Predloženo je, da se propiše model, kako se plaćaju članovi upravnog odbora preduzeća i direktor preduzeća. ( Predloženo je da članovi upravnog odbora i direktori preduzeća, imaju pravo na godišnji bonus od 5% od ostvarene dobiti preduzeća. )

Nažalost, tadašnja Vlada R. Srbije, odnosno Predsednik Vlade R. Srbije dr. Zoran Đinđić nije prihvatio predloženi koncept privatizacije.

Da smo imali sreće da dobijemo pametnu vlast,vlast koja bi branila interese naroda a ne interes pojedinaca, jer bi pametna vlast, prihvatila ponuđeni koncept privatizacije. Danas bi u Srbiji prosečna plata bila veća od 1.000 eura, a prosečna penzija bila bi veća od 700 eura.

 

Ko je kriv za ovu štetu?

alt

 

Dr. Zoran Đinđić, Predsednik Vlade R. Srbije 2001 god, predložio je, doneo je zakon o privatizaciji društvenih preduzeća, a koji je napravio štetu narodu i državi u visini od 950 milijardi eura, i on je najodgovorniji za ekonomsku katastrofu, koju je proizveo pomenuti zakon.

 

DOKAZ 4.
POGREŠNA ODLUKA VLARA. R. SRBIJE, U POSLEDNJIH 30 godina!!!

alt

Šta nije bilo dobro, u odlukama vlade R. Srbije?

Nije dobro, što su vlade R. Srbije delile narodne pare poljoprivrednicima bez ikakve logike i odgovornosti. Napravili su neprocenjivu štetu: poljoprivredi, seljacima, narodu i državi. Napravili su štetu u visini od 15 milijarde eura.

Dokaz!

Ovo je još jedan primer, ne znanja naših ekonomskih eksperata i pogrešnih odluka vlada R. Srbije!

Sve vlade R. Srbije, od 1989 do 2019 godine, daju subvencije ( poklanjaju narodne pare ) poljoprivredi, a da te subvencije ne daju nikakve pozitivne rezultate, baš naprotiv, daju negativne rezultate!

Za ovih 30 godina, Vlada R. Srbije, dala - poklonila je oko 15 milijardi eura, a rezultat tog poklanjanja para je katastrofalan. To ne kažem ja već podaci RZS.

Proizvodnja: goveda, svinja, ovaca i živine u 2018 godini je značajno manja nego 1989 godine, i ako je u poljoprivredu za taj period, kroz princip subvencija, odnosno, poklanjanja narodnih para, uloženo 15 milijardi eura.

Ova tabela pokazuje, koliko je ne znanje i neodgovornost u ministarstvu poljoprivrede.

 

alt
 • ( Izvor! Podaci su iz RZS)
Gore prikazane brojke govore, da je novac deljen bez ikakvog znanja i bilo kakve odgovornosti. Po mom mišljenju, ni jedan ministar u vladi R. Srbije, za proteklih 30 godina nije bio dobar, nije dobio prelaznu ocenu.

Vlada R. Srbije, izgradila je sistem pomoći poljoprivredi, koji nudi da poljoprivrednici prežive, a ne i da zarade.

 

KAKO DRŽAVA TRBA DA POMOGNE POLJOPRIVREDICIMA – SELJACIMA?

alt

 

MOJ PREDLOG!!!

Država treba da pomogne razvoj poljoprivrede i sela, ali na odgovoran i logičan način. Treba da napravi sistem, koji će omogućiti poljoprivrednicima da zarade, a ne da preživljavaju.

Vlada R. Srbije, treba da ukine davanje subvencija, ali zato treba da pomogne poljoprivrednicima po principu ortačkog udruživanja, države i seljaka, sa ciljem da se poveća proizvodnja i profit poljoprivrednika - seljaka. ( Kako ortačko udruživanje države i seljaka treba da bude, objasniti ću nekom drugom prilikom. Sad navodim samo jedan primer!!! )

 

Kako država treba da pomogne malinarima?

alt

 • KAKO DRŽAVA MOŽE POMOĆI MALINARIMA?
 • JEDNOSTAVNO!!!
 • POTREBNO JE DA SE MALINARI UDRUŽE SA DRŽAVOM!!!
 • POTREBNO JE DA ZJEDNIČKI NAPRAVE ZADRUGU - PREDUZEĆE!!!

Poznata su problemi malinara: Vlast obećava da će pomoći, a ta pomoć se pretvara u praznu priču!!!

Vlada R. Srbije, može i treba, da pomogne malinarima, ali na sledeći način!!!  Pomoć treba da pruži po principu ortačkog udruživanja države i malinara. Treba da pozove: malinare, poljoprivredne inženjere i menadžere da se udruže, da skupe određenu količinu para, npr. 100.000 eura, pa će i država uložiti toliko koliko ulože poljoprivrednici - seljaci, npr. 100.000 eura, pa će zajednički osnovati ortačko zadrugu - preduzeće i zajednički upravljati njime.

Zadatak zadruge – preduzeća je da: poveća površine pod malinama, napraviti hladnjaču, pogon za pakovanje -preradu i organizuje prodaju na domaćem i stranom tržištu. Na ovakav način se zaokružuje kompletan biznis, proizvodnja, prerada i plasman, a tako će malinari ostvariti i najveći profit.

Posle 5 godina ortakluka, država pruža mogućnost zadrugarima da otkupe državni deo, po principu preče kupovine.( Ukoliko zadrugari ne žele da država izađe iz ortakluka, jer se tako osećaju sigurnije, država ne može izaći iz ortakluka. )

Znam!! Mnogi malinari reći će! Pored problem plasmana i male otkupne cene malina, problem je i radna snaga. Ne može se obezbediti radna snaga u vreme berbe.

I za ovaj problem imamo rešenje, treba malinari da nas pozovu, pa ćemo im dati rešenje i predložiti da se zajedno borimo.

Malinari moraju da se bore za svoje interese, na pametan i produktivan način. Ne mogu očekivati da im neko drugi reši njihove probleme.

Država treba da na sajtu ministarstva poljoprivrede objavi stalni poziv poljoprivrednicima da se udružuju i da će država biti njihov ortaku u visini 50% potrebnih ulaganja, i da postavi uslove, pod kojim uslovima je država spremna da učestvuje u ortakluku sa zadrugarima.

Mnogi će reći!!!

 1. Seljaci nemaju para! Kako da skupe na pr. 100.000 eura? Lako!!! Udružiti će se njih, na pr. 10, i podići će kredit kod banke, na pr. svako po 10.000 eura, a država će uložiti 100.000 eura.
 2. Ko će organizovati seljake? Ko će ih ubediti da uđu u ortački biznis? Ubediti će ih poljoprivredni inženjer, menadžer, koji će biti budući direktor te zadruge – preduzeća. Ići će od kuće do kuće, da ubeđuje seljaka i da im objašnjava, da je u njihovom interesu da se udruže.
 3. Kako država upravlja? Zadrugari biraju direktora, a država daje svog predstavnika, koji kontroliše plaćanje. Na virmanu za plaćanje postoji potpis direktora i predstavnika državnog kapitala.

Pročitajte projekat „PLASTENIK“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/301-kako-pomoi-plasteniku-proizvodnju.html koji pokazuje, kako država miže i treba da pomogne razvoj plastenikčke proizvodnje.

  

DOKAZ 5.
DELJENJE NARODNIH PARA PRIVREDNICIMA, 10.000 EURA PO ZAPOSLENOM, JE PO POGREŠNA ODLUKA VLARA. R. SRBIJE!!!

alt

 

Šta nije bilo dobro, u odlukama vlade R. Srbije?

Nije logično, nije pravedno, nije ekonomski opravdano poklanjati narodne pare. Zašto da Vlada R. Srbije uzima pare od: mene malog privrednika, profesora, doktora radnika, penzionera i ih daje velikim privrednicima, bogatašima.

Dokaz!

Vlada R. Srbije poklanja narodne pare bogatašima, daje investitorima 10.000 eura subvencija po zaposlenom, a lokalna vlast poklanja građevinsko zemljište ili ga prodaje ispod cene i investitore oslobađa davanja raznih doprinosa, a što je pogrešno i štetno za narod i državu.

Primer!!!

Računica!!! Koliko strani investitor dobija para na poklon, od države Srbije, ako obeća da će zaposliti 1.000 radnika?

Dobit će, 10.000 eura po zaposlenom, odnosno, dobit će 10 miliona eura.

Za ovih 10 miliona eura po radniku, koje je strani investitor dobio od Vlade R. Srbije, on može da izgradi halu površine od 25.000 m2, ( Da bi bolje razumeli veličinu davanja, pokazujem to na primeru. To je objekat dimenzija 100 m x 250 m. Bolje rečeno, to je hala veličine kao 4 fudbalska igrališta.)

A od lokalne samouprave dobit će:

 1. Dobiće besplatno zemljište, ili će ga kupiti ispod cene,
 2. Dobit će potrebnu infrastrukturu, (struju, vodu, put itd. )
 3. Oslobodiće se plaćanja preza i komunalnih doprinosa.

ZAKLJUČAK!!!

U UKUPNOJ INVESTICIJI DRŽAVA SRBIJA UČESTVUJE SA PREKO 50% VREDNOSTI INVESTICIJE, I TO DRŽAVA POKLANJA INVESTITORU!!!

PITAM!!!

DA LI JE OVO LOGIČNO I OPRAVDANO?

NIJE!!!

Ako me pitate! Koliku je ova šteta?

Moj odgovor je, VELIKA, OGROMNA!!!

A kolika je šteta, IZRAŽENA U MILIJARDAMA EURA, ostavljam vama da je Vi izračunate!!!

ZAKLJUČAK!!!

Sva ova davanja, poklanjanje narodnih para, Vlada R. Srbije je mogla pretvoriti kao svoje učešće u tom preduzeću, ali to nije uradila.  

Zašto to ona nije uradila? To ja vas i Vladu R. Srbije pitam!!

U prethodna 4 dokaza, dokazao sam da je poklanjanje narodnih para, izuzetno štetno za narod i državu, i da to treba zakonom zabraniti, da se neka buduća vlada ne bih setila te gluposti.

 

alt

 

VISINA ŠTETE,
KOJU SU NAPRAVILE VLADE R. SRBIJE U POSLEDNJIH 30 GODINA!!!

 

U periodu 1990 do 2000 godine!

 Vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom od 1990 do 2000 godine, napravile su štetu narodu i državi u iznosu od oko 600 milijardi eura.

 

U periodu 2001 do 2019 godine!

Vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom od 2001 do 2019 godine, napravile su štetu narodu i državi u iznosu od oko 960 milijardi eura.

 

POSLEDICE OVAKVIH ODLUKA!!!

Zbog ovakve ekonomske politike, koja je vođena u poslednjih 30 godina, u Srbije je napravljen MANJAK STANOVNIŠTVA, oko 1.800.000 ( milion i osamsto hiljada) građana. Oko milion građana se iselio iz Srbije zbog malih plata a oko 800.000 više je umrlo nego što se rodilo.

Ova šteta – gubitak od 1.800.000 stanovnika izražen u novcu je oko 1.425 milijardi evra.Do ove brojke dolazimo, tako što bruto plata x 12 meseci x 40 godina x 1.800.000 stanovnika ).

  

Koliki je gubitak na nivou jedne godine?

SRBIJA GODIŠNJE IZGUBI OD 90.000 100.000 STANOVNIKA. Oko 55 do 60 hiljada pobegne iz Srbije, zbog malih plata, a od 35 do 40 hiljada više umre, nego što se rodilo. Ovaj godišnji gubitak, iskazan u novcu iznosi oko 80 milijardi eura. ( Računica: 1.000 eura prosečna plata x 12 meseci x 1,65 porezi i doprinosi x 40 godina radnog staža x 100.000 broj izgubljenog stanovništva = 79,2 milijarde eura )

  

Kolika je ukupna šteta?

Ukupna šteta, gore prikazana, u poslednjih 30 godina iznosi oko 3.000 milijardi eura, ili ako štetu iskažemo u kilometrima auto puta, onda ona iznosi oko 1.000.000 (milion ) kilometara autoputa. (  Prosečna cena kilometra autoputa u Srbiji je 3.000.000 eura )

Pročitaj projekat „KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije na web adrese:https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/345-kako-podstai-ranje.html

NAPOMENA!!!

Samo da napomenem prognozu drugih, o našoj budućnosti! UN I AMERIČKA CIA KAŽU, SRBIJA ĆE ZA NAREDNIH 30 god. IZGUBITI 2 MILIONA STANOVNIKA!!!

AKO ME PITATE!!! KO JE KRIV ZA OVU KATASTROFU?

MOJ ODGOVOR JE!!!

KRIVE SU:

1.  VLADE R. SRBIJE , KOJE SU VLADALE SRBIJOM U POSLDNJIH 30 GODINA, I

2.  OPOZICIJA!!!

I VLAST I OPOZICIJA, IMAJU ISTI KALUP RAZMIŠLJANJA, I ISTU EKONOMSKU POLITIKU VODE.

NJIHOVA EKONOMSKA POLITIKA ZASNIVA SE NA IDEJI, SVA PREDUZEĆA MORAJU BITI PRIVATNA, I DRŽAVA SE MOŽE MEŠATI U EKONOMIJU, SAMO KROZ DAVANJE RAZNIH SUBVENCIJA, ODNOSNO, POKLANJANJE NARODNIH PARA PRIVREDNICIMA - BOGATAŠIMA, MISLEĆI DA ĆE TAKO REŠITI PROBLEM.

alt

 Da je gore navedena tvrdnja tačna, da i vlast i opozicija imaju isti model razmišljanja, pokazuju priloženi dokazi, i način vladanja u proteklih 30 godina.

Da je i danas tako, da vlast i opozicija imaju isti kalup razmišljanja, pokazuju projekti: program „20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE“ koji je napisao ing. Dragana Đilasa i projekat-program „PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI“ koji je napisao Dr Siniše Malog Ministar finansija, jer su projekti skoro isti. Kad ih uporediš, stičeš utisak, da su jedan od drugog prepisivali.

Razlike skoro da nema, i jedan i drugi predlažu da se narodne pare podele privrednicima – bogatašima. Razlika je samo u visini zaduživanja Srbije. Đilas predlaže da se Srbija zaduži za 3 milijarde eura i da se te pare podele privrednicima - bogatašima, a Dr Siniša Mali predlaže da se Srbija zaduži za 5,1 milijardu eura i da se te pare podele privrednicima - bogatašima.

Pogledajte i uporedite projekte – programe. Program Dragana Đilasa možete pročitati-pogledati na web adresi:https://www.facebook.com/StrankaSlobodeIPravde/?eid=ARB4GwNxY05GIp9-iNAA47V7oh1yyFABuFdzeOOSKmVklsfBmzDu3kdPEH1Rk4hnLYRzLnjkv3gkph64

 

KAKO ZNATI, KOJA VLADA DOBRO RADI?

DA LI JE NEKA VLADA R. SRBIJE USPEŠNA ILI NIJE, MERIT ĆE SE PO TOME: KOLIKO SE GRAĐANA SRBIJE ISELILO IZ SRBIJE I KOLIKO IH JE VIŠE UMRLO, NEGO ŠTO SE RODILO.

 

KAKO REŠITI OVAJ PROBLEM?
Kako napraviti produktivni ekonomski sistem?

 MI SMO POKAZALI DA EKONOMSKI EKSPERTI, KOJI SU VLADALI I KOJI VLADAJU EKONOMSKOM POLITIKOM SRBIJE, NE ZNAJU DA REŠE OVE PROBLEME, PA SMO PRINUĐENI DA PONUDIMO REŠENJA OVIH PROBLEMA.

NUDIMO PROJEKAT!

PROJEKAT NOSI IME „ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU“

 

KAKO NAPRAVITI PRODUKTIVNI EKONOMSKI SISTEM?

alt

 

Šta predlažemo?

PREDLAŽEM VLADI R. SRBIJE DA ODBACI „PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI“ KOJI JE URADIO Dr Siniše Malog Ministar finansija, ZATO ŠTO JE PROGRAM LOŠ.

PREDLAŽEMO VLADI R. SRBIJE DA PAŽLJIVO PROČITA OVAJ PROJEKAT I DA GA USVOJI, JER ON NUDI REŠENJE OVOG PROBLEMA!!!

Zašto smo napisali i objavili ovaj projekat?

ŽELIMO DA POMOGNEM VLADI R. SRBIJE, U TRAŽENJU NAJBOLJEG REŠENJA, ZA OVE NAŠE PROBLEME, ZATO VAM NUDIMO PROGRAMA – PROJEKAT „ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU“

Princip projekta!!!

SVI GRAĐANI R. SRBIJE, SRAZMERNO SVOJOJ EKONOMSKOJ MOĆI, SNOSE TROŠAK EKONOMSKE KRIZE KOJU JE PROIZVELA PANDEMIJA VIRUSA COVID 19!

SVI PRIVREDNI SUBJEKTI, KOJI POSLUJU U R. SRBIJI, SRAZMERNO SVOJOJ EKONOMSKOJ MOĆI SNOSE TROŠAK POMENUTE EKONOMSKE KRIZE!

 

Zakon o dodatnom oporezivanju!!!

1.  VLADA R. SRBIJE TREBA DA PREDLOŽI, ODNOSNO, DA DONESE ZAKON „ZAKON O DODATNOM OPOREZIVANJU IMOVINE“ NA OSNOVU KOGA BI SE SKUPIO NOVAC ZA FINANSIRANJE OVOG NEPLANIRANOG TROŠKA .

OBAVEZU PLAĆANJA OVOG POREZA IMAJU SVI GRAĐANI R. SRBIJE, SVI KOJI PRIVREĐUJU U R. SRBIJ: PREDUZETNICI, SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA I FIRME NAŠIH GRAĐANA, PA I ONE KOJE SE NALAZE U PORESKIM RAJEVIMA, BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, ITD.

Predlažem sledeće stope oporezivanja:

 • 1.  Imovina vrednosti do 100.000eura, oporezovala bi se po stopi od 0,25%;
 • 2.  Imovina vrednosti od 100.000 do 500.000 eura, oporezovala bi se po stopi od 0,50%;
 • 3.  Imovina vrednosti od 500.000 do 1.000.000 eura, oporezovala bi se po stopi od 0,75%
 • 4.  Imovina vrednosti preko 1.000.000 eura, oporezovala bi se po stopi od 1%.

( Vlast kaže!!! Dragan Đilas ima ličnu imovinu, koju je prijavio, vrednu 25 miliona, a njegove firme su vredne preko 500 miliona eura. Ako u Srbiji ima tako bogatih građana, a ima ih, zato je ovaj predlog, gde bogati treba da daju malo više, logičan.

Računica: Ako bi Vlada. R. Srbije prihvatila ovaj moj predlog, o dodatnom oporezivanju, onda bi to bilo ovako:

 1. Onaj ko ima imovinu vrednosti, kuća ili stan, na. prim. od 30.000 eura, platio bi porez 75 eura.
 2. A bogati, na primer: Dragan Đilas, na ličnu imovinu od 25.miliona eura, platio bi 240.000 eura,
 3. A firma Dragana Đilasa, na vrednost firme od 500.miliona eura, platio bi 5. miliona eura poreza.

Pitam!!! Zar ovo nije logično???)

Pitam!!! Zašto Dr. Siniša Mali nije predložio ovakvo nešto???

Pročitaj projekat „KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE“ koji možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresihttps://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

Kredit za radnike!!!

2.  VLADA. R. SRBIJETREBA TREBA DA OMOGUĆI DOBIJANJE POVOLJNOG KREDITA, U IZNOSU 3 PROSEČNE MESEČNE PLATE U R. SRBIJI, SVIM RADNICIMA, KOJI SU OSTALI BEZ POSLA, ILI IM JE SMANJENA PLATA, ZBOG PANDEMIJE VIRUSA COVID 19. ( Za ovaj kredit, neće se tražiti uobičajene garancije, koje banka traži. Garancija ili teret će biti stavljena na JMBG, matičnom broju primaoca kredita, a tu evidenciju tereta, vodiće Katastar. Kredit će se dobijati na osnovu pisanog dokaza, da je radnik otpušten ili mu je smanjena plata, zbog pandemije virus Covid 19. )

 

Vlada R. Srbije će zamoliti radnike i poslodavce!!!

3.  VLADA R. SRBIJE, TREBA DA ZAMOLITI RADNIKE I POSLODAVCE DA PODELE TROŠAK OBUSTAVLJANJA PROIZVODNJE, TAKO ŠTO ĆE POSLODAVAC PLATITI POREZE I DOPRINOSE, ZA VREME KOJE RADNIK NIJE RADIO, A RADNIK ĆE PODIĆI GORE POMENUTI KREDIT, DA BI FINANSIRO SVOJE TROŠKOVE.

alt

 

STRATEŠKA PREDUZEĆA

4.  VLADA REPUBLIKE SRBIJE, TREBA DA ODREDI SPISAK STRATEŠKIH PREDUZEĆA, KOJA MORAJU BITI U VLASNIŠTVU DRŽAVE SRBIJE, DA TO DOBRO OBRAZLOŽI NARODU, I DA TU OBLAST UREDI POSEBNIM ZAKONOM.( Bilo bi dobro da se ovaj zakon potvrdi narodnim referendumom, da ga buduće vlade ne bi ukinule. )

Vlada će stvoriti uslove, da preko beogradske berze otkupi kontrolni paket akcija za strateška preduzeća, da postane većinski vlasnik.

Tamo, gde država ne može da vrati vlasništvo nad određenim preduzećima, država treba da napravi potpuno nova preduzeća, nove fabrike.

Zakonom se mora precizno propisati, ko upravlja ovim preduzećima. Odnosno, da se jasno propiše, kako se postaje član upravnog odbora državnog preduzeća. ( Član upravnog odbora državnog preduzeća imenuje nadležni fond, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

Zakonom, da se jasno propiše, kako se postaje direktor državnog preduzeća. ( Direktora državnog preduzeća biraju članovi upravnog odbora, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

Zakonom da se propiše model, kako se plaćaju članovi upravnog odbora preduzeća i direktor preduzeća. Članovi upravnog odbora i direktori preduzeća imaju pravo na godišnji bonus od 5% od ostvarene dobiti preduzeća.

Primer!!!

Ova pandemija pokazala je, koliko je Vlada R. Srbije pogrešila, što je prodala određena preduzeća.

Najbolji primer, pogrešnih odluka Vlade R. Srbije, pokazuje fabrika kvasca u Senti.

Mi smo fabriku prodali Amerikancima, a oni su je prodali Francuzima. Francuzi su kupili fabriku, da bi je zatvorili, da bi kupili Srpsko tržište. Slično je bili i sa ostalim fabrikama, kao što su: fabrika lekova, fabrike zaštitne opreme i dezinfekcionim sredstvima itd.

Pročitajte projekat, KAKO I ZAŠTO TREBA SPASITI PIK BEČEJ“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi : https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/273-zato-i-kako-spasiti-pik-beej-od-propasti.html

 

KAKO DRŽAVA TREBA DA POMOGNE
RAZVOJ DOMAĆE PROIZVODNJE!!!

Ortačko udruživanje države i privrednika!!!

5.  VLADA R. SRBIJE ĆE PODSTICATI DOMAĆU PROIZVODNJU KROZ MODEL ORTAČKOG UDRUŽIVANJA PRIVREDNIKA I DRŽAVE, U VISINI ULOGA OD 50%.

Država će, preko svog predstavnika, učestvovati u upravljanju preduzećem, uz obavezu da država, posle 5 godina, ponudi ortacima da otkupe državni deo po povlašćenoj ceni. ( Povlašćena cena dobija se, kad se na uložena sredstva doda bankarska kamata. )

 
Kako država treba da pomogne privrednike
u proizvodnji novih proizvoda !!!

6.  Vlada R. Srbije treba da pomogne razvoj domaće proizvodnje, tako što će osnovati agenciju za podsticanje proizvodnje poznatih i novih proizvoda.

AGENCIJA IMA ZADATAK DA JAVNO NUDI IDEJE ŠTA PROIZVODITI!!!

DILEMA PRIVREDNIKA SRBIJE JE:

 • 1.  ŠTA PROIZVODITI?
 • 2.  KAKO ZNANJE NABAVITI?
 • 3.  KAKO PROIZVOD PRODATI?

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije da realizujeprojekat ŠTA I KAKO PROIZVESTI, odnosno projekat „SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP“

(  Ovaj projekat nudi rešenje! Kako država Srbija može pomoći, malim privrednicima, u organizovanju masovne proizvodnje poznatih - novih proizvoda, svetskog kvaliteta i modernog dizajna, i kako te proizvode prodati. Projekat pokazuje i kako: podsticati domaće preduzetništvo, produktivno zapošljavanje radnika i samo zapošljavanje.)

PO GORE PRIKAZANOJ RAČUNICI, SRBIJA IMA OKO 1,4 MILIONA RADNO SPOSONIH GRAĐANA, KOJI NE RADE.

Rešenje našeg problema je, da se ovaj broj građana privredno angažuje. To možemo uraditi ako im pomognemo da nađu svoj biznis, ako ih podstaknemo na razmišljanje, ako im budemo nudili ideje, Kako i šta proizvoditi i kako to prodati, a ne da im poklanjamo narodne pare.

Podsećam!!!

Narodna poslovica kaže! Ako istinski želiš, da nekome pomogneš! Nemoj mu kupovati ribu, nego ga nauči da lovi ribu!!!

Projekat ŠTA I KAKO PROIZVODITI, odnosno projekat „SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP“ možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

 

Kako država obezbeđuje sredstva za ortakluku!

7.  Država će sve dosadašnje subvencije ukinuti, a ta sredstva, koja su do sada davana, plasirati će kroz model ortačkog udruživanja države i privrednika u odnosu 50% prema 50%.

KAKO PRIVUĆI STRANE INVESTITORE?

Kako napraviti produktivni sistem za privlačenje stranih investicija?

8.  Srbiji su potrebne strane investicije, potrebne su velike strane kompanije, a da bi one došle, potrebno je napraviti produktivni sistem za privlačenje stranih investitora.

Privlačenjem stranih investitora bavi se: Predsednik R. Srbije sa svojim saradnicima, i Predsednik Vlade R. Srbije sa svojim saradnicima. Predsednik republike i Predsednik Vlade R. Srbije treba da pomognu u privlačenju stranih investicija, ali ne na ovaj način. Oni treba da izgrade sistem za privlačenje stranih investicija, sistem koji će funkcionisati i posle njihovog odlaska sa vlasti.

Šta se dešava, kad ovi koji su na vlasti, odu sa vlasti?

Nastupa vakum, praznina i nesnalaženje novih vlastodržaca. Oni pokušavaju da naprave svoj sistem privlačenja investicija i u tom traženju prave greške. U neznanju da reše problem, da privuku strane investitore, i oni počinju da dele narodne pare, i oni dele subvencije, a što je pogrešno i pogubno za narod i državu

Šta uraditi?

1.  Treba zakonom zabraniti deljenje narodnih para, treba zabraniti deljenje subvencija, u bilo kom obliku.

2.   Treba osmisliti sistem za privlačenje stranih investicija ( Na primer, napraviti agenciju. ) treba doneti zakon koji će omogućiti da posrednici, agenti, koji dovode investitore budu novčano nagrađeni u iznosu od 1% od vrednosti strane investicije.

Oni koji lično poznaju investitora, mogu uticati da investitor investira u Srbiju, i zato treba doneti pomenuti zakon, koji će omogućiti da se ti ljudi novčano nagrade. Takve ljude, koji poznaju investitore, treba tražiti, i kad dovedu investitora treba ih novčano nagraditi. Ti ljudi bi mogli biti iz redova Srpske dijaspore ili njihovi prijatelji.

Primer!!! Ako neko dovede stranog investitora, i on investira u neku proizvodnju, na primer 100 miliona eura, ne vidim nikakav problem da ga država Srbija ne nagradi sa 1 milion eura i još sa nekom državnom nagradom- odlikovanjem. Podrazumeva se da novčane nagrade idu posle realizacije određenog posla.

Ovo treba promovisati u sredstvima informisanja i među Srpskom dijasporom.

 

KAKO PRIVUĆI MALE INVESTITORE I DOĆI DO NOVIH TEHNOLOGIJA,
ZNANJA, POLITIČKIH I EKONOMSKI VEZA?

9.  Vlada R. Srbije treba da izgradi sistem koji će privući Srbe iz dijaspore i male i srednje investitore, iz razvijenih zemalja sveta, a posebno iz Kine, da u Srbiju DONESU: ZNANJE, TEHNOLOGIJE, EKONOMSKE I POLITIČKE VEZE I NOVAC?

Poznata je činjenica da mnogi Srbi u dijaspori rade na takvim radnim mestima, gde im je poznata određena tehnologija, imaju znanje, ekonomske, političke veze i imaju želju da svoje znanje bolje unovče, da naprave svoju firmu.

Njima Vlada R. Srbije treba da ponudi ortačko udruživanje, da zajednički naprave preduzeće po principu ortačkog udruživanja, 50% naprema 50%.

Takođe, Vlada R. Srbije treba da pozove i druge investitore, POSEBNO KINEZE, da dođu u Srbiju i da otvore zajednički biznis sa državom Srbijom, po principu ortačkog udruživanja. Posebno posvetiti pažnju na mala ulaganja, od 100 hiljada $ do milion $. Mislim da bi se tako najlakše donela tehnologija i znanje u Srbiju.

VLADA R. SRBIJE TREBA DA URADI STALNI KONKURS, O ORTAČKOM UDRUŽIVANJU DRŽAVE SRBIJE I PREDUZETNIKA IZ DIJASPORE I PRIVREDNIKA IZ RAZVIJENOG DELA SVETA I KINE. REKLAMNU KAMPANJU NAPRAVITI U KINI, NA KINESKOM JEZIKU, SA CILJEM DA SE PRIVUĆE, ŠTO VIŠE MALIH INVESTITORA.

 

AVIO TAKSA ZA POVRATAK KUĆI!!!

10.  Vlada R. Srbije treba da propiše taksu za građane Srbije, koji putuju avionom iz Srbije, u iznosu od 10 eura za svaki avionski let.

Ova taksa služi kao osiguranje za pokrivanje troškova u slučaju evakuacije naših građana.

 

NARODNI POSLANICI VRAĆAJU NEOPRAVDANO PRIMLJENE PLATE!!!

11.  Vlada R. Srbije treba da predloži zakon po kome će: narodni poslanici, odbornici gradova i opština i državni službenici, koji nisu radili za vreme vanrednog stanja, zbog virusa Covid – 19, da vrate plate državi, koje su primili.

( Većina radnika, koja nije radila za vreme vanrednog stanja, neće primiti platu, jer nisu ni radili, pa bi logično bilo da narodni poslanici, odbornici i državni službenici, koji nisu radili, da za ovaj period ne prime platu. )

PREDLOG PREDSEDNIKU R. SRBIJE!!!

alt

 

12.  Predlažem Predsedniku R. Srbije da zamoli naše tajkune, koji su zaradili više od 5.000.000 eura, da svako od njih u nekom selu, izgradi svoj ranč-salaš.

Da na ranču - salašu organizuju proizvodnju, na primer: da naprave farmu i da organizuju proizvodnju svinja, pilića, goveda, ili da organizuju proizvodnju voća, povrća, cveća itd.

Na tom ranču - salašu da izgrade kuću od 100 m2 za radnike, i da u nju nastani jednu porodicu sa dosta dece.

Ako bi ste ovo uradili, pomogli bi ste razvoj sela, usrećili 4.000 porodica ( srećni bi bili i tajkuni i porodice ), zaposlili bi 4.000 radnika i pomogli razvoj poljoprivrede.

alt

Verujem da u Srbiji ima 2.000 tajkuna koji su zaradili više od 5.miliona eura i da bi oni, ukoliko bi ih Predsednik republike zamolio, uložili 500 hiljada eura u gore pomenuti ranč-salaš.

Na ovom projektu, tajkuni bi zaradili, ne toliko koliko oni mogu zaraditi u svojoj branši, ali bi zaradili, zaposlili bi jednu porodicu, pomogli razvoju sela, u narodu bi promenili sliku o sebi i popravili demografsku sliku Srbije.

Računica!!!

Pretpostaviti ćemo, da će svih 2.000 tajkuna napraviti farmu svinja, pa da vidimo, šta bi Srbija dobila!

Srbija bi dobila:

  • 11/1.  2.000 malih farmi, kapaciteta 2.000 tovljenika godišnje. ( Jedan radnik opslužuje 1.000 tovljenika. )
  • 11/2.  Proizvodnju od 4.000.000 tovljenika godišnje. U ovom slučaju, imali bi šta da izvezemo u Rusiju i Kinu.
  • 11/3.  Zaposlili bi 4.000 radnika
  • 11/4.  Dobili bi 2.000 savremenih kuća, u kojima bi se čuo dečiji smeh. Deca tajkuna bi se učila, kako voleti svoj narod, svoju državu, biti odgovoran a pri tome zaraditi.
  • 11/5.   Ove farme bi oko sebe okupile lokalne seljake. Selo bi dobilo šansu da preživi.
  • 11/6.   Tajkuni bi dobili poverenje građana, što je izuzetno važno.

alt

 

PORUKA TAJKUNIMA !!!

Gospodo, tajkuni!!!

U vašem je interesu da podržite ovaj projekat, jer će on pomoći u zaustavljanju iseljavanja iz Srbije.

Ukoliko se ne zaustavi iseljavanje, pitam vas gospodo tajkuni!!! Ko će braniti vaše vile, vaše fabrike i vaš biznis, kad dođu teška vremena, kad dođe sledeći rat?

Ova vaša pohlepa, dodatno će podstaći iseljavanje, a dosadašnje iseljavanje građana proizvelo je nedostatak radne snage, a to već sada ugrožava vaš biznis, vaš interes, samo što Vi to ne vidite.

Poznata je činjenica, da su naši tajkuni, za vreme NATO agresije, pobegli u NATO zemlje, a narod je branio njihove vile, njihove fabrike. Braneći narod, državu i tajkunske vile i fabrike, mnogi su poginuli i mnogi su postali invalidi.

A ti tajkuni, kad se rat završio, vratili su se u Srbiju i pokupovali narodnu imovinu, pokupovali su društvena preduzeća po bagatelnim cenama.

ZATO, GOSPODO TAJKUNI, POMOZITE SVOM NARODU, REALIZUJTE PREDLOŽENI PROJEKAT, IZGRADITE SVOJ SALAŠ - RANČ U NEKOM SELU I ZAPOSLITE BAR JEDNU PORODICU SA DOSTA DECE.

AKO TO URADITE, DOBROM ĆE VAM VRATITI I NAROD I BOG.

DA LI ĆE VLADA R. SRBIJE PRIHVATITI KRITIKU?

Ako me pitate! Da li će Vlada R. Srbije prihvatiti ovu kritiku i projekat, ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU?

Moj odgovor je!!

NEĆE!!!

Znam da Vlada R. Srbije ovo neće prihvatiti!

Ja sam ovo napisao, da podsetim čitaoce na greške koje su napravile vlade R. Srbije u poslednjih 30 godina, i da podstaknem čitaoce na razmišljanje, sa ciljem da pomognem vladi R. Srbije da nađe put spasenja za narod i državu.

( Dok javno ne progovorimo, koje smo greške pravili i ko je kriv za pogrešno donesene odluke, kakve odluke smo trebali da donesemo, na primer: kako smo trebali privatizovati društvenu imovinu, i ko je kriv što takve odluke nisu donesene, mi nećemo naći put spasenja, jer će budući političari praviti iste greške, kao njihovi prethodnici. )

PODSEĆAM I PITAM!!!

alt

 

Pitam, Dr. Sinišu Malog i ing. Dragana Đilasa,
protagoniste deljenja narodnih para!!!
 

Gospodo!!! DA LI VI ZNATE DA PROČITATE BROJ NA POKAZANOJ NOVČANICI?

AKO NEZNATE PROČITATI, JA ĆU VAM REĆI!!!

OVO JE NOVČANICA OD 500 MILIJARDI DINARA, IZ 1993 GODINE, KOJU JE PROIZVEO SISTEM DELJENJA NARODNIH PARA, ZA KOJI SE VI ZALAŽETE I KOJI VI SPROVODITE!!!

1.  Podsećam!!! Ova novčanica od 500 milijardi dinara govori, u kojim smo problemima bili, i gde nas je dovela politika deljenja narodnih para. Tu ekonomsku politiku, i danas nam nudi, i vlast i opozicija, i Dragan Đilas i Siniša Mali, a za ovu novčanicu od 500 milijardi dinara, 1993 godine, nisi mogao kupiti ni jedno pivo u prodavnici.

2.  Podsećam!!! Plata u Srbiji 1993 godine bila je 5 maraka, odnosno današnjih 5 eura. Tada je vlast delila narodne pare, kao i ova sada.

3.  Podsećam!!! Penzija u Srbije 1993 godine, bila je tolika, da za nju nisi mogao kupiti ni jedno pivo u prodavnici, kad je dobiješ.

4.  PODSEĆAM!!! DUG OD 5,1 MILIJARDU EURA, MI ĆE MO MORATI VRATITI, ILI KROZ SMANJENJE PENZIJA I PLATA ILI KROZ INFLACIJU.

alt

 

Pozivam!

Pozivam profesore, svih fakulteta, da pročitaju „PROGRAM EKONOMSKIH MERA“ koji je uradio Dr. Siniša Mali, Ministar finansija i da taj program ocene i da tu ocenu javno objave.

Pitam profesore ekonomskog fakultete!!! Koju bi ocenu, iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE, dobio student, ako bi na ispitu njegov odgovor bio kao što je program Dr. Siniše Malog?

POZIVAM ČITAOCE DA UPOREDE PROGRAME: „PROGRAM EKONOMSKIH MERA” koje je uradio Dr Siniša Mali Ministar finansija ( Program vlade R. Srbije ), sa programom „20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE“ koji je uradio ing. Dragan Đilas, i sa programom „ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU“ koji je uradio ing. Vujanović Živojin, i da ih ocene.

  

PORUKA
ONIMA KOJI PODRŽAVAJU VLADIN PROGRAM!!!

Ako me pitate, zašto kritikujem ovaj program kad većina građana Srbije, privrednici i profesori ekonomskih fakulteta hvale ovaj program?

Moj odgovor je, ZNAM DA VEĆINA GRAĐANA, PROFESORI I PRIVREDNICI PODRŽAVAJU VLADIN PROGRAM, ALI, ZATO ŠTO SU VEĆINA, NE ZNAČI DA SU U PRAVU.

Mnogi građani, privrednici i profesori, hvaliti će vladin program „PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI“ koji je napisao dr. Siniša Mali, Ministar finansija u vladi R. Srbije, zato što će dobiti 100 eura, a privrednici, zato što će dobiti od 750 eura do 50 miliona eura.

Gospodo,

Vi koji kažete da je ovaj vladin program dobar, molim vas da dignete kredit u iznosu od 50.000 eura, i te pare pošaljete meni. Ja ću te vaše pare podeliti, članovima vaše porodice, dat ću po 200 eura a ostalo ću podeliti privrednicima, bogatašima, kao što je uradio dr Siniša Mali sa našim - narodnim parama.

TO ĆE BITI DOBRO ZA VAS I VAŠU PORODICU. JER VI TAKO MISLITE!!!

UKOLIKO NE PRIHVATITE OVAJ MOJ PREDLOG, DA DIGNETE KREDIT OD 50.000 EURA I DA TE PARE DATE MENI, DA IH JA PODELIM, ONDA STE VI SVESNI, DA JE POMENUTI VLADIN PROGRAM LOŠ, ALI GA VI PODRŽAVATE, ZATO ŠTO STE DOBILI 100 EURA.

SVESNI STE, DA ĆE OVO DODATNO ZADUŽIVANJE DŽAVE, NEGATIVNO UTICATIT NA EKONOMIJU SRBIJE I DA ĆE POSTAĆI DODATNO ISELJAVANJE NAŠIH GRAĐANA IZ SRBIJE.

PODRŽAVAJUĆI PROJEKAT DELJENJA NARODNIH PARA, VI PODRŽAVATE I ISELJAVANJE IZ SRBIJE!!!

alt

Posebna napomena!!!

Poštovani čitaoci, treba da znate!!! Ja, autor ove analize, kritike i gore pomenutih projekata, nisam član ni jedne partije. Ja sam građevinski inženjer i preduzetnik -privatnik već 32 godine; nikad od države nisam dobio ni jedan dinar, a nisam ni tražio; nisam kupio ni jedno društveno preduzeće, jer sem tada smatrao i sad smatram da je to pogrešno i štetno za narod i državu, i da je to prevara. Redovno sam plaćao plate radnicima i porez državi i nikada moj žiro račun nije bio blokiran . Ubeđen sam da postoje rešenja za ove naše probleme. Ali ta rešenja treba tražiti, ne treba ćutati. Zato vam ovo i šaljem.

NARODE MOJ, TOLIKO OD MENE!!!

Sa poštovanjem!

 • alt
 • Autor teksta!
 • Vujanović Živojin građ. inž.
 • +38169-155-4122